Extreem soefisme vermomd in een 4 wetscholen jasje

in Aqidah - Geloofsleer door
Leestijd: 8 minuten

Wees op je hoede oh geachte moslim broeders en zusters voor de wolven in schaapskleren die zich onder ons proberen te mengen. Recentelijk sinds een aantal jaar zijn er een aantal stichtingen, instituten en websites als paddestoelen uit te grond gekomen. Zij profileren zichzelf als zijnde vertegenwoordigers van klassieke Sunni Islaam volgens de 4 wetscholen maar de werkelijkheid is helaas heel anders, en zeer bitter!

Onder het mom van het respecteren van de 4 wetscholen, zijn zij felle promoters van blinde navolgerij (taqlied a’maa), en fanatisme (ta’assoeb), en sektarisme (hizbiyyah). In werkelijkheid zijn zij bezig met het verspreiden van soefisme (in zijn extreme vorm) en met het doen heropleven van de Ash’ari en Maaturidi geloofsleer, welke zij presenteren als zijnde de klassieke Sunnitische geloofsleer.

Om dit artikel niet te lang te maken zal ik meteen overgaan naar een overduidelijk voorbeeld welke hun werkelijke bedoelingen zullen ontmaskeren.

Op een van hun websites genaamd www.sahih.nl vinden wij het volgende recente artikel :

Zoals te lezen valt wordt er het volgende beweerd door de verantwoordelijken achter sahih.nl :

“De pure en zuivere geloofsleer van de Islam wordt helaas verkeerd gepresenteerd door een kleine groep valse salafisten/wahhabisten.”

Buiten het feit dat dit een leugen is welke zeer gemakkelijk te beantwoorden is, zal ik daar nu niet verder op in gaan, het lijkt mij veel beter om gewoon eens te gaan kijken naar wat dan volgens sahih.nl wél de zuivere en geldige geloofsleer is.

De website sahih.nl geeft aan dat zij worden onderschreven door de volgende “geleerden”

Laten wij eens een kijkje gaan nemen naar de geloofsleer van de door sahih.nl naar voren geschoven Shaykh Hisham Kabbani, aangezien hij advies uitbrengt over welke boeken over geloofsleer wel en niet zuiver en geldig zijn…

De geldige en zuivere geloofsleer volgens Sunni instituut en soortgenoten

De “geleerden” van sahih.nl geven aan dat de moslims het advies zouden moeten opvolgen van hun grote geloofsleer-adviseur Hisham Kabbani, één van de hoofden van de Naqshibandi Soefie sekte. Laten we eens een aantal van deze “zuivere” en “geldige” geloofsleer doctrines de revue laten passeren, afkomstig uit zijn boek genaamd “In the Shadow of Saints” waarin verschillende toespraken, die deze Hisham Kabbani wereldwijd geeft, samengebundeld zijn :

Hij zegt o.a. wanneer hij spreekt over de eigenschappen van de Gids (soefies noemen hun leider Murshid wat zoiets als Gids betekent, elke leider is verbonden aan een bepaalde soefistische tareeqah, wanneer iemand een van deze Tareeqa’s wil volgen dan moet hij of zij een eed afleggen van trouw aan de betreffende Gids van die Tareeqah)

Het geheim van de woede van de Spirituele Gids

Onder het hoofdstuk ‘Het geheim van de woede van de Gids’ blz 3′ zegt Hisham Kabbani de grote geloofsleer adviseur van sahih.nl het volgende :

“Mede toegewijden in het spirituele pad zouden elkaar niet moeten corrigeren of beledigen want dit heeft effect op het hart. Iedereen is zeer gevoelig en meestal is er geen voordeel in het proberen om iemand te veranderen. De Gids daarentegen heeft Spirituele redenen waarom hij een volgeling mag beledigen. Bijvoorbeeld, wanneer de Gids iets pijnlijks tegen je zegt, dan is hij jou een gunst verschuldigd. En als gunst draagt hij de last van jou zondens.”

Dit is natuurlijk iets heel vreemds, een mens die de zonden kan dragen van een ander mens? Dit lijkt meer op de Christelijke doctrine van Jezus die de zonden draagt van de mensheid. En als de Spirituele Gids jou beledigd of uitscheld dan is dat natuurlijk gewoon een gunst! En je dient dan als brave Muqallid (blindvolger) niet jouw grote Mudjtahid Gids dit kwalijk te nemen.

