Tijs van de Brink – Gewogen en te licht bevonden

in Nieuws door
Leestijd: 4 minuten

Gisteren verscheen de zelfbenoemde “moraalridder” Tijs van den Brink in een uitzending van Pauw waarin hij trachtte de Islaam neer te zetten als een problematische religie die telkens maar weer in verband gebracht wordt met geweld en extremisme.

Tijs van den Brink gewogen en te licht bevonden

Gisteren verscheen de zelfbenoemde “moraalridder” Tijs van den Brink in een uitzending van Pauw waarin hij trachtte de Islaam neer te zetten als een problematische religie die telkens maar weer in verband gebracht wordt met geweld en extremisme. Het onderwerp ging over religieuze boeken en dat daar altijd allerlei gewelddadige teksten in staan, waardoor er mensen zijn die vinden dat deze religieuze boeken dus indirect de oorzaak zijn voor geweld en extremisme in de maatschappij. Het onderwerp was dus heel breed en ging over religieuze boeken in het algemeen, dit is een belangrijk gegeven om in het achterhoofd te houden, zodat men kan inzien dat Tijs eigenlijk vooral daar zat om de Bijbel en het Christendom uit te zonderen van de gegeven kritiek.

De dominee die ook aan tafel zat probeerde uit te leggen dat dit soort religieuze teksten gelezen zouden moeten worden in een historisch perspectief, en hij liet de discussie ook in de brede context waarin het begonnen was dit i.t.t. Tijs die toch vooral bezig was om de schapen van de bokken te scheiden.

Zo zegt hij ‘Ik ga 40 jaar naar de kerk waar het Boek elke keer opengaat en nog nooit een oproep tot geweld heeft daar geklonken’ als verdediging voor de Bijbel en de christenen, maar vervolgens wanneer het de Qur’aan en de moslims betreft zegt hij dat ‘Hij snapt dat in dit moment van de geschiedenis men niet enthousiast is over de Koran’ want volgens Tijs is het zo dat ‘Als je om je heen kijkt, de afgelopen 15 jaar de meeste aanslagen worden gepleegd door mensen die zichzelf moslim noemen’.

Dit is niet bepaald een salomonsoordeel wat Tijs hier velt over de Islaam en de moslims, en hij doet dit vaker in de media en in tv-programma’s die hij zelf presenteert, hierdoor draagt hij mede bij aan de stigmatisering van de Islaam en de moslims en het islamofobische klimaat in Nederland.

Waarom hanteert Tijs een dubbele maatstaf? Het gros van de moslims van zijn leeftijd gaat ook al 40 jaar naar de moskee en daar klinken er ook geen oproepen tot geweld? En de opmerking dat de aanslagen van de afgelopen 15 jaar gedaan worden door moslims is ook een broodje aap verhaal die veelvuldig wordt gebruikt en hergebruikt door vele anderen.

Het beeld wat Tijs probeert neer te zetten is dat er misschien wel gewelddadige teksten staan in de Bijbel maar Christenen gaan niet met de Bijbel in de hand geweld plegen, ook Jeroen Pauw zegt dat, maar moslims daarentegen die hebben toch wel een serieus probleem op te lossen in hun gemeenschap. Hiermee probeert hij de handen van zijn christelijke geloofsgenoten in onschuld te wassen en enkel de Quraan als een problematisch boek neer te zetten waar de moslims dan vervolgens maar over zouden moeten gaan praten om dit “probleem” op te lossen. De werkelijkheid laat, helaas voor Tijs, toch anders zien en als hij een beetje een fatsoenlijke journalist zou zijn dan had hij dit kunnen weten. Maar Tijs ziet wel de splinters in de ogen van de moslims maar is blind voor de balken in de ogen van zijn eigen geloofsgenoten.

Nu zijn wij moslims de beroerdste niet en willen wij hem best wel helpen om deze balken uit hun ogen te verwijderen opdat zij weer het licht kunnen aanschouwen. ‘Voor christelijke misdaden hoef je niet ver te zoeken. Twintig jaar na de christelijke genocide op de Balkan wordt je als moslim in Servië door christenen nog altijd niet gelijkwaardig behandeld. De uitgemoorde moslimenclave Srebrenica wordt nu volledig overheerst door christenen die daar de dienst uitmaken. Moslims worden nog altijd stelselmatig geweerd bij bedrijven en overheidsinstanties. Bekeren tot het christendom is vaak de enige uitweg.

Maar de meest extreme vorm van christendom vindt men in Oeganda alwaar Het leger van de Heer van generaal Kony de scepter zwaait (The Lord’s Resistance Army (LRA). Deze christenterroristen hakken iedereen de kop af die weigert te leven volgens de Tien Geboden. Het is schrikbarend hoe Kony keer op keer wordt onderschat. Hoewel hij met de Bijbel in de hand kinderen en vrouwen vermoord, gelooft de internationale gemeenschap nog altijd dat hij slechts een guerrillastrijder is en dat zijn fanatisch religieuze inspiratiebron slechts bijzaak is.’ 1

Dan heb je de anti-balaka, een verzamelnaam voor christelijke milities die met de Bijbel in de hand massaslachtingen aanrichten in de Centraal Afrikaanse Republiek, de Verenigde Naties spreekt over een ‘lijden dat iedere verbeelding tart’.

En zo kunnen er nog talloze groepen genoemd worden die zich laten inspireren door de Bijbel, en zo zijn er ook voorbeelden te noemen van aanslagen gepleegd door Christenen op abortus-klinieken 2, het vermoorden van een homoseksueel koppel waarbij de christelijke dader het niet een moord noemde maar “een (goddelijk) oordeel” en dat hij met de moord “de wetten van God gehoorzaamde” 3 .

De lijst is lang en ik kan nog wel even doorgaan maar waar het op neer komt is dat de Qur’aan en de Islaam niet uitgezonderd zijn als het gaat om misbruik van de teksten, en de structurele pogingen van Tijs om de Islaam en de Qur’aan te stigmatiseren in zijn media optredens zijn een steen des aanstoots en een valse streek gedreven door zijn evangelische onderbuik.

De boodschap aan Tijs als journalist en christen is dan ook : ‘Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede’ en vooral ‘Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

Aboe Hudayfa Musa ibn Yusuf


Voetnoten :

1 Bron: http://cult.tpo.nl/2015/07/03/het-chris … te-bieden/
http://www.joop.nl/nieuws/media-laten-c … tuskliniek ,
http://www.grootinquisiteur.nl/index.ph … moord.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of … he_murders

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*