Fawaz Jneid als stroman voor de media

in Nieuws door
Leestijd: 9 minuten

We lazen een artikel in de Volkskrant welke hoofdzakelijk over Fawaz Jneid ging. In het verleden hebben wij onszelf meerdere malen kritisch uitgelaten over Fawaz en dit vanuit de Islamitische bronnen, maar dit is niet het punt. Het is inmiddels overduidelijk dat de media Fawaz gebruikt als een vogelverschrikker, en onder het mom van de “haat-imaam” Fawaz tracht men de gehele moslimgemeenschap aan banden te leggen, en probeert men beleid en regelgeving er door te duwen welke enkel is gericht op de moslims.

Door Aboe Roemayssae Ridouan al-Hollandi
14 april 2018

Helaas doet ook de Volkskrant mee aan deze hetze en laten zij allemaal mensen aan het woord van verschillend pluimage die eensgezind zijn in hun afkeer tegen het Salafisme. Ook zijn zij eensgezind in het hebben van een nogal dubieuze achtergrond en tonen zij aan zaken niet geheel objectief- en academisch te benaderen. Toch worden zij opgevoerd als zogenaamde experts om zo hun gif te spuien.

De Arabist (schoenmaker houdt je aan je leest) Halim al-Madkouri, die als radicaliseringsexpert wordt opgevoerd en daar flinke subsidies voor krijgt, wil een halt roepen aan Salafisten. Hoe hij dit wil doen wordt niet echt duidelijk. Ook niet hoe hij Islamitisch radicalisme moet bestrijden, aangezien hij beweerde dat IS aan niets strijdig is met de Islaam.[1]

Dan is de vraag waarom al-Madkouri zich beperkt tot Salafisten? Aangezien hij valselijk beweerd dat IS in niets strijdig is met de Islaam?  Dat zo iemand zich mengt in het publieke debat is nogal jammerlijk. Wij hebben afdoende gereageerd op deze prutser en laten zien dat men iedere idioot een platform geeft als het maar aansluit bij het framen. Zelfs als hij de Islaam als geheel valselijk aanvalt en eigenlijk niet als radicaliseringsexpert opereert, maar als iemand die mensen op valse voorwendselen laat twijfelen aan de Islaam. Want als IS al met niets strijdig is…..Hoe kun je mensen dan deradicaliseren die valselijk zeggen dat IS de zuivere Islaam aanhangt……?

Ex-extremist Jason W. Die net zijn masterscriptie over radicalisering heeft afgerond doet ook een duit in het spreekwoordelijke zakje. De vraag is: Hoe kan het dat Jason nu ook ineens als radicaliseringsexpert wordt aangedragen? Terwijl hij zelf radicaliseerde door onwetendheid over de Islaam en nu naar anderen wijst als zijnde Salafisten, terwijl zij nooit in tegendeel tot Jason zelf:

  • Deze walgelijke- en extreme takfiristische visie hadden;
  • Die nooit een strafbaar feit gepleegd hebben en ook niet opriepen tot burgelijke ongehoorzaamheid;
  • Die niet een granaat gooide naar een politieteam;

Het waren juist de Salafisten die hem inhoudelijk- en theologisch adviseerde zijn walgelijke ideologie te laten varen. Juist ja, dezelfde Salafisten die hij nu letterlijk beschimpt!

Jason wordt nu als expert neergezet, maar hoe kan dit als hij zelf misleid is door deze takfiristische ideologie en hij zich liet leiden door sekten als al-Qa’idah?

Salafisten laten vanuit ideologisch oogpunt al decennia zien dat  ideologieën van al-Qa’idah, Jamaa’ah al-Islamiyyah, Takfeer wal-Hijrah, ISIS en andere sekten een gevaar vormen voor welke samenleving dan ook. Dit ligt vast en een simpele zoekfunctie in welke taal dan ook op google bewijst dit!

Deze lectuur die op Salafistische websites staat, ook in het Nederlands, is al meer dan 15 jaar vrij toegankelijk. Dus hoe kan het dat Salafisten deze terroristische daden al decennia afwijzen, theologisch- en academisch, maar de Volkskrant hier geen item over maakt?

Zoals bijvoorbeeld over een artikel wat inhoudelijk ingaat op allerlei terroristische handelingen van sekten zoals al-Qa’ida en ISIS en ook hun geschiedenis behandeld.

