De oproerkraaiers van Sunni Instituut en hun jaarlijkse twijfelzaaierij over de maanbezichtigingen

in Nieuws/Uncategorized door
Leestijd: 7 minuten

Elk jaar tegen het begin en het einde van de Ramadaan popt er weer een klein groepje fanatiekelingen op die zichzelf dolgraag naar voren willen schuiven in Nederland als de geleerden van Ahl as-Sunnah. Dit groepje die zich onder verschillende namen profileren op social media hebben een onvoorstelbare afkeer tegen de Aqidah van al-Imaam Ahmed ibn Hanbal, welke zij dan ook dag en nacht proberen te bestrijden met allerlei valsheden. Zo hebben zij ons al meerdere malen in het verleden aangevallen en geleerden van Ahl as-Sunnah aangevallen met leugens en verdraaiingen, meerdere van deze aanvallen zijn door ons alhamdoelillaah inhoudelijk beantwoord, maar het is nu niet aan de orde om hier in dit artikel er verder op in te gaan.

Dat men er voor kiest om een bepaalde stroming te volgen is tot daar aan toe maar waarom andere moslims zwartmaken omdat je het niet eens bent met hun Madhab en Aqidah (geloofsleer)? Waarom houdt men het niet gewoon academisch en wetenschappelijk? Als je het niet eens bent laat dit dan inhoudelijk zien met bewijsvoeringen en laat laster en leugens achterwege. En zaai geen twijfel in de islamitische gemeenschap in Nederland over hun vasten en ‘Eid-viering, enkel omdat je jezelf niet kunt vinden in de geloofsleer van bepaalde landen wiens maanbezichtiging als sinds decennia gevolgd worden door moskeeën in Nederland.

Zoals elk jaar opnieuw gaan zij over op het bashen van Saudi-Arabië  en het bekritiseren van de maanbezichtiging die in dat land verricht wordt als sinds oudsher conform de Soennah door opzoek te gaan naar de maansikkel met het oog. Ik schrijf dit artikel niet om de Saudische staat te verdedigen maar enkel om aan te tonen dat dit extreem soefistische groepje van Sunni Instituut dit land aanvallen vanwege de Aqidah die het land volgt. Deze onderbuikgevoelens leidt hen er constant toe om in smaad en laster en leugens te vervallen enkel alleen maar om hun eigen verdorven geloofsleer aan de man te brengen. Zelfs het vasten in deze gezegende maand weerhoudt hen er niet van om te vervallen in slechte vermoedens jegens de moslims, zo zeggen zij :

 

Soebhaan Allaah zij baseren zichzelf op vermoedens en beschuldigen andere moslims – in de Ramadhaan!! –  van liegen en misleiden in het bezichtigen van de maansikkel. Tevens willen zij het zo laten lijken dat enkel Saudi Arabie zogenaamd koppig zijn en hun astronomische calculaties niet accepteren, de werkelijkheid is anders aangezien er ook talloze moslimgemeenschappen en geleerden zijn in andere landen die deze astronomische voorspellingen en beweringen met een korreltje zout nemen. Ook willen zij deze astronomische calculaties opdringen aan de moslimwereld en presenteren zij deze astronomische beweringen over het wel of niet instaat kunnen zijn om de maansikkel waar te nemen, als een 100% correcte en waterdichte methode. Hieronder zal ik aantonen dat het meerdere malen is voorgekomen dat deze zogenaamde astronomische beweringen en voorspellingen in de praktijk geen waterdichte methode heeft opgeleverd. Ik zal dit aantonen a.d.h.v geleerden die niet uit Saudi Arabië komen en óók niet de geloofsleer van Saudi Arabië volgen om zo te laten zien dat dit niet enkel een Saudisch standpunt is.

Zijn de verschillende calculatie methodes van astronomen 100% waterdicht?

