Tekenen van zwakte in ‘Aqiedah in de huidige tijd – Deel 1 : het verkleinen van haar status

in Aqidah - Geloofsleer/Manhaj door
Leestijd: 4 minuten

Wat betreft de manifestaties van zwakte in deze ‘Aqiedah in onze tijd, dan zijn deze talloos en het is verplicht om (de oorzaken ervan) te herstellen. Want anders zullen er slechte invloeden plaatsvinden in al-‘Aqiedah, of blijft er helemaal geen (correcte) ‘Aqiedah over met deze slechte invloeden wanneer er geen herstel plaatsvind.

– ash-Shaykh Saalih al-Fawzaan –

Deel 1 – Het verkleinen van haar status

 

Wat betreft de manifestaties van zwakte in deze ‘Aqiedah in onze tijd, dan zijn deze talloos en het is verplicht om (de oorzaken ervan) te herstellen. Want anders zullen er slechte invloeden plaatsvinden in al-‘Aqiedah, of blijft er helemaal geen (correcte) ‘Aqiedah over met deze slechte invloeden wanneer er geen herstel plaatsvind.

En tot de manifestaties  van zwakte in de geloofsovertuiging behoren :

  • Het verkleinen van haar status

Voorzeker er zijn helaas sommige mensen, en zij kunnen studenten zijn of uitnodigers, die geen belang hechten aan al-‘Aqiedah, en zij zeggen : ‘Het beginnen met ‘Aqiedah jaagt de mensen weg, jaag de mensen niet weg, leer ze geen ‘Aqiedah, laat één ieder op zijn of haar ‘Aqiedah, maar i.p.d.v. nodig ze uit naar verbroedering en naar het steunen van elkaar, nodig ze uit naar het verenigen’

Dit is tegenstrijdig, want verbroedering en het steunen van elkaar en eenheid zijn niet mogelijk om te bereiken behalve op één correcte ‘Aqiedah die veilig is (van externe niet islamitische invloeden). En zoniet dan zal er enkel meningsverschil ontstaan, waarbij een ieder datgene ondersteunt waar hij of zij op is. En de mensen kunnen niet verenigd worden behalve op het Woord van at-Tawhied, in uitspraak, in overtuiging en in handeling. Maar enkel het feit dat zij zich toeschrijven aan de Islaam terwijl zij verschillen in hun overtuigingen dan brengt dit geen zoden aan de dijk (m.a.w. het gaat niet werken).

De Mushrikien (polytheisten) tot wie de Boodschappers gestuurd zijn, zij geloofden in Tawhied ar-Roeboebiyyah, en zij geloofden dat Allaah de enige Rabb is, en dat Hij de Schepper is, en de Voorziener, Degene Die het leven schenkt en Die laat sterven, maar zij richtten hun aanbidding niet enkel tot Allaah. Een ieder aanbad wat men prefereerde, en dus raakten zij verdeeld in hun aanbiddingen terwijl zij allen Tawhied ar-Roeboebiyyah erkenden, maar in hun aanbidding en verafgoding waren zij opgesplitst. Onder hen is degene die de zon en de maan aanbidt, de andere aanbidt Jezus de Messias en anderen dan hem, en anderen aanbidden een boom of een steen, en anderen aanbidden de Awliyaa en de Salihin, en anderen aanbidden de Engelen, een ieder van hen heeft een god. En het gevolg van dit is dat zij rivalen zijn geworden van elkaar, en verdeeld, met onderlinge haat, en fanatisme, een ieder van hen is fanatiek voor zijn god.

En daarom zei Yoesoef – alayhi s-Salaam –  (interpretatie van de betekenis) :

“…zijn verscheidene Heren beter of is Allah, de Ene, de Opperste beter? Gij aanbidt naast Allah niets, dan ijdele namen die gij hebt uitgedacht, gij en uw vaderen; Allah heeft daar geen gezag voor nedergezonden. De beslissing berust bij Allah alleen. Hij heeft bevolen dat gij naast Hem niets zult aanbidden. Dit is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen beseffen het niet.”

