Het richten van aanbidding tot anderen dan Allâh geen shirk bij de Neo-Ashâ’irah

in Aqidah - Geloofsleer door
Leestijd: 2 minuten

Door de filosofische geïnnoveerde uitleg van de Ashaa’rah van wat at-Tawhied inhoudt, pleegt een persoon bij hen nooit shirk! Want ook al zou iemand een bepaalde vorm van aanbidding richten naar iemand anders dan Allaah zoals het verrichten van soedjoed naar iets anders dan Allaah, of het verrichten van een smeekbede naar iemand anders dan Allaah, of het slachten voor iemand anders dan Allaah, dan is deze daad voor hen geen shirk zolang de persoon niet de overtuiging heeft in het hart dat hetgeen waar hij soedjoed voor doet, of smeekbede naar verricht, of voor slacht, de Goddelijke eigenschappen heeft van Allaah.

En dit is werkelijk onvoorstelbaar en de grootste dwaling die men maar kan voorstellen! Dus de persoon die smekend en huilend bij een graf de persoon in het graf vraagt om hulp, deze persoon pleegt geen shirk zolang hij niet de overtuiging heeft dat de dode in het graf Goddelijke eigenschappen heeft van Allaah, zelfs wanneer uit de uiterlijke bewoording blijkt dat deze persoon wél eigenschappen van Allaah toekent aan de dode die hij aanroept zoals bijvoorbeeld dat hij zegt “oh die en die wali genees mijn dochter van deze of deze ziekte”. Dit valt voor de Ashaa’irah onder de toegestane vorm van at-Tawassoel omdat de persoon volgens hun bewering in werkelijkheid gelooft dat alleen Allaah de ziekte kan genezen, en de persoon die direct gevraagd wordt alleen maar een bemiddelaar is!!

En dit wordt duidelijk wanneer men de kritieken leest van hun geleerden die geschreven zijn tegen ash-Shaykh Muhammed ibn Abd al-Wahhaab en zijn da’wah, zoals de auteur van ‘Izhaaq al-Baatil’ zegt:

‘Wanneer hij – degene die tawassoel doet, of Istighaathah doet bij iemand anders dan Allaah – de overtuiging heeft dat degene die alles bestuurt Allaah is, en dat Hij degene is die werkelijk wordt verzocht, en dat de kwestie van Hem afhankelijk is, en dat anderen buiten hem niets bepalen aan schade en voordeel, en het verlagen of verhogen (van iemands status), maar met dit alles (als overtuiging) zijn woorden en zijn verzoek richt aan degene die dicht bij ar-Rabb is…dan in werkelijkheid is hetgeen wat verzocht wordt (bij iemand anders dan Allaah met woord en daad!!) eigenlijk een verzoek aan Hem de Verhevene en niet van iemand anders buiten Hem, ook al is het duidelijk (van de buitenkant) gericht aan iemand anders dan Hem, dan is dit geen probleem in de betekenis…’ 8

Dus m.a.w. men mag van alles en iedereen aanroepen met duidelijke woorden die niet gericht zijn aan Allaah en dan nog vervalt men niet in ash-Shirk!! En daarom zie je de geleerden van de Ashaa’irah en de Maaturidiyyah alle uiterlijke shirk handelingen die plaatsvinden in de Islamitische landen bij de graven en bij hun festiviteiten niet afwijzen!! En op deze manier proberen de Ashaa’irah en de Maaturidiyyah de shirk en de innovaties van hun achterban goed te praten zodat zij deze grote groepen mensen niet verliezen opdat zij hun aantallen kunnen behouden en zich kunnen voordoen als de Sawaad al-A’dham (de grootste groep), en degenen die zich vastklampen aan de zuivere Tawhied en Soennah zijn dan zogenaamd degenen die zich hebben afgesplitst van de Jamaa’ah! Maar hun madhhab is zwakker dan een spinnenweb voor degenen die het ware licht van at-Tawhied hebben gekregen in hun leven.

Bron : Het Tawhied tragedie van Sunni Instituut en haar helpers


6 Al-Milal wa n-Nihal 1/42

7 Risaalah fie ‘Ilmi t-Tawhied blz 40

8 Izhaaq al-Baatil van Mohammed ibn Abd al-Wahhaab ibn Daawoed al-Hamdaani, 62

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*