Is dit de geldige en zuivere geloofsleer van de 4 Imaams Aboe Haniefah, Maalik ibn Anas, Muhammed ibn Idriss ash-Shaafi’ie, Ahmed ibn Hanbal??

Het wonder van Sperma

Onze excuses vooraf voor wat komen gaat, maar we zijn genoodzaakt om deze zaak aan te halen opdat de nietsvermoedende moslim weet waar hij of zij aan toe is wanneer men zich in laat met deze zogenaamde klassieke Sunni stichtingen en websites.

Deze Hisham Kabbani, de grote adviseur van sahih.nl zegt op blz 4, waar hij spreekt over de wonderbaarlijke eigenschappen van de Sperma van de Gids, onder het hoofdstukje “Het wonder van Sperma”

“Elke individuele spermacel heeft de complete genetische compositie om een mens te scheppen zelfs zonder de vrouwelijke eicel. En elke Spermacel die geëjaculeerd wordt, op het Dag des Oordeels zal die een kind produceren van die man. Deze kinderen zullen achter hem lopen en om vrijspraak vragen aan de Profeet voor hem. Het maakt niet uit of deze sperma van een huwelijksrelatie is of niet (!!?), alle sperma die vrijkomt zal een kind genereren.”

Geen commentaar…..

Het wonder van de geest van de Gids

De grote boeken adviseur Hisham Kabbani zegt op blz 6 onder het hoofdstukje “Het wonder van de geest van de Gids” :

“Een student beschreef hoe zijn moeder klaagde tegen hem dat hij gepaste kleren moest dragen wanneer hij naar bed ging omdat de Heiligen soms op bezoek komen in de nacht. Hij gaf nooit aandacht tot op een keer zijn dochter erg ziek werd en ze zei tegen hem dat ze de Sheikhs had gezien in haar kamer. Hij geloofde haar niet totdat hij de Sheikh zag verschijnen aan de rand van zijn bed. Hij schaamde zich erg want hij was nog steeds in zijn ondergoed !!!”

De “klassieke geleerde” blijkt nu ineens een geest te zijn of iets dergelijks.  Is dit de geldige en zuivere geloofsleer van de 4 Imaams Aboe Haniefah, Maalik ibn Anas, Muhammed ibn Idriss ash-Shaafi’ie, Ahmed ibn Hanbal??

De Awliyaa beschermen de wereld tegen een Muskieten invasie

“Wetenschappers weten niet waar Muskieten vandaan komen, maar de Heiligen weten het. Het komt door het slechte karakter van de mensen vandaag de dag. Net zoals God wilde dieren schept in het graf, Schept Hij deze muskieten om zijn dienaren te waarschuwen. Als de Heiligen zouden stoppen met het maken van gebeden om de mensen te redden, dan zouden deze muskieten vermenigvuldigen met miljoenen en de mensen vernietigen. Van de eindeloze  Barmhartigheid van God die Hij aan Zijn Profeten gaf en die geërfd zijn door Zijn Heiligen, stoppen zij deze muskieten van het overnemen van de Wereld.”

Is dit de geldige en zuivere geloofsleer van de 4 Imaams Aboe Haniefah, Maalik ibn Anas, Muhammed ibn Idriss ash-Shaafi’ie, Ahmed ibn Hanbal??

Aboe Bakr as-Siddiq ontvangt het geheim van de Soefies

De grote adviseur  van sahih.nl op het gebied van de zuivere en geldige soennie Aqiedah zegt op blz 46:

“Toen de Profeet Muhammed salallahu aleyhi wa sallam reisde naar van Mekka naar Medina, stopte hij om te verstoppen in een grot met zijn metgezel, Abu Bakr. In die grot gaf hij Abu Bakr de geheime smeekbede van “Allahu, Allahu, Allahu Haqq”. waarmee hij ook het geheim van de Naqshbandi Sufi Orde doorgaf in zijn hart. De Geesten van alle Naqshbandi werden geroepen om aanwezig te zijn toen dit gebeurde.”