Salafisme bron voor radicalisme:

http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/20-as-salafiyyah?download=218:salafisme-bron-voor-radicalisme

Dit zou toch bijdragen aan de juiste beeldvorming over moslims om gewaarschuwd te zijn tegen deze onzin? En ook als informatie voor welke inwoner van Nederland dan ook dat de Islaam vrij is van deze walgelijke daden? Men claimt dat moslims allerlei zaken moeten die anderen niet moeten zoals: Zich uitspreken over terroristische daden, maar als men dit uitgebreid doet dan blijft het stil. Men kiest ervoor om de ziekte te belichten, terroristen en hun daden, maar niet het medicijn![2]

Als men al een moslim aan het woord laat, dan kiest men veemd genoeg standaard voor mensen die in de media komen opdraven die als puberende snotneuzen dachten het licht gezien te hebben en bouwen op hun treurige persoonlijke verhaal misleid te zijn en de media dichten hen ineens de capaciteiten toe om mee te spreken over hoe te handelen met Salafisten?

Degenen die hun walgelijke pad vanaf het begin afwezen en dit ook theologisch kunnen verantwoorden laat men nooit aan het woord, dat is zeer onrechtvaardig.

Jason zegt: “Je kunt geen compromissen sluiten met Salafisten. Die schikken zich tijdelijk. Die gebruiken democratische rechten om de democratie te ondermijnen.”

Nu spreekt Jason over mensen waartoe hij behoorde en blijft hij vaag. Precies vaag genoeg om te insinueren dat Salafisten een gevaarlijke 13e collonne zijn die uiteindelijk iets gaan doen. Zoals hij zelf was en helaas zijn broer Jermaine. Dat Salafisten binnen de wetten blijven en vandaaruit logischerwijs gebruik maken van sommige rechten is logisch, dat doen alle groepen in Nederland.

Dat zij de democratie ondermijnen is een onzin verhaal. Dit aangezien het oneens zijn met talloze aspecten van democratie iets is dat zelf politici in Nederland doen zoals Wilders en zijn PVV. Ook kiezen andere religieuze groepen zoals Orthdoxe Joden en Christenen in sommige gevallen primair voor hun religie en niet voor de democratie als dit botst. Laat staan dat sommige mensen socialistisch van inslag zijn of communistisch etc. etc.

Zolang mensen geen strafbare feiten verrichtten of oproepen naar geweld of onverdraagzaamheid, is er geen enkel probleem. Het dwangmatig willen dwingen moslims democratisch te maken is ondemocratisch. Dit aangezien er een kiesrecht is, en géén kiesplicht en men zelf kiest hoe te participeren binnen de samenleving!

En Jason zegt ook:

Volgens de ervaringsdeskundige “Is de Salafist 24/7 bezig met de zuivere Islaam. Met het vormgeven van zijn leven naar het voorbeeld van de vrome moslims uit de eerste eeuwen van de Islaam, de as-Selef as-Saalih. Je valt helemaal samen met die wereld. Bent continue bezig met zuivering, opvoeding en reiniging. Je neemt afstand van seculieren, andersgelovigen. Een beetje Salafist bestaat niet spreekt hij Aboe Taalib tegen”

De volkskrant was secuurder geweest als men zijn ervaring als takfirie hadden benadrukt, aangezien hij en andere zgn. Hofstadgroepleden zich afscheidde van de samenleving, als ook van de moslimgemeenschap zelf in die samenleving, en een ideologie volgde van extremistische groeperingen die zich in beginsel afscheidden van de (Westerse) samenleving waarin zij leven om aanslagen te beramen in Nederland, of de weg vrij te maken om te migreren om de Jihaad te willen gaan voeren in andere landen of zich aan te sluiten bij gelijkgestemden zoals broer Jermain helaas deed. Een artikel dat al jaren geleden geschreven is door Salafisten geeft dit aan (we geven eerst de link van de meest omvattende versie van het artikel):

Djama’ah at-Takfier wal Hijrah:

http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/14-sekten-groeperingen-organisaties-personen-gedachtengoeden?download=30:djamaa-ah-at-takfier-wa-al-hidjrah

Er staat bijvoorbeeld:

‘Eén van de fundamenten waarop Djamaa’at oet-Takfier wa l-Hiedjrah is gefundeerd, is ontwijking en vervreemding van de samenlevingen, met als argument dat deze samenlevingen (geheel en al) ongelovig (kaafir) zijn!’

Dit artikel is op wayback machine terug te vinden op october 2005 van de opgeheven website Selefiepublikaties:

https://web.archive.org/web/20051030063224/http://www.selefiepublikaties.com:80/manhadj.weerleggen.groepen.takfierhiedjrah.htm

Terwijl Jason zelf opgepakt werd voor terroristische handelingen op 10 november 2004. We zitten nu in 2018…………Het probleem waar al-Madkouri en Jason over spraken was dus al vanaf 2005 getackeld, dan zijn er nog talloze andere artikelen die al uit 2001 dateren.

