Aboe l-Hasan al-Ash’arie stierf hij op een andere geloofsovertuiging nadat hij afstand nam van de Mu’tazilah?

in Aqidah - Geloofsleer door
Leestijd: < 1 minuut

Aboe l-Hasan al-Ash’arie stierf hij op een andere geloofsovertuiging nadat hij afstand nam van de Mu’tazilah?

Wij kwamen het volgende artikel tegen op de Ashari website Sunni Instituut:

http://sunni-instituut.nl/sunni-instituut.nl/stierf-abul-hasan-al-ashari-op-een-anderegeloofsovertuiging-nadat-hij-afstand-nam-van-de-mutazila/

Met de titel: ‘Stierf Abu’l Hasan al-Ash’ari op een andere geloofsovertuiging nadat hij afstand nam van de Mu’tazilah?”

Wij hebben enkele observaties op het artikel, dit aangezien de schrijvers/vertalers op wetenschappelijke wijze proberen aan te tonen dat al-Imaam Aboe l-Hassan al-Ash’arie, rahiemahoellaah, stierf op de overtuiging van Ibn Koelaab, rahiemahoellaah. De reden dat zij tot deze conclusie komen is helaas omdat zij een ander pad volgen dan de eerste drie generaties, de vrome voorgangers van de Sahaabah, hun studenten en de studenten daarvan!

Al-Ash’arie en Ibn Koelaab zijn personen die aangehaald worden als rechtvaardiging van dit pad. Terwijl als men objectief bestudeerd wat beide geleerden zeiden over de Eigenschappen van Allaah, dan ziet men dat de toeschrijving aan beiden enkel met naam is, en dat hun theoretische en praktische overtuiging die ons bereikt heeft via hun werken, en via de werken van de eerdere Ashaa’ irah gelaten wordt door de latere en hedendaagse Ashaa’irah!

Ze baseren dit in hun artikel op een aantal aannames en wij hebben dit kort samengevat en daar observaties op als advies, aangezien ‘De religie advies is

Lees u het hier verder in pdf

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*