M.a.w. de positie van de beste mens na de Profeten en Boodschappers van deze Oemmah Aboe Bakr as-Siddiq – radiya Allaahoe ‘anhoe – staat onder de rang van deze zogenaamde Awliyaa van de Naqshibandi soefie order!!

Is dit de geldige en zuivere geloofsleer van de 4 Imaams Aboe Haniefah, Maalik ibn Anas, Muhammed ibn Idriss ash-Shaafi’ie, Ahmed ibn Hanbal??

En dit is zomaar een vluchtige greep in het boek van de volgens hen “Geleerde” Hanafi Sheikh Hisham Kabbani.

Pas op voor de Salafisten!

Deze charlatans waarschuwen dag en nacht tegen met leugens en verdraaiingen tegen Ahl as-Soennah, Ahl al-Hadieth. De moslims zouden volgens hen vooral moeten wegblijven van de enge boeken van de salafisten!! De boeken van Ibn Taymiyyah en Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah en Moehammed ibn Abd al-Wahhaab, terwijl het juist deze geleerden zijn die bovenstaande zaken stellig afwijzen, en doorverwijzen naar het sprookjesbos in de Efteling!!

Wees daarom gewaarschuwd beste moslim broeder en zuster, en laat je niet misleiden door deze extreme soefies die zich verschuilen achter geleerden van Ahl as-Soennah wa l-Jamaa’ah zoals de Imaams van de vier wetscholen Aboe Haniefah, ash-Shaafi’ie, Imaam Maalik, Imaam Ahmad ibn Hanbal, an-Nawawi, Ibn Hajr al-Asqalaani, al-Bayhaqi, ash-Shaatibie, en vele anderen die zij regelmatig vernoemen maar waar zij in werkelijkheid ver van verwijderd zijn!!

Zij proberen hun dwalende madhab te promoten onder valse algemene benamingen, voor hun websites en instituten kiezen zij opzettelijk zeer algemene benamingen die heel gangbaar zijn bij de mainstream moslims waardoor de nietsvermoedende moslim niets doorheeft.

Een aantal van hun websites

Ik zal hieronder de meest bekende sites/instituten vermelden waarachter zij te werk gaan :

Sahih.nl : www.sahih.nl

Sunni Instituut : https://www.facebook.com/sunniinstituut

Muhasaba : https://muhasaba.nl

’t Kennishuys : https://kennishuys.com/over-ons/ons-team

Islam Color : https://islamcolor.nl

Hun leiders en soortgenoten in Nederland

Deze sites en zogenaamde instituten staan onder leiding van of zijn gelieerd aan o.a. de volgende prominente personen :

“Shaykh” Mohammed Aarab

“Shaykh” Galal al-Jihany

“Shaykh” Said al-Mokadmi

Shaykh” Zekeriya Budak

“Imaam” Azzedine Karrat

Etc etc.

Zoals ook weer zichtbaar te zien is op de site van Sunni Instituut profileren zij zich naar buiten toe als zijnde de geleerden van Nederland, en als zogenaamde voorstanders van een klassieke Islaam gebaseerd op de 4 welbekende wetscholen van Aboe Haniefah, Maalik ibn Anas, Muhammed ibn Idriss ash-Shaafi’ie, Ahmed ibn Hanbal.

Hier alle 5 op een rij, de zogenaamde ‘Ulamaa’ (geleerden) van Nederland, van rechts naar links Sulaymaan van Ael, Galal al-Jihany, Khammar al-Baqqali, Mohammed Aarab, Azzedine Karrat :

Het is zoals de Profeet Mohammed – sallallaahoe ‘alayhie wa sallam – zei :

“Een persoon is op de religie van zijn vriend, dus laat een ieder van jullie goed kijken wie hij bevriend”
Silsilah as-Saheehah of al-Albaani (#927)

En al-Imaam al-Awzaa’ee zei :

“Wie zijn innovatie voor ons verbergt zal niet in staat zijn om zijn vrienden voor ons te verbergen”
al-Ibaanah (2/476)

En de edele Sahabi ‘Abdoellaah ibn Mas’oud zei :

“Een persoon herken je aan zijn vrienden!”
(Authentiek, overgeleverd door Ibn Abie Jalaa in Tabaqaat el-Hanaabilah 1/160)

Zoals wij inmiddels hierboven hebben kunnen aanschouwen zit de werkelijkheid heel anders in elkaar, moge Allaah de  Aqiedah (geloofsleer) van de moslims beschermen tegen deze leiders van dwaling in Nederland.