Als Jason gelezen had uit betrouwbare islamitische bronnen en advies geaccepteerd had van echte Salafisten, dan had hij niet naar de gevangenis gehoeven. Maar blijkaar blijft hij koppig zijn eigen waarheid verspreiden. Dat anderen misschien slachtoffer worden van onwetendheid en zijn Jihadi drang is blijkbaar van secundair belang. Dit is dan helaas niet veranderd bij hem.

Salafisten participeren op talloze manieren binnen de samenleving Jason. Men studeert aan het Hoger Onderwijs, werkt in werkvelden zoals het Onderwijs, Gezondheidszorg etc. Men heeft eigen zaken etc. etc.  Blijkbaar is Jason weer uitgegaan van zijn eigen ervaringen, en niet van wat Salafisten zelf geloven.

Zelfs onderzoekers in Nederland delen Salafisten in drie groepen in:

  • Quiitistische- A-politieke Salafisten;
  • Politieke Salafisten;
  • Jihadistische (Takfiristische) Salafisten;

Zoals al-Madkouri gooit Jason alles op één hoop en wil spreken voor een aanzienlijke groep moslims. Het jammerlijke is dat men hier zoals eerder gezegd een handje van heeft.

Soumaya Sahla, een ander persoon die veroordeeld is voor terrorisme, krijgt ook een platform en mag ook spreken over de Islaam. Zo is er een krantenbericht verspreid waarin staat:

Sahla werd door haar mentor Frits Bolkestein aangekondigd als de-radicaliseringsexpert, ervaring die zij had “opgedaan in een vorig leven.”

De ervaring heeft ze zeker opgedaan, maar de expertise zien wij nog niet…….

Zoals men ook Dennis Honing ineens een platform gaf, terwijl Salafisten deze Honing op zijn hoogtepunt van het oproepen naar dwaling dit al inhoudelijk afwezen van hem. Zo stelden de beheerders van www.selefienederland.nl al in een artikel over Jihaad het volgende :

En dit zien wij veelvuldig terug bij deze personen, die dag en nacht over de verplichting van de Djihād en het oordelen met de Sharie’ah spreken. Zoals vandaag de dag gebeurd door gebrainwashte jongeren als Maiwand al-Afghani, en Abd al-Karim Honing en soortgenoten, terwijl zij ondertussen lekker knus in de landen van de ongelovigen verblijven, video’s maken van zichzelf gekleed als strijders, met strijdlustige uitspraken. Maar al zou een hond brullen als een leeuw, het maakt hem nog steeds geen leeuw. Helaas verzieken deze toetsenbord moedjāhidien de harten van de moslimjongeren, en sommigen van deze jongeren zijn wel echte leeuwen (maar helaas misleid) en zij vertrekken dan ook naar de verschillende landen waar de ongelovigen de moslims bestrijden, vaak zonder toestemming van hun ouders, omdat hen wijs gemaakt wordt dat dit niet vereist is. En zij komen dan vaak helaas terecht op plaatsen waar allerlei splintergroeperingen actief zijn, en het gebeurt ook regelmatig dat zij misbruikt worden als kanonnen vuur, of in zelfmoord operaties (waar zij soms zelf niet eens van op de hoogte zijn), moge Allāh hun vergeven, en hun zielen barmhartig zijn[3]

Het is treurig dat men mensen dit podium blijft bieden. Degenen die tegengaan wat zij claimen te willen bereiken.

Al-Madkouri, Jason en As-Soennah moskee in Den Haag trachten de moslims uit te nodigen de democratie onvoorwaardelijk te omarmen. Terwijl politici en talloze andere groepen de democratie niet onvoorwaardelijk omarmen. Tevens benaderd men moslims met een andere insteek door selectief te spelen met wet- en regelgeving om hen monddood te maken gebaseerd op containerbegrippen als vrijheid van meningsuiting accepteren, homorechten, kwetsbare groepen etc. etc.

Het feit dat men de eigen wet- en regelgeving misbruikt en hierin selectief handelt jegens moslims, terwijl men dit niet zo doet bij andersgelovigen die hetzelfde denken- en zeggen op meerdere punten, laat zien dat hun visie van democratie faalt en men eigenlijk zelf onverdraagzaam is en niet gelooft in dezelfde parlementaire democratie waarbij men leugenaars en facisten als Wilders vrij spel geeft!

Waarom Wilders geen gebiedsverbod geven voor de plaatsen waar onwetende racistische autochtonen volgepropt worden met moslimhaat? Of Marokkanenhaat. Wij willen de lezer helpen onthouden dat Wilders veroordeeld is voor haatzaaien!

Maar daar horen wij de heren van verdraagzaamheid niet over! Nee, ze insinueren allerlei onzin op basis van grote titels als ex-terrorist Jason en men wijst naar credentials zoals dat deze onwetende Jason een masterscriptie over radicalisering heeft afgerond, maar blijkbaar niet goed kan definieren welke groepen onder de radicalen vallen?!

