Kruistochten ‘Een nieuwe manier tot zielenheil’ voor rovers en huurlingen en ander gespuis

in Geschiedenis door
Leestijd: 2 minuten

Om de legers te vullen met kruisvaarders bij de 1e kruistocht richtten de predikers en de priesters zich tot de lagere sociale klasse in de samenleving. De straatrovers, en huurlingen en verschoppelingen werd een eeuwige beloning in het hiernamaals beloofd en de redding van hun ziel als zij zich zouden aansluiten bij de legers van de Kruisvaarders om Jeruzalem te bevrijden van de heidenen.

Zo zei Fulcher van Chartres, een priester in het leger van Noord-Frankrijk die erop uit was getrokken naar Jerusalem in de herfst van 1096 :

“Laat degenen die het gewend zijn om willens en wetens persoonlijke oorlog te voeren tegen de gelovigen erop uit marcheren tegen de heidenen…Laat degenen die voor lange tijd  rovers waren nu soldaten van Christus worden; laat degenen die ooit vochten tegen broeders en familieleden nu gerechtvaardigd strijden tegen de barbaren. Laat degenen die huurlingen zijn geweest voor een paar stukken zilver nu een eeuwige beloning bemachtigen.”

Veel is er niet veranderd in de legers van de Neo-Kruisvaarders, het is bekend dat de meeste soldaten in de Amerikaanse legers aan het front bestaan uit Afro Amerikanen uit getto’s, Latijns Amerikanen uit achterstandswijken, en blanke woonwagenkamp bewoners.

Kortom de lagere sociale klassen worden opgetrommeld uit hun achterstandswijken, gelokt met financiële beloften en aan de hand van nationalistische slogans.

Bij de eerste kruisvaarders werd er door de paus kwijtschelding van zondes beloofd, en nu bij de Neo-Kruisvaarders wordt er kwijtschelding van strafblad beloofd. Dit fenomeen is veelvuldig gedocumenteerd door kranten, en in academische werken, in de tijd van Vietnam kregen criminelen zelfs de keuze ‘naar de gevangenis of in het leger’.

De paus (Urbanus II) beloofde de kruisvaarders ook de bezittingen van de heidenen, en hun land, aangezien dit aan hen toebehoorden volgens Goddelijke beloften….

“Neem de weg naar de Heilige grafkerk, bevrijd dat land van een vreselijk ras en wees er zelf heersers over, want dat land, zoals de Bijbel zegt, bevat rivieren van melk en honing, en het was gegeven door God als een bezit voor de kinderen van Israel”

En hij zei :

“Jullie zullen de bezittingen van de vijand krijgen, want jullie zullen hun rijkdommen beroven, en dan zullen jullie ofwel zegevierend terugkeren naar jullie eigen huizen of eeuwige faam verkrijgen, roodgekleurd met jullie eigen bloed”

📗 Quotaties uit “God’s war – a New History of the Crusades pag.84,86

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*