Kennis heeft zijn deuren, zijn mensen en zijn dragers!

in Manhaj door
Leestijd: 3 minuten
Het is vereist om verbonden te zijn met de geleerden; ofwel middels het studeren bij de geleerden in de moskeeën, ofwel middels het studeren in conferenties van kennis, in scholen, stichtingen en colleges.

Ash-Shaykh al-´Allâmah Sâlih ibn Fawzân al-Fawzân (moge Allâh hem behouden en beschermen) zei: 

Allâh – de Verhevene – zegt (interpretatie van de betekenis):

”Vraag de bezitters van kennis indien jullie het niet weten.” 
[21: 7]

Het is dus verplicht om oplettend te zijn over deze zaken en dat wij Allah – عز وجل – vrezen in onze religie en onze gemeenschap, en dat wij de kennis nemen van zijn bronnen en van de mensen die bekend zijn daarmee.

In de tijd van Hasan al-Basrî – de imâm van de tâbi´în (de generatie ná de metgezellen) – zonderden zich een aantal van zijn studenten af toen zij met hem verschilden over een aantal vraagstukken. Zij zonderden zich van hem af, vormden met elkaar een zitting en zonderden zich af van de imâm van de tâbi´în, Hasan al-Basri, moge Allâh hem barmhartig zijn; wat werd hun toestand?! Zij werden khawârij en verklaarden de metgezellen voor ongelovigen door hun afzondering van de mensen van kennis en hun beperking tot het nemen van kennis bij degene die niet behoort tot de mensen van kennis, waardoor zij khawârij werden – de mensen van dwaling! De Profeet – صلى الله عليه وسلم – beval om hen te doden, zeggende:

‘’Voorwaar, als ik hen (i.e. de khawârij) tref, dood ik hen, zoals het volk van ´Aad is gedood.” 

[Al-Boekhaarie en Moeslim]

Ondanks dat zij de Koran reciteren, overleveringen memoriseren, en in de nacht bidden en op de dag vasten, maar doordat zij zich niet bevonden op het juiste, transparante kennis, kregen zij deze positie. En zij begonnen de moslims te bestrijden en ongelovig te verklaren, en zij verklaarden de moslims voor ongelovig door zich af te zonderen van de mensen van kennis, en dit is dezelfde situatie: wie zich afzondert van de mensen van kennis en (de kennis) neemt van anderen, buiten de mensen van kennis, hij zal gebrekkigheid ondervinden, schiet hij tekort en drijft door. En nog erger dan dat: correcte kennis zal hem ontnomen worden. Hij denkt dat hij een geleerde is, terwijl hij géén geleerde is, maar een al-jâhil al-murakkab (i.e. een onwetende die het denkt te weten) die verboden is van de correcte kennis. Allâh – عز وجل – zei (interpretatie van de betekenis):

“Het is geen deugd dat jullie de huizen binnentreden van de achterzijde, maar deugdzaamheid is in hem die Allah vreest; dus gaat de huizen binnen via de deuren.”
[1: 189]

Kennis heeft zijn deuren, zijn mensen en zijn dragers! Treed de huizen binnen via de deuren en niet via de bovenkant van de plafond, noch via de hoogste niveau kennis. Nader de kennis via zijn deuren: vanaf zijn grondbeginselen, vanaf de kleine kwesties tot de grotere mét de geleerden; dit zijn de deuren van kennis. En als je bij deze hoofdstuk de fout in gaat, dan zal je dwalen en hetgeen treffen – wij zoeken toevlucht bij Allah – wat de khawârij heeft getroffen. Al is het maar in gedachtegoed, al draag je niet de wapens, maar je gedachtegoed zal ontspoort zijn, noch zal je de waarde van de mensen van kennis kennen en wellicht zal je (slecht) spreken over de geleerden en wellicht spreek je niet, noch draag je wapens, maar in jezelf en in je hart bevindt zich deze verdorven gedachtegoed. Dus het is verplicht voor de moslim om oplettend te zijn hierover.

Het is vereist om verbonden te zijn met de geleerden; ofwel middels het studeren bij de geleerden in de moskeeën, ofwel middels het studeren in conferenties van kennis, in scholen, stichtingen en colleges. Maar dat hij zich afzondert en kennis opdoet van anderen buiten zijn mensen en het niet binnentreedt via zijn deuren – de geleerden zeggen: ´´Wie de grondbeginselen verkwist, voor hem zal het bereiken van de finish verboden worden.´´ Hij zal het (i.e. de correcte kennis) nooit bereiken en weet niet in welke vallei zich in de vernietigt helpt; er is geen kracht, noch macht behalve bij Allâh!

Waar het om gaat: wij moeten oppassen voor dit schadelijke gevaar welke vandaag de dag velen van onze jongeren en onze muta`âlimîn (i.e. degenen die kennis pretenderen) heeft vernietigd, dus wij moeten daarvoor oppassen en de kennis nemen van zijn mensen – zolang zij nog bestaan – en van zijn bronnen. En alle Lof zij Allah: het Boek van Allah en de Sunnah van Zijn Boodschapper – صلى الله عليه وسلم – bevinden zich tussen ons! Einde.

Vertaling : Tariq ibn ‘Ali

Genomen van: http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=18425

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*