Klassieke Islaam of extreem soefisme? Mohammed Aarab’s website geeft fatwa…

in Aqidah - Geloofsleer door
Leestijd: 4 minuten

De laatste jaren zijn er een aantal zogenaamde instituten in Nederland verschenen die zichzelf op geniepige wijze profileren als zijnde klassieke Sunni instituten, die een mainstream Islaam volgen gebaseerd op de vier bekende wetscholen namelijk die van :

  • Imaam Aboe Haniefah an-Nu’maan ibn Thaabit waar de bekende Hanafie wetschool naar vernoemd is
  • Imaam Maalik ibn Anas waar de bekende Maaliki wetschool naar vernoemd is
  • Imaam Muhammed ibn Idriss ash-Shaafi’ie waar de bekende Shaafi’ie wetschool naar vernoemd is
  • Imaam Ahmed ibn Hanbal waar de bekende Hanbali wetschool naar vernoemd is

Wie echter een nadere kijk erop nahoudt zal ondervinden dat zij alles behalve deze 4 Imaams volgen, niet in veel Fiqh kwesties en al helemaal niet in ‘Aqiedah (geloofsleer), en in werkelijkheid zijn het extreme Soefies en extreme Ash’aries en Maaturiedies die zichzelf en hun dawah verschuilen achter klassiek Sunnisme.

Zij beginnen met hun volgelingen aan te leren om vooral Taqlied (blind navolgen) te verrichten, want – zo stellen zij – je bent als gemiddelde moslim niet in staat om de verschillende Islamitische wetenschappen te begrijpen want daarvoor moet je een Mudjtahid zijn volgens hen, en dus als je dat niet bent dan ben je enkel een Muqallid (blindvolger). Dit zwakke smoesje gebruiken zij om zo ervoor te zorgen dat hun volgelingen niet zelf op onderzoek uitgaan en ook niet al te veel kritische vragen gaan stellen, want dat behoort dan zogenaamd niet tot de adaab (goede manieren) van de muqallid student.

Andere tactieken die zij gebruiken is schuilen achter grote en bekende geleerden van vroeger, waarover zij dan beweren dat zij Ashaa’irah waren en Maaturidiyyah, terwijl als men nader onderzoek verricht (wat niet mag bij hen, want je bent een muqallid!) dan zal men inzien dat dit ook niet het geval is.

Dit artikel is niet de plaats om hier verder over uit te wijden, maar laten wij eens gaan kijken naar een vreemde fatwa van sahih.nl op een vraag van een van hun volgelingen, en dan mag de lezer voor zichzelf beslissen of dit de Islaam is van de 4 Imaams van de wetscholen of de “Islaam” van de extreme soefies en gravenaanbidders…

In een artikel van sahih.nl wordt er een advies uitgebracht aan de moslims over welke boeken geschikt zouden zijn voor de correcte en zuivere geloofsleer, en welke boeken vermeden zouden moeten worden omdat ze volgens hen een onzuivere en incorrecte geloofsleer zouden bevatten, in een eerder artikel van mij ben ik hierop ingegaan wat – hier – teruggelezen kan worden. Vervolgens op de facebook pagina van sahih.nl wordt er de volgende vraag gesteld :

 

De reden dat deze volgeling van sahih.nl zijn vraag stelt is vanwege het feit dat het advies wat gegeven wordt over de zogenaamde juiste boeken van geloofsleer afkomstig is van een volgeling van Nazim al-Haqqani, genaamd Hishaam Kabbani. Deze Nazim Haqqani is volgens de boeken adviseur van sahih.nl de Sultan van de Awliyaa?!

Beste moslim lezer, bekijkt u hier het antwoord van sahih.nl, de site die onderschreven wordt door de volgende “geleerden” Mohammed Aarab, Sulaymaan van Ael, en Tasnim al-Qadri :

