Salafisme, Cornelius Haga Lyceum : Vragensessie met antropoloog dhr. dr. M.J.M. (Martijn) de Koning

in Nieuws door
Leestijd: 3 minuten

In het kader van de gebeurtenissen omtrent de Islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum heeft Sahieh Magazine cultureel antropoloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen, Martijn de Koning gecontacteerd. Om hem vragen te stellen over het hele gebeuren omtrent CHL en alles wat eromheen hangt.

Hieronder kan men de vraag lezen en dan het antwoord beluisteren :

Beste Martijn, zoals u zelf al weet is er de laatste paar dagen een islamitische middelbare school veel in het nieuws verschenen. Het gaat om het Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam.

In de media wordt er constant verwezen naar deze school als zijnde een salafistische school, en dat de overheid zich grote zorgen maakt omdat het curriculum op school voor de helft toegewijd zou worden aan de Salafistische leer. Men is bang dat leerlingen hierdoor beïnvloed worden wat dan een belemmering zou vormen voor een goede burgerschap vorming.

Vraag 1 : Wat kunt u als specialist op dit gebied ons vertellen over het Salafisme. Wat voor stroming is het? En klopt het dat de Salafistische leer per definitie een belemmering zal vormen voor participatie in de samenleving?

 

In de politiek heeft men het steeds over burgerschap onderwijs. Minister Slob vindt het van groot belang dat scholen leerlingen goed burgerschapsonderwijs bieden. Minister Slob gaat de wet nog verder uitbreiden, zodat scholen er beter mee uit de voeten kunnen. Er zijn ideeën zoals het behandelen van het Wilhelmus, dit zou goed zijn voor de identiteit van leerlingen.

Vraag 2 : Wat vindt u als antropoloog van dit soort ontwikkelingen m.b.t. het opleggen van burgerschap onderwijs aan scholen door de overheid?

 

Vraag 3 : Er zijn geluiden in de moslimgemeenschap die zeggen dat dit een rookgordijn is om islamitisch onderwijs nog meer aan banden te leggen, en wellicht zelfs een middel om islamitische scholen makkelijker te kunnen sluiten onder de noemer “slecht burgerschap onderwijs”. Is zo een angst irreëel en zal het zo een vaart niet lopen?

 

Vraag 4 : Op twitter lazen wij een reactie van u op de uitspraak van Rutte over dit gebeuren, u gaf aan dat het fijn zou zijn dat er bewijzen geleverd konden worden voor de aantijgingen, en u vroeg zich af waarom men gekozen heeft het nu te publiceren?

Kunt u hier verder over uitweiden? Zijn uitspraken van de AIVD en de NCTV dan niet voldoende? Dit zijn officiële overheidsorganen die zeggen toch niet zomaar wat?

 

Vraag 5 : In een artikel op uw site waar u samen met Joas Wagemakers reageert op een onderzoek m.b.t. het Salafisme stelt u het volgende :

Echt onbegrijpelijk is dat de auteurs van het overzichtsrapport wetenschappelijke peer-reviewed publicaties op vrijwel hetzelfde niveau zet als die van de NCTV en AIVD terwijl die rapporten op z’n minst ook een politiek doel hebben en de informatie oncontroleerbaar is en ook onbetrouwbaar”

Kunt u dit verder toelichten? Als AIVD en NCTV niet als wetenschappelijke bronnen gebruikt kunnen worden wat vindt u dan van wat er nu gebeurt door de overheid en gemeente Amsterdam die op basis van de AIVD en NCTV het bestuur van de school oproepen om te vertrekken?

 

Vraag 6 : Wat is uw mening omtrent de wijze waarop de overheid, gemeente Amsterdam en de media momenteel omgaan met deze kwestie? En in algemene zin als het gaat om het bestrijden van radicalisme?

 

Vraag 7 : Hoe zou de overheid moeten omgaan volgens u met Islamitische scholen waarvan men vreest dat het een radicale extreme lezing van de Islaam volgt? Voldoet de huidige wetgeving?

4 Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*