Extra leesstof

De volgende artikelen zijn een aantal wetenschappelijke antwoorden op de dwalingen en leugens van deze Soefie instituten :

De Werkelijkheid van at-Tawhied bij de Ashaa’irah en Maaturidiyyah

Het richten van aanbidding tot anderen dan Allaah geen shirk bij de Ashaa’irah

Sunni Instituut – Neo-Jahmiyyah propaganda over Ibn Taymiyyah verduidelijkt

Het Tawhied tragedie van Sunni Instituut en haar helpers

Stierf Abu’l Hasan al-Ash’ari op een andere geloofsovertuiging nadat hij afstand nam van de Mu’tazilah? Een antwoord op een artikel van Sunni Instituut

Sunni Instituut en hun valse verdediging op Galal al-Jihany

Een verdediging op Shaykh Shams al-Afghaanie en zijn boek

De pseudo kritiek op al-Imaam al-Fawzaan van Sunni Instituut

Een korte reactie op een artikel over de Mawlid

Moge Allaah deze daad van mij accepteren in deze laatste dag(en) van de gezegende Ramadaan. En ik vraag Allaah om deze daad van mij een sebeb te laten zijn voor de bescherming van de Aqiedah (geloofsleer) van de moslims

Aboe Hudayfa Musa ibn Yusuf al-Indonesi
29 Ramadaan 1439

3 Comments

 1. Selaamun aleykum broeder,

  Ik wil aangeven dat het onacceptabel is waar je mee bezig bent. Je manier van schrijven over de geleerden is onrespectvol. Mensen op deze manier ver houden van de ahli soenah is walchelijk om te zien.

  Ik wil je vriendelijk vragen om hiermee op te houden. De geleerden:

  “Shaykh” Mohammed Aarab

  “Shaykh” Galal al-Jihany

  “Shaykh” Said al-Mokadmi

  “Shaykh” Zekeriya Budak

  “Imaam” Azzedine Karrat

  Zijn voor ons zeer waardevol. Wij zullen het hier niet bij laten. Miet respect en ethiek zullen we onze moslim broeders en zusters laten weten dat wat jij doet fout is.

  Als laatste wil ik je waarschuwen dat indien je hier geen berouw voor toont je in het hiernamaals een zeer groot probleem zal hebben.

  Moge Allah ons behouden en ons leiden (Amin)

  Welhamdulillahi Rabbi-l A’lemin

 2. Vrees Allah swt allemaal, de titel geleerden niet zomaar aan iedereen adreseren. Er is genoeg verdeeldheid maar helaas ook veel innovators waar we voor moeten uitkijken (sofisme is Niet de sunna maar vaak in strijd met de sunna)Moge Allah swt ons allen leiden en ons het pad doen volgen van de kitaab en sunna en het voorbeeld nemen van onze vrome voorgangers. Salaf Asalie7.

 3. Selim Kocadag : Je zegt “Zijn voor ons zeer waardevol. Wij zullen het hier niet bij laten. Miet respect en ethiek zullen we onze moslim broeders en zusters laten weten dat wat jij doet fout is.”

  Als je niet inhoudelijk kunt aangeven wat er fout is aan onze reactie dan heeft jouw antwoord geen nut. Hoe kan Mhammed Aarab en Sulayman van Ael (f.k.a. Sulaymaan ibn Haroen) geleerden van Ahl as-Soennah zijn als zij een persoon zoals Hisham Kabbani advies laten geven over wat de juiste Aqidah boeken zijn voor de moslims? En vervolgens maakt deze Hisham Kabbani een andere lijst met boeken die een gevaar zouden zijn voor de moslims, en als jij eerlijk bent Selim dan zul jij zien dat hij dan met talloze boeken komt van grote geleerden van de Selef. Geleerden uit de eerste 3 generaties en kort daarna? Moet jij hen niet dezelfde respect geven dan? Of zijn het dan ineens geen geleerden die gerespecteerd moeten worden?

  In shaa Allaah zul je hier oprecht over nadenken

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*