Er bestaat niet één standaard methode van calculeren onder astronomen, zij hanteren diverse algoritmes en calculatiemethoden, het is niet de plek om hier uitvoerig op in te gaan in dit artikel. Het volstaat om de wetenschappers zelf aan het woord te laten, de Wetenschappelijke Faculteit van de Universiteit in Utrecht verklaard hierover het volgende :

“Recent progress in astronomy and in computing techniques now makes it possible to calculate the positions of the sun and the moon at any time with stunning precision but predicting when the thin sliver of the lunar crescent can first be seen in the sky from a given location after its conjunction with the sun still remains a difficult problem.

The main cause for this problem is the fact that the faint and narrow lunar crescent has to be detected shortly after sunset, when the moon is still close to the western horizon in the twilight sky. It is obvious that the weather, the local transparency of the atmosphere and the level of light pollution are important factors for successfully detecting the lunar crescent, as well as the experience of the observer.

Numerous computational methods and algorithms for predicting the visibility of the lunar crescent have been proposed in the past (a comprehensive bibliography can be seen here) but the method now most favoured by astronomers is based on the Yallop algorithm, proposed in 1997 by Bernard D. Yallop of the computing section of HM Nautical Almanac Office.”

Bron: https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_method.htm

Wij kunnen een aantal zaken concluderen uit de bovenstaande verklaring:

  • Ondanks de recente vooruitgangen in astronomie en calculatie technieken blijft het voorspellen van de zichtbaarheid van de dunne maansikkel een ingewikkeld probleem
  • De astronomen zelf zijn het niet eens over één calculatie methode
  • Sinds 1997 is er een nieuwe methode populaire, wat wordt er dan gedaan met de vorige methodes? En wellicht volgend jaar is een andere methode weer in de mode

Tevens geeft de Wetenschappelijke Faculteit van de Universiteit in Utrecht nog een ander belangrijk probleem aan namelijk:

Er wordt gesteld dat :

-1 Deze wereldmappen die geproduceerd worden aan de hand van diverse verschillende calculatie methodes van astronomen zijn enkel algemene indicaties en gaan uit van gemiddelde aannames

-2 In bepaalde gevallen van uitzonderlijke atmosferische transparantie, zoals regionen van droge woestijnachtige gebieden (zoals Saudi Arabië!) en hoge altitudes, kan het mogelijk zijn om de maansikkel te aanschouwen buiten de normale zichtbare zones.

 

Praktijkvoorbeelden van maanbezichtigingen tegen de astronomische voorspellingen in

En dit is dan ook meerdere malen voorgekomen in de praktijk zoals wordt bevestigd door Deobandi geleerden in India en Pakistan en Engeland, dus niet enkel geleerden uit Saudi Arabië!! Zo wordt er verklaard door de Hizbul Ulamaa in Groot Brittanie, die zelf ook jaren lang maandelijks aan maanbezichtingen doen – in hun uitgebreide publicatie over Fajr en Ishaa tijden en maanbezichting:

“There are many instances, both nationally and internationally, where sightings have happened before the theoretical new moon conjunction, and seen less than 15 hours, which the Greenwich Observatory has accepted (in their own independent sightings). In particular I personally contacted and met in Britain those who sighted the Hilal of which we have numerous records. Here are some specific cases:-

1. In Blackburn, Lancashire 13 people including 2 women and 4 people in Batley, Yorkshire sighted the Hilal of Shawwal 1407 H after maghrib on 27th May 1987. Mufti Ahmed Devlavi the  Muhtamim of Darul Qur’an Jambusar Gujrat India listened to and accepted their testimonies at Masjide Tawhidul Islam, Blackburn on the same night after Isha Salat. As for Batley, the late Qari Muhammad Suleyman (R) and I personally travelled there and took the testimonies from the witnesses. The moon`s theoretical age was 4 and half hours.

