Het verrichten van enkel één tasliem in het gebed

in Fiqh door
Leestijd: 2 minuten

Nu

Degenen die regelmatig in de verschillende huizen van Allâh het gebed verrichten zullen hebben opgemerkt dat er een verschil bestaat tussen de moslims over het afsluiten van het gebed. Sommigen sluiten het gebed af met twee keer groeten aan beide schouders, ook wel de tasliematayn genoemd, ‘de twee vredesgroeten‘, en anderen sluiten het gebed af met slechts één groet?

Leest u hieronder een verduidelijking over de oorsprong van dit verschil en het oordeel erover :

Hoofdstuk : Het beperken tot één tasliem in het gebed

Het is overgeleverd van Anas ibn Mâlik – radhiya Allâhoe ‘anhoe – dat de Profeet – sallallâhoe ‘alayhie wa sallam – :

“Gewoon was om te groeten met één tasliem”

Oordeel van de hadieth : Sahieh [as-Sahihah nr.316]

Profijt: Samenvattend kan over deze overlevering gezegd worden dat het sahih (authentiek) is, en het behoort tot de meest authentieke van de overleveringen die gaan over het verrichten van één tasliem in het gebed. En al-Bayhaqiyy vermeldt een gedeelte ervan. En de (verschillende) overleveringen (hun ketens) zijn niet verstoken van zwakte, maar in hun geheel samengenomen getuigt het daarvoor (i.e. kan het als bewijs worden aangedragen).

En al-Bayhaqiyy geeft als aansluitend commentaar :

En het is overgeleverd van een groep van de Sahâbah – radhiya Allâhoe ‘anhoem – dat zij groetten met één tasliem, en het valt onder de toegestane verschillen, en het beperken (tot één tasliem) is toegestaan.

En at-Tirmidhi vernoemt hetzelfde van de Sahâbah en zei toen vervolgens :

ash-Shâfi’iyy zei ‘Als men het wilt verricht men één tasliem, en als men het wilt verricht met twee tasliem’s”

Ik (ash-Shaykh al-Albâniyy) zeg : Het verrichten van één tasliem is fardh (religieus verplicht) en noodzakelijk, gebaseerd op de uitspraak van de Profeet – sallallaahoe ‘alayhie wa sallam

“…en het sluiten van (het gebed) gebeurt met de tasliem”

En het verrichten van de taslîmatayn (de twee vredesgroeten) is Soennah, en het is toegestaan om het soms achterwege te laten (i.e. één tasliem) op basis van deze overlevering.

En het behoorde tot zijn leiding – sallallâhoe ‘alayhie wa sallam – dat wanneer hij uit het gebed ging dat hij dit deed op de volgende manieren:

  • De eerste manier : Het beperken tot één tasliem zoals is voorgegaan
  • De tweede manier : Dat hij aan zijn rechterkant zei “as-Salâmoe ‘alaykoem wa rahmatoellâh” en aan zijn linkerkant “as-Salâmoe ‘alaykoem”
  • De derde manier : Hetzelfde als de voorgaande manier behalve dat hij er nog aan toevoegde “wa rahmatoellâh” ook bij de tweede groet
  • De vierde manier : Hetzelfde zoals de voorgaande manier behalve dat hij bij de eerste groet eraan toevoegde “wa barakâtoeh”

En al deze manieren zijn bevestigd in ahâdîth (overleveringen), en ik heb de doorlichting ervan uiteengezet in het boek ‘Sifatoe Salâtoe n-Nabiyy sallallaahoe ‘alayhie wa sallam‘, dus wie het wenst kan er naar terugkeren.

Genomen uit :Nudhumu l-Farâ`id mimmâ fie Silsilati l-Albâniyy min Fawâ`id

Vertaling : Aboe Hudayfah Musa ibn Yusuf al-Indonesi

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*