Sultan van de Seltjoeken : “Als ik gedood wordt dan is dit mijn Kafan (doodskleed)”

in Geschiedenis door
Leestijd: 2 minuten

Sultan van de Seltjoeken :Als ik gedood wordt dan is dit mijn Kafan (doodskleed)

Alp Arsalan – de Sultan van de Seltjoeken – was een vrome man. Een leider die elk middel tot de overwinning gebruikte, zowel de materiële middelen als ook de immateriële middelen. Hij bezocht de Ulamaa (geleerden) en ging bij hen te rade en nam van hun adviezen.

En één van de mooiste en meest vrome adviezen was het advies van de Hanafi geleerde Abī Nasr Muhammed ibn ‘Abdi l-Malik al-Bukhaariyy voor de veldslag bij Malazgirt (ملاذكرد) (in het huidige Turkije).

Hij zei tegen Alp Arsalan :

“Jij gaat strijden voor een religie waarover Allaah beloofd heeft het te zullen bijstaan, en dat het zal overheersen over alle andere religies. En ik hoop dat Allaah jou naam geschreven heeft voor deze Fath (opening/verovering/overwinning). Dus verschijn voor hen op dag van al-Djoemoe’ah op het uur dat de predikers op de preekstoelen staan, want zij verrichten du’aa voor de mudjahidin.”

En toen dat uur aanbrak leidde hij het gebed voor, en de Sultan huilde, en de mensen huilden door zijn huilen, en toen verrichtte hij du’aa en de mensen zeiden aamin. Toen zei hij tegen hen :

“Wie weg wil gaan laat hem weggaan, voor jullie staat een sultan die niet verplicht en niet afwijst”

En hij pakte vervolgens zijn boog en pakte zijn pijlen en greep zijn zwaard. Vervolgens hield hij de zijkant van zijn paard beet en zijn soldaten deden hetzelfde, en hij was volledig gekleed en ingewikkeld in een wit gewaad en hij zei toen :

“Als ik gedood wordt dan is dit mijn Kafan”

Allaahoe akbar dat er zulke leiders hebben bestaan!

Moge Allaah de oemmah voorzien met de terugkeer van zulke leiders.

Bron : Mawsoe’ah al-Hoeroeb as-Salībiyyah deel 6

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*