2. There was a meeting of the Ruyate Hilal Committee, which consists of different organisations including The Central Moon Sighting Committee Of Great Britain – Hizbul Ulama UK – Jamiatul Ulama Briton, (as General Secretary, I my self was present) at the Islamic Cultural Centre (ICC), Regents Park Masjid on 2nd April 1989 organised by the ICC. The chair of the committee Shaikh
Jamal Mannae the then head Imam of the Centre stated that the Hilal of Shaaban 1409h had been sighted after maghrib on the 7th of March 1989 in Aswan, Egypt Imam and the Musaleen whose testimony had been accepted by the Governor and Shaykhul Azhar, Mufti Jadul Haqqe Alli Jadul Haque (R.) and therefore the 1st of Shaban there was on the 8th March 1989. When I told the Shaikh that this sighting of the moon was against the rules of the Observatory because it was seen (2 hr . 25 minutes) before the theoretical new moon conjuction, the Shaykh replied that the  sighting of the Islamic new moon is not subject to the theoretical calculation.

3. At Holcombe Hall (near Ramsbottom, Bury) Lancashire, Eight Ulema of Darul Uloom Bury sighted the Hilal of Dhul Hijjah 1419H on 17th of March 1999 after Maghrib from the tower of Holcombe Hall. Their testimony was taken by Molana Yusuf Motala (principal of Darul Uloom) and Mufti Shabbir Ahmed, teacher of Hadith. This sighting was 19 minutes before theoretical new moon.

4. Lastly my three young sons and I, with hundreds of people saw the Hilal of Dhul Hijjah 1409 on the 3rd of July 1989 after Maghrib in Madina Munawarah. We were standing outside the Haram (completed in 1957) on the opposite side of Qiblah and the Hajj was announced after 3 days according to the sighting we and others saw.”

Bron: Fajr and Ishaa Times and Twilight blz 50, door Molvi Yaqub Ahmed Miftahi

De reden waarom ik gebruik heb gemaakt van deze bron van Deobandi geleerden en niet gewoon de talloze fataawa van geleerden van Ahl as-Sunnah die ons duidelijk maken dat de religie niet gebouwd wordt op inconsistente astronomische berekeningen is omdat Sunni Instituut anders weer gaat wijzen en krijsen dat het ‘Wahhabi” propaganda is. Hun favoriete paradepaardje Said el-Mokadmi is zelf ook een Deobandi dus men kan ook niet gaan beweren dat de Deobandis Wahhabis zijn. Dit wordt weer door veel Breilwiyyah beweert, de geestelijk leider van Sunni Instituut Galal al-Jihany is op zijn beurt weer een Breilwi. Snappen jullie het nog? Wij ook niet…

Om een lang artikel niet nog onnodig langer te maken sluit ik af met de woorden van Shaykh oel-Islaam Ibn Taymiyyah :

“Dat het noodzakelijkerwijs bekend is in de islamitische religie dat het niet is toegestaan om te handelen volgens de berichtgeving van de berekenaars in het vaststellen van de bezichtiging van de vastenmaan [ja, vastenmaan en niet vastenmaand], die aangeven dat hij wel of niet gezien kan worden. En hij benadrukt dat er nooit een moslim heeft gezegd dat de astronomen gevolgd dienen te worden in hun berekeningen. [Madjmoe‘ al-fataawa (25/132)]

Oh Sunni volg gewoon de Jamaa’ah van Ahl as-Sunnah en laat deze afwijkende Soefie groepjes

Daarom adviseren wij stellig om niet te bouwen op een klein fanatiek groepje extreme Ash’arie Soefies die geleidt worden door Galal al-Jihany, die elk jaar opnieuw weer, op basis van hun ongefundeerde haat tegen alles wat van “Wahhabis” komt, fitnah zaait in de islamitische gemeenschap in Nederland m.b.t. het beginnen en eindigen van de Ramadhaan.

Het is beter dat Galal al-Jihany zijn focus minder richt op de doden in de graftombes en zijn zicht begint te richten naar de lucht om daar de maansikkel te zoeken, en als hij het niet kan zien dan gewoon te vertrouwen op de moslims die woonachtig zijn in de woestijngebieden waar de lucht uitzonderlijk transparant is in vergelijking met andere gebieden in de wereld zoals bevestigd wordt door de astronomen waar zij zelf zo verknocht op zijn!!

Galal al-Jihany bij de graftombe van al-Qaadi ‘Iyyaad

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*