Of figuren zoals Arabist el-Madkouri, sinds wanneer is een arabisch ook meteen iemand die theologisch onderlegt is?!

Als laatste zagen wij dat de rechtsgeleerde Afshin Elian weer op het toneel verscheen…..

Ontmaskeren en vervolgingen zijn noodzakelijk, ook voor moslims zelf, zegt Elian. Die zijn vooral de dupe van Salafistische praktijken.

Hier is de demagoog Elian aan het woord. Want nu zijn het Salafistische praktijken. Na de walgelijke aanslag in Orlando zagen wij het ware gezicht van deze demagoog:

Hij zei in het artikel: “Aanslag in Orlando heeft alles te maken met de islam”

‘Islamitische kinderen leren de gewelddadige vormen van homofobie thuis. En omdat daarvoor geen rationele argumenten nodig zijn, wordt simpelweg verwezen naar de islam. De heer Mateen heeft zijn zoon niet afgeleverd bij een IS-filiaal, maar hij heeft met behulp van de islam bij zijn zoon de haat gezaaid die door anderen kon worden geoogst. Omar was geïnspireerd door de islam, een in essentie gewelddadige en inhumane religie.’

We zien hier dat demagoog Elian wijst naar het Salafisme, maar in 2016 wees naar de Islaam als geheel. Zo zijn deze mensen. Ze proberen alles aan te pakken wat ze kunnen om de Islaam zwart te maken en aan te vallen.

Helaas rept de media met geen woord over het verleden van ex-terrorist Elian. Tenminste volgens hun stelling:

“De radicale achtergrond van Elian.

Voor iemand die continu spreekt over onze vrijheid, en die steeds de Westerse waarden aanhaalt, heeft Elian een duister verleden en is hij de laatste die mag praten. Elian was in zijn jeugd een aanhanger van Fedayan-e Khalq-e Iran, deze mensen waren onder andere voetvolk voor Khomeini tijdens de Revolutie in 1979. Deze als terroristische partij bestempelde bende was hetgeen waarbij Elian was aangesloten. Elian zei zelf over zijn visie op Khomeini in Elsevier: De revolutionaire vreugde was onbeschrijfelijk. Een paar maanden eerder hadden we bij de terugkomst van imam Khomeini geroepen: ‘Nu de demon weg is (de Shah), is de engel terug!’”

En:

“Hij was lid van een partij die jaren eerder al aanslagen hebben uitgevoerd binnen Iran op burgers en die de weg vrij maakten voor Khomeini degene die ook vele mensen uit de weg geruimd heeft nadat hij de macht overnam in Iran!?”

Dus Elian mag Salafisten (en eigenlijk moslims) stigmatiseren en insinueren dat zij een in essentie gewelddadige en inhumane religie belijden. Dit terwijl hij zelf bloed aan zijn handen heeft en wij als Salafisten niet eens geweld gebruikt hebben tegen wie dan ook….De ex-terrorist beschuldigd degenen die geen geweldadige verleden hebben en daar altijd tegen gewaarschuwd hebben! Veel hypocrieter kunnen wij ons niet indenken!

Wij hebben inhoudelijk- en afdoende geageerd op deze demagoog in onderstaand artikel en laten zien wat er achter deze haatzaaier schuil gaat.

Afshin Ellian en de aanslag in Orlando:

http://selefienederland.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=633

Wij hopen dan ook dat de Volkskrant, en de media in het algemeen zaken objectiever- en vooral academischer gaan behandelen. Dit aangezien deze lage vorm van framen belachelijk overkomt en men een gehele geloofsgroep negatief wegzet gebaseerd op de visie van (vrijwel uitsluitend) ex-criminelen die iets beweren, maar niets kunnen bewijzen.

Het jammerlijke is dat zij rijkelijk beloond worden voor het verscheuren van de samenleving. Want zeg nu zelf: Hoe kan het dat mensen met zo’n verleden toch “goed” terecht komen? Het moge duidelijk zijn dat wanneer je afstand neemt van de Islaam (of onder het mom afstand van radicalisme) men door de media omarmt wordt en naar voren wordt geschoven als expert van de Islaam…


[1] Dit is toen door ons inhoudelijk beantwoord : IS is in niets strijdig met de Islaam : http://www.sahieh.nl/2017/10/09/is-is-in-niets-strijdig-met-de-islaam/

[2] Dan laten we nog achterwege de oorzaak van deze ziekte, namelijk Westerse interventies

[3] Zie : Jihaad in de Islaam: http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/16-manhadj-ahl-as-soennah-m-b-t-al-jihaad?download=171:djihaad-in-de-islaam

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*