[ Yoesoef 39-40 ]

Dus zij waren verdeeld en rivalen van elkaar, een ieder van hen is fanatiek voor zijn religie, voor zijn leer en voor zijn god. Ook al zeggen zij ‘Onze Rabb is één’ maar hetgeen waar zij hun aanbidding tot richten zijn verschillend. En toen de Boodschappers hen uitnodigden naar at-Tawhied en naar het uitzonderen van Allaah in aanbidding werden degenen onder hen die het accepteerden verenigd, en werden zij broeders die van elkaar houden, en werden zij één Oemmah! En werden Salmaan de Perziër, en Bilaal de Ethiopiër, en Soehayb de Romein, en anderen dan zij van de vooraanstaande moslims, de broeders van Banie Haashiem de meest edelen van de Arabieren, en werden zij broeders met wederzijdse liefde voor elkaar en verenigd met de handen ineen, door het Woord van at-Tawhied die hen verenigd had!!

“Hij is het, Die u heeft versterkt met Zijn hulp en met die der gelovigen”

[ al-Anfaal 62 ]

En de gelovigen worden niet verenigd behalve door al-Iemaan, dat is hetgeen wat hun harten bij elkaar brengt!

“en Hij heeft hun harten verenigd. Indien gij al hetgeen op aarde is had besteed, kondet gij hun harten niet hebben verzoend, maar Allah heeft hen verenigd. Voorzeker, Hij is Almachtig, Alwijs.”

[ al-Anfaal 63 ]

Dus het is met de correcte geloofsovertuiging, en at-Tawhied, en de getuigenis van Laa ilaaha illa Allaah waarmee Allaah de moslims verenigt. En Hij verenigt de moslims vandaag de dag niet, en Hij leidt ze niet naar hun éénheid en naar hun kracht behalve met datgene wat de eersten (van de moslims) verenigt heeft.

En daarom zei al-Imaam Maalik – rahiemahoellaah :

‘De laatsten van deze Oemmah zullen niet verbeterd worden behalve met datgene waarmee de eersten van deze Oemmah werden verbeterd’

Dus als de predikers van vandaag het wensen om de Oemmah te verenigen en om verbroedering en onderlinge ondersteuning te bewerkstelligen dan is het aan hen om te werken aan het verbeteren van al-‘Aqiedah. En zonder het verbeteren van de ‘Aqiedah is het niet mogelijk om de Oemmah te verenigen, want dit valt onder het verenigen van wat tegengesteld is aan elkaar, al doen zovelen van hen nog zo hun best en organiseert men conferenties en symposia om tot een verenigd woord te komen, dan zal dit niet gerealiseerd worden behalve door het rectificeren van de ‘Aqiedah, de ‘Aqiedah van at-Tawhied.

En een dichter zei :

إذا ما الجُرْحُ رُمّ على فَسَادٍ  *  , تَبَيّنَ فيهِ إهمال الطّبيبِ

Als een wond op een slechte wijze hersteld

Wordt de nalatigheid van de arts hierin duidelijk

Het is noodzakelijk voor een wond dat men het behandeld, schoonmaakt, en zuivert, en dat het herstelt aan de hand van profijtvolle medicatie. Maar wanneer het herstelt op onreinheden dan behoort dit tot de nalatigheid van de arts. Hetzelfde is degene die wenst om de Oemmah te verenigen en hij brengt ze bijeen op iets anders dan at-Tawhied en de correcte ‘Aqiedah, dan is hij een nalatige persoon.

Hiermee wordt de valsheid van de uitspraak aangetoond dat “al-‘Aqiedah en het uitnodigen naar at-Tawhied de mensen wegjaagt”.

En tot de grootste manifestaties van de zwakte van al-‘Aqiedah (in deze tijd) is het verkleinen van haar positie. Want er zijn mensen die de positie van al-‘Aqiedah en at-Tawhied verkleinen, en zij nodigen uit naar het verenigen onder de naam van al-Islaam, onder de algemene overkoepelende betekenis, terwijl al-Islaam geen Islaam is zonder de correcte ‘Aqiedah.

Bron : Muhâdharât fie l-‘Aqiedah wa ad-Da’wah – al-madjmoe’ah ath-Thâniyyah – deel 1 blz 77 – 85

Vertaling : Aboe Hudayfa Musa ibn Yoesoef al-Indonesi

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*