Geschiedenis van de bescherming en bewaring van de hadieth – deel 2

in Geschiedenis/Hadieth door
Leestijd: 4 minuten

In deel 1 hebben wij laten zien wie de grote en bekende memoriseerders en vastleggers van de hadieth waren, in dit deel laten wij zien welke hadiethverzamelingen er bestonden in de 1e periode van de geschiedenis van de vastlegging en memorisatie van hadieth

Kort voorwoord

U zult in dit 2e deel van de serie “Geschiedenis van de bescherming en bewaring van de hadieth” net zoals in deel 1 weer duidelijk zien hoeveel bewijzen er zijn dat de hadieth altijd hand in hand zijn gegaan met de Qor’aan, en dat men zowel de Qoer’aan opschreef en memoriseerden als ook de hadieth, Oriëntalisten en Koranieten proberen steeds de hadieth onbetrouwbaar te laten lijken met allerlei shoeboehaat (misvattingen) en leugens en verdraaingen om zo hun gif te injecteren.

 

De geschreven hadieth werken uit de 1e periode

1. Sahiefah Saadiqa

Deze is toegeschreven aan ‘Abdoellaah ibn ‘Amr al ‘Aas (gestorven op 63 hidjrie op de leeftijd van 77). Hij had een grote voorliefde voor schrijven en het maken van aantekeningen en alles wat hij hoorde van de Profeet – sallallaahoe ‘alayhi wa sallam – schreef hij op. Hij had persoonlijke toestemming van de Boodschapper van Allaah – sallallaahoe ‘alayhi wa sallam.9 Deze verzameling is samengesteld uit ongeveer 1000 ahaadieth . Het bleef veilig en behouden binnen zijn familie voor een lange tijd. Alles hiervan kan gevonden worden in de Moesnad van Imaam Ahmed – rahiemahoellaah – .

2. Sahiefah Sahiehah

Dit wordt toegeschreven aan Hammaam ibn Moennabbih – rahiemahoellaah – (gestorven op 101 hidjrie). Hij was van de bekende studenten van Aboe Hoerayrah – radiy Allaahoe ‘anhoe -, hij schreef alle ahaadieth van zijn leraar op. Kopieën van dit manuscript zijn beschikbaar in bibliotheken in Berlijn (Duitsland) en Damascus (Syrië). Imaam Ahmed Ibn Hanbal – rahiemahoellaah – heeft deze gehele Sahiefah gecategoriseerd in zijn Moesnad onder Aboe Hoerayra – radiy Allaahoe ‘anhoe.10 Deze verhandeling, na aanzienlijke inspanningen van Dr. Hamiedoellaah, is gedrukt en gedistribueerd van Hyderabad (Dekka/India). Het bevat 138 overleveringen. Deze Sahiefah is een gedeelte van de ahaadieth overgeleverd van Aboe Hoerayrah, de meeste van zijn overleveringen zijn in Boechaarie en Moslim, de bewoordingen van de ahaadieth zijn extreem gelijkend en er zijn geen grote verschillen tussen hen.

3. Sahiefah Bashier Ibn Nahiek

Hij was de student van Aboe Hoerayrah – radiy Allaahoe ‘anhoe. Hij schreef en verzamelde ook een verhandeling van ahaadieth welke hij voorlas aan Aboe Hoerayrah – radiy Allaahoe ‘anhoe – voordat zij uit elkaar gingen en hij bevestigde het.11

4. Moesnad van Aboe Hoerayrah – radiy Allaahoe ‘anhoe

Deze werd geschreven tijdens het tijdperk van de metgezellen. De kopie was bij de vader van ‘Omar Ibn ‘Abdel ‘Aziez – radiy Allaahoe ‘anhoe – ‘Abdoel ‘Aziez Ibn Marwaan, de gouverneur van Misr 12 die stierf in 86 hidjrie. Hij schreef naar Kathier Ibn Moerrah hem instruerend dat hij alle ahaadieth die hij hoorde van de metgezellen moest opschrijven en naar hem toe moest sturen. Samen met dit bevel, vertelde hij hem om de ahaadieth van Aboe Hoerayrah niet op te sturen omdat hij deze al had.13 En de Moesnad van Aboe Hoerayrah – radiy Allaahoe ‘anhoe – is met de hand geschreven door Ibn Taymiyyah – rahiemahoellaah. Het is beschikbaar in een bibliotheek in Duitsland.14

5. Sahiefah ‘Alie radiy Allaahoe ‘anhoe

We vinden terug in Imaam Boechaarie zijn controle dat deze verzameling flink groot was en dat het zaken van zakaat bevatte en van de daden die toegestaan waren of verboden in Medienah, de Khoetbat oel-Haadjah al Wadaa’15 en Islamitische richtlijnen.16

6. De afscheidstoespraak van de Boodschapper van Allaah sallallaahoe ‘alayhi wa sallam

Tijdens de verovering van Mekkah vertelde de Boodschapper van Allaah – sallallaahoe ‘alayhi wa sallam – Aboe Shah Yamanie – radiy Allaahoe ‘anhoe – om de laatste toespraak op te schrijven.17