In plaats van terug te keren naar de werkelijke klassieke geleerden en hun werken en fataawa, en te waarschuwen tegen dit soort bida’ (innovaties), ghorafaat (sprookjes) en shirkiyyaat (afgoderij) laten zij deze volgeling van hen in verwarring achter. Er is géén inkaar (afwijzing) van deze hoofden van ash-Shirk in onze tijd, dajjaalien (duivelse predikers) zoals Nazzim al-Haqqani en zijn murid (slaafse volgeling) Hishaam Kabbaani die hun hele leven gespendeerd hebben om uit te nodige naar ash-Shirkoe bi-llaah (het toekennen van partners aan Allaah). In een toekomstig artikel zal ik in shaa Allaah dieper ingaan op de mustalahaat (termen) en ‘aqaa`id (geloofs doctrines) van de Soefies, termen zoals Aqtaab (mystieke polen), al-Ghawth (de redder), Abdaal (spirituele substituten) etc zijn allemaal soefistische concepten die in duidelijke tegenstrijd zijn met de zuivere Islaam zoals deze is verkondigd door de Boodschappers van Allaah – vrede zij met hen allen. En nooit hebben de 4 Imaams van de wetscholen deze zaken verkondigd, integendeel zij waren op de zuivere Aqiedah van de Selef oes-Saalih en ver verwijderd van deze valse innovaties van de Gravenaanbidders.

Een aantal simpele video’s zullen voldoende zijn voor de weldenkende moslims om te weten dat deze zogenaamde Sultan’s van de Awliyaa gewoon regelrechte charlatans zijn en tawaaghieth (misleiders), waarvan de Islaam en de moslims onschuldig van zijn net zoals de wolf onschuldig is van het bloed van Yusuf – ‘alayhi ssalaam.

Hier de zogenaamde Sultan al-Awliyaa, waar hij zegt dat hij toestemming heeft gekregen van Allaah om te schelden, en dan vooral op selefies en wahhaabies natuurlijk.  En dat het teken/wonder van zijn wilaayah is dat hij mag schelden….

Hier zijn volgeling en de boeken adviseur van Mohammed Aarab van sahih.nl, waar hij het graf bezoekt van zijn overleden Murshid de bovenstaande Nazzim al-Haqqani :

Moge Allaah de moslims beschermen tegen deze wolven in schaapskleren, die de niets vermoedende moslims proberen te lokken onder de sluier van klassieke Islaam volgens de 4 wetscholen naar hun geïnnoveerde culten en sektes die niets van doen hebben met de zuivere Islaam, en de Tawhied van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper – sallallaahoe ‘alayhie wa sallam – en het Pad van zijn metgezellen – radiya Allaahoe ‘anhoem.

En moge Allaah deze daad van mij accepteren op deze wellicht laatste dag van de Ramadaan

Aboe Hudayfa Musa ibn Yusuf al-Indonesi

29 Ramadan 1439

 

3 Comments

  1. Salaam alaikum,

    Ik zag de videobeelden van Nazzim al Haqqani. Dat gaf mij geen goed gevoel. Zo zie ik de islam zeker niet. Dit lijkt mij inderdaad niet de houding van iemand die de daadwerkelijke islam volgt zoals de 4 imams dat deden. Ik ken deze shujukh zelf niet. Heb nooit over hen gehoord. Wat ik wel heb gelezen is dat de tasawwuf wel bekend was bij de 4 imams, zelfs bij ibn Qayyim en ibn Taymiyya. Zij spraken heel goed over hen. Ibn Taymiyyah noemt Shaykh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Sayyidunā (onze meester/leider) en had veel respect voor hem. Zo ook Ibn al-Qayyim en gelijke geleerden van die tijd. Ik neem aan dat de tasawwuf op zich niet verkeerd is.

  2. Salaam alaikum,

    De beelden die ik zag over Nazzim al Haqqani waren schrikbarend. In mijn ogen is dit niet de houding van de 4 imams. Ik neem aan dat de tasawwuf op zich niet verkeerd is. Sterker nog hebben de 4 imams goed gesproken over hen. Ibn Taymiyyah noemt Shaykh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Sayyidunā (onze meester/leider) en had veel respect voor hem. Zo ook Ibn al-Qayyim en gelijke geleerden van die tijd. Hij was Hanbali in fiqh en Athari in aqidah. Ondanks dat de harde kern van de Atharī-school tegen het concept Soefisme was. Maar nadat Shaykh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī het concept zelf goed had begrepen, ging hij er toch voor om dit te verenigen met elkaar. Hij werd toen een van de grootste Soefie-geleerden van de wereld. Graag wil ik dat jullie ook artikelen schrijven over de goede dingen van de tasawwuf volgens de klassieke tasawwuf.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*