Zij zijn geen studenten van kennis

in Tazkiyyah door
Leestijd: 3 minuten

Van de zaken om van te huilen in deze tijd is dat er sommige at-Toboel (trommels) zijn, en ik zeg niet at-Toelaab (studenten), die wanneer zij horen over een wetenschappelijk geschil tussen de ene Shaykh en de andere, dat zij zich niet haasten naar al-Islaah (goedmaking)!! Maar zij haasten zich enkel naar het ontsteken van al-Fitnah (beproeving,problemen).

Zij zijn geen studenten van kennis

– ash-Shaykh Badr ibn ‘Ali al-‘Utaybie-

1- Van de zaken om van te huilen in deze tijd is dat er sommige at-Toboel (trommels) zijn, en ik zeg niet at-Toelaab (studenten), die wanneer zij horen over een wetenschappelijk geschil tussen de ene Shaykh en de andere, dat zij zich niet haasten naar al-Islaah (goedmaking)!! Maar zij haasten zich enkel naar het ontsteken van al-Fitnah (beproeving,problemen).

2- Ja inderdaad zij zijn Toboel en niet Toelaab, zo noemt onze Shaykh ‘Abd ar-Rahmaan al-‘Ayaaf hen – hafidhahoellaahoe ta’aala. En zij zijn degenen wiens uiterlijkheden de schijn geven van ar-Rahmah (barmhartigheid), talab oel-‘ilm (het opdoen van kennis), maar hun innerlijk is al-‘adhaab (kwelling) en al-Djahl (onwetendheid), en al-Khoeraab (wanorde.vernieling).

3- Wanneer de jongeren hen zien dan is hun uiterlijke schijn standvastigheid, terwijl zij onwetenden zijn over het fundament van de Religie, en zijn stelregel van de Tawhied van Allaahoe Ta’aala, en de faraa`id (verplichtingen) van Zijn Religie. Weet dus dat zij Toboel zijn en geen Toelaab.

4- En als je hen ziet dan (is het alsof) zij denken dat al-Islaam inhoudt “hizbiyyah” (sektarisch gedrag) en ‘asabiyyah (fanatisme). En het ondersteunen van die en het verkleinen van die, terwijl zij lui zijn t.o.v. kennis, en leren, en da’wah! Weet dus dat zij Toboel zijn en geen Toelaab.

5- En als je hen ziet dan zijn zij beproeft/verpest met de boeken van de Moefakkirien (denkers/filosofen) en de uitspraken van de journalisten, en zij zijn onwetend over de boeken van at-Tawhied en as-Soennah. En zij bestuderen deze niet. Dus aan jou om te weten dat zij Toboel zijn en geen Toelaab.

6- En wanneer de algemene moslims zich haasten naar de voorste rijen van het gebed, en de eerste rijen, dan zie je hen van achteren aansluiten aan de zijkanten van de rijen en de achterste rijen. En verrichten zij de takbieratoe l-Ihraam (de openings takbier) laattijdig. Dus zij zijn niets anders dan Toboel geen Toelaab.

7- En wanneer je een geleerde bezoekt, wiens kaken (m.a.w de zijkanten van zijn baard) met grijsheid zijn gekleurd, en wiens ogen vermoeid zijn door de kennis, dan zie je hen niet in zijn kenniskringen, terwijl zij met honderden zijn in het begin van hun jeugd! Dus was je handen van hen want voorzeker zij zijn Toboel geen Toelaab.

-8 En wanneer de ‘Ulamaa (geleerden) niet ingaan (in het beantwoorden van) de ingewikkelde kwesties, en een lange tijd bij hen voorbijgaat in het vergelijken van de bewijsvoeringen, en vervolgens duiken de kleine onnozelen erin, de zoekers naar as-Soem’ah (het gehoord willen worden) en al-Ishaar (bekendheid), en geven zij fataawa.Dus zij zijn Toboel (trommels) geen Toelaab (studenten van kennis).

-9 En wanneer de uitmuntenden samenkomen voor kennis en het uitwisselen van gedachten, dan komen zij samen voor het roddelen over die, en het lasteren van die, het tot innoveerder verklaren van die, en het tot zondaar verklaren van die. Dus wend je af van de onwetenden want voorzeker zij zijn Toboel (trommels) geen Toelaab (studenten van kennis).

-10 En wanneer jij ze ziet, applaudisseren voor hun grootste Shaykh, en trommelen voor hem! En zij prijzen hem, terecht of onterecht, zonder kennis, en zonder bewijs, en zonder leiding. Voorzeker zij zijn Toboel (trommels) geen Toelaab (studenten van kennis).

-11 En als je ziet dat zij internet en telefoon experts zijn (terwijl) zij onwetenden zijn over at-Tawhied en al-Adab en al-Haraam en al-Halaal. Weet dan dat zij beproeft zijn en dat zij Toboel(trommels) geen Toelaab (studenten van kennis).

-12 Het zoeken naar kennis is een edele professie en een hoge positie. Dus voor de student van kennis is Allaah zijn doel, en al-adab (goede manieren) zijn vervoermiddel, en de Soennah zijn weg, en de ‘Ulamaa (geleerden) zijn leidsmannen. En wie niet zo is dan zijn zij Toboel (trommels) geen Toelaab (studenten van kennis).

-13 En wanneer het geluid van hun geschreeuw van het discussieren jouw doet beven, en hun onderlinge strijd in tadjrieh (weerleggen) en ta’diel (prijzen) van personen terwijl zij niet eens de arkaan (zuilen) van het gebed weten en haar verplichtingen. Sla dan op hun hoofden want zij zijn Toboel (trommels) geen Toelaab.

-14 Al-‘Ilm (kennis) is de religie van Allaah, en de religie van Allaah wordt genomen met inspanning en kracht. En dus degenen die het nemen met anaashid en met afbeeldingen, en met isbaal ath-Thawb (het dragen van de kleding over de enkels), en ingekorte baarden, en entertainment (van de mensen). Zij zijn Toboel geen Toelaab.

-15 En degenen die de tv-kanalen meer onderzoeken dan de bladzijden (van boeken), en die houden van spel en wegblijven bij de boeken, en zich verdiepen in politiek en onwetend zijn over al- Adab(goed gedrag) en al-Kiyaasah (goede manieren), zij zijn in werkelijkheid Toboel(trommels) geen Toelaab (studenten van kennis).

-16 En wanneer zij de grote fiqh geleerde hebben gelaten, en zij zich verzamelen rond de komediant, degene die geliefd is bij de meerderheid door zijn welbespraaktheid en artistieke eigenschappen, ookal behoort hij tot meest onwetende van de schepselen. Weet dan dat zij Toboel (trommels) geen Toelaab (studenten van kennis).

-17 Dus hoeveel Toboel (trommels) van al-Djahl (onwetendheid) en al-Hawaa (begeerte) zijn er, en hoe weinig Toelaab al-‘Ilm wa at-Toeqaa (studenten van kennis en godsvrees). Dus hoe kan men degene die huilt vanwege de vervreemding van de religie, en het vreemd zijn in de huidige tijd iets kwalijk nemen?! Yaa Rabb verbeter onze situatie!!

Bron : https://twitter.com/badralialotibi1/sta … 1653615616

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*