7. Sahiefah Djaabir- radiy Allaahoe ‘anhoe

Zijn studenten Wahb Ibn Moenabbih gestorven op 110 hidjrie en Soelayman Ibn Qays Lashkarie verzamelden overleveringen van Djaabir – radiy Allaahoe ‘anhoe. Hierin schreven zij zaken op van de Hadj en de Khoetbat oel-Haadjah al Wadaa’.18

8. Overleveringen van Aa’ieshah Siddiqah- radiy Allaahoe ‘anhaa

De overleveringen van Aa’iesha Siddiqaa werden geschreven door haar student, ‘Orwah bin Zoebayr.19

9. Ahaadieth van Ibn ‘Abbaas – radiy Allaahoe ‘anhoe

Er waren vele samenstellingen van de ahaadieth van Ibn ‘Abbaas – radiy Allaahoe ‘anhoe. Sa’ied bin Djoebayr verzamelde zijn ahaadieth .20

10. De Sahiefah van Anas Ibn Maalik – radiy Allaahoe ‘anhoe

Sa’ied Ibn Hilaal leverd over dat Anas Ibn Maalik – radiy Allaahoe ‘anhoe – alles zou noemen wat hij had geschreven vanuit zijn memorisatie, terwijl hij ons dit liet zien zei hij:

“Ik hoorde deze overlevering van de Boodschapper van Allaah- sallallaahoe ‘alayhi wa sallam– zelf en ik zou deze opschrijven en het herhalen aan de Boodschapper van Allaah – sallalaahoe ‘alayhi wa sallam – zodat dat hij het zou bevestigen.”21

11. ‘Amr ibn Hazm – radiy Allaahoe ‘anhoe

Toen hij als gouverneur werd gekozen en naar Yemen werd gestuurd kreeg hij geschreven instructies en leiding. Niet alleen beschermde hij deze richtlijnen, maar hij voegde ook 21 bevelen van de Boodschapper van Allaah – sallallaahoe ‘alayhi wa sallam – toe en hij maakte er een boekvorm van.22

12. Risaalah van Soemrah Ibn Djoendoeb – radiy Allaahoe ‘anhoe

Dit werd aan zijn zoon gegeven in de vorm van een testament, dit was een grote schat.23

13. Sa’d Ibn ‘Oebaadah – radiy Allaahoe ‘anhoe

Hij wist hoe hij moest lezen en schrijven vanaf de tijd van Djaahiliyyah.24

14. Maktoob Naafi ’- radiy Allaahoe ‘anhoe.

Soelaymaan Ibn Moesa leverde over dat ‘Abdollaah Ibn ‘Omar – radiy Allaahoe ‘anhoe – zou dicteren en Naafi’ zou schrijven.25

15. Ma’an leverde over dat ‘AbdoerRahmaan Ibn ‘Abdollaah Ibn Mas’oed een boek pakte en terwijl hij de voorkant ophief zei hij: “Mijn vader schreef dit.” 26

Als het onderzoek doorging dan zouden het aantal voorbeelden en gebeurtenissen te groot worden. Tijdens het tijdperk van de metgezellen – radiy Allaahoe ‘anhoem – en de Kibaar at Taabi’ien (grote Taabi’ien) concentreerden zij zich op het gebruiken van hun geheugen om te schrijven. Tijdens de twee periode startte het verzamelen van ahaadieth.


Voetnoten

8 SN: De Sahaabie ‘Abdoellaah Ibn ‘Omar – radiy Allaahoe ‘anhoe.

9 Zie Moekhtassar Djaami’ Bayaan al ‘Ilm wa Fadlihi van Ibn ‘Abdill Barr p. 36-37.

10 Zie voor verdere details Sahiefah Hammaam van Dr. Hamiedoellaah en Moesnad Ahmed 2/312-318

11 Djaami’ al Bayaan 1/72 en Tahdieb at Tahdieb van Ibn Hadjar 1/470.

12 SN: Misr: Het hedendaagse Egypte.

13 Sahiefah Hammaam p. 50 en Tabaqaat van Ibn Sa’d 7/157.

14 Moeqaddimah Toehfat al Ahwadhie Sharh Djaami’ at Tirmidhie p. 165.

15 SN: De afscheidstoespraak van de Profeet vrede zij met hem op ‘Arafat tijdens de afscheids Hadj.

16 Sahieh al Boechaarie, Kitaab al I’tisaam bil Kitaab wa Soennaah 1/451.

23 Tahdieb at Tahdieb 4/236

24 SN: Djaahiliyyah is de pre-Islamitische periode voor het Profeetschap van Mohammed vrede zij met hem. 25 Ad Daarimie p. 69 en Sahiefaa Ibn Hammaam p. 45 van Tabbaqaat van Ibn Sa’d. 26 Moekhtasser Djaami’ Bayaan al ‘Ilm p. 37

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*