Het framen van moslims gaat door en zal niet stoppen bij het Salafisme

in Nieuws/Uncategorized door
Leestijd: 4 minuten

Reactie op een reportage van Nieuwsuur

Door Aboe Hudayfa Musa ibn Yusuf
20 november 2017

Onlangs was er een uitzending in Nieuwsuur over jonge moslims en dat zij massaal zouden willen leven volgens strikte Islamitische regels[1]. Deze jonge bewuste moslims die op zoek gaan naar de invulling van hun persoonlijke religieuze beleving, hun identiteit en hun rol in de maatschappij zouden segregatie in de hand helpen? Dit op zichzelf is al een contradictio in terminis, aangezien deze jongeren juist actief bezig zijn met hoe zij hun rol kunnen vervullen in de maatschappij met behoud van hun persoonlijke religieuze identiteit.

Deze dubieuze gevolgtrekking dat men zich zou gaan segregeren is gebaseerd op een aantal bevindingen die door de media met opzet uitvergroot worden en in een extremistisch framework worden gezet.

Één van die bevindingen is dat er een “scheiding van de sekse” plaatsvond, op basis hiervan zouden al deze jonge moslims dus na zo een bijeenkomst niet langer in de Westerse maatschappij kunnen functioneren? Het zou segregatie in de hand werken en zelfs patriarchaal zijn?

Hiermee worden de moslimjongeren neergezet als hersenloze personen die geen onderscheid en geen vertaalslag kunnen maken tussen religieuze idealen, bijeenkomsten in een religieuze sfeer en setting, en tussen de maatschappij waar ze in leven.

Tevens tast dit de vrijheid van vergadering en de vrijheid van religie aan, aangezien het hier gaat om een georganiseerde religieuze bijeenkomst, en men zou vrij moeten zijn om aan zo een bijeenkomst een eigen invulling te geven zolang bij de uitoefening van dit recht er geen sprake is van wetsovertreding of het verstoren van de openbare orde. In artikel 11 van het Europese verdrag van de  rechten van de mens staat

“De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”

Mag een religieuze bevolkingsgroep binnen de samenleving nu niet langer zelf invulling geven aan hun bijeenkomsten? Mogen zij dit alleen doen wanneer zij zich volledig conformeren aan de geldende dominante cultuur? En wanneer zij dit niet doen dan moeten zij geframed worden en dienen er Kamervragen gesteld te worden? Natuurlijk is dit niet het geval aangezien andere religieuze groepen in de samenleving, zoals bijv. orthodoxe Joden, niet dezelfde aandacht krijgen als de moslims. Synagogen moeten beveiligd worden maar moskeeën niet, ook al worden moskeeën aantoonbaar vaker belaagd en bedreigd. Streng gereformeerde kerkgemeenten wordt geen strobreed in de weg gelegd qua invulling van onderwijs en religieuze bijeenkomsten, dit is heel anders het geval bij het Islamitische onderwijs. Kortom, er is dus sprake van een selectieve focus op het framen van bevolkingsgroepen en het tegenwerken en trachten te beïnvloeden van hun religieuze opvatting en de invulling van hun religieuze uitingen. En dit voedt het al reeds bestaande (en vaak ontkende) Islamofobische klimaat in de samenleving, over het in de hand werken van segregatie gesproken!

Let op beste lezer! Het gaat hier niet om een bijeenkomst ergens in een garagebox, maar om een transparante bijeenkomst op een Universiteit waarbij media welkom was, en waar er openhartig met de media in gesprek is gegaan door zowel de organisatoren als ook de toehoorders. In hoeverre zou er gesteld kunnen worden dat het juist de media is en de politiek die segregatie in de hand werken door op deze wijze erop te reageren!? Waar kunnen jongeren terecht met hun religieuze beleving, identiteitsvragen, als het niet kan op dit soort transparante bijeenkomsten? Wanneer je in een verdomhoekje wordt gedrukt en geframed wordt als een “strikte” moslim die niet in deze maatschappij past? Dit werkt juist in de hand dat moslimjongeren zich in deze maatschappij niet gewenst voelen, niet geaccepteerd voelen zoals ze zijn. De boodschap is ‘je wordt pas geaccepteerd en je staat pas midden in de maatschappij wanneer je in het keurslijf past van de dominante heersende cultuur’, terwijl ik durf te stellen dat het overgrote deel van de moslimjongeren op die bijeenkomst juist midden in de maatschappij staan en er actief onderdeel van uitmaken, hetzij in de vorm van studie of werk of in een andere vorm.

Wat doet dit met het vertrouwen in de media? Hoeveel moslims staan nog te popelen om met de media te gaan praten, ze toe te laten bij bijeenkomsten of een vrijdagspreek in de moskee? Wanneer je constant geframed wordt en de politiek er meteen op reageert en meegaat met de waan van de dag? Men spreekt vaak over moskeeën als haatpaleizen, en dat men totaal niet weet wat er achter de muren van een moskee allemaal wordt gezegd en besproken. Moslims zouden de moskee toegankelijker moeten maken, meer naar buiten moeten treden, transparanter moeten zijn. Maar wanneer zij dit doen en zich openstellen voor belangstelling dan wordt de preek in de moskee uit de context gerukt, de imaam neergezet als een haatprediker. Wanneer zij bijeenkomsten organiseren buiten de moskee in de openbare universiteiten dan worden die bijeenkomst geframed als orthodox, en wordt er angst gezaaid dat de moslims zich segregeren?

Het moge duidelijk zijn door dit incident dat het ook niet enkel om de orthodoxe islam gaat, of dat men het enkel op het Salafisme heeft gemunt. Ali Houri en Abid Tounsi zijn geen salafistische predikers, een lezing in zo een setting waarbij vrouwen en mannen in één ruimte les volgen is alles behalve de salafistische manier van prediking, maar toch worden zij geframed in een en hetzelfde narratief, namelijk die van radicale, extreme, fundamentalistische moslims.

Dus de media en de gevestigde politiek zullen niet stoppen bij de salafisten en het salafisme, nee het is de gehele Islam met al haar kernwaarden die het onderspit moet delven en zich moet gaan conformeren aan het neoliberale keurslijf. De enige geaccepteerde “Islam” is een polderislam welke bepaald wordt door de heersende politieke machten die bezig zijn met een identiteitspolitiek en alles wat daarvan afwijkt zal geframed worden als extreem, antiwesters, en orthodox.

[1] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2203660-meer-jonge-moslims-leven-naar-strikte-islamitische-regels-dreigt-segregatie.html

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*