Galal al-Jihany : Onschuldig lammetje of schaamteloze verdraaier?

in Aqidah - Geloofsleer door
Leestijd: 6 minuten

Sinds 2013 zijn er een aantal facebook pagina’s en individuen stelselmatig bezig met het bekritiseren van Ahl as-Soennah, die zij lasterend “Wahhaabies” noemen. Men valt Soennie geleerden aan met aan het hoofd Ibn Taymiyyah – rahiemahoellaah – en hun moskeeën en instellingen in Nederland.

Lange tijd hadden wij ervoor gekozen om hierover stil te blijven totdat wij het welletjes vonden en besloten om in te gaan op de aanvallen die zij steeds uitten op hun facebook pagina’s en websites tegen de Aqidah van Ahl as-Soennah en haar geleerden. Wij hebben dit altijd gedaan op een academische wijze waar we onszelf niet gingen vuil maken aan hun scheldpartijen en valse verdraaiingen en leugens. En wij hebben dit altijd inhoudelijk gedaan waar we punt voor punt in zijn gegaan op hun kritiekpunten. Dit zal voor de oprechte lezer duidelijk worden als hij of zij zich inhoudelijk inleest in de reacties die wij hebben gegeven aan Galal en Sunni Instituut en Sahih.nl.

Het omdraaien van de werkelijkheden

Wat er nu gebeurt is dat de sympatisanten en aanhangers van Galal en zijn groep de zaken omdraaien en ons beschuldigen van het lasteren van Galal, die oh zo onschuldig is volgens hen en vooral een slachtoffer is in hun ogen van de valse Wahhabies! De werkelijkheid is helaas anders en dit is objectief waarneembaar voor degenen die oprecht zijn en zichzelf niet laten verblinden door partijgeest (hizbiyyah) en fanatisme (ta’assoeb).

Beweren kan natuurlijk iedereen en derhalve zullen wij hieronder onze beweringen bewijzen met een aantal voorbeelden die hebben plaatsgevonden in het verleden

Galal al-Jihany en zijn oneerlijk aanval op een dawrah van Moskee as-Soennah in Tilburg

In een artikel op 23 februari  2017 zei ik het volgende :

“Onlangs kwam de murshid van Sunni Instituut Galal al-Jihany met een aanval op een conferentie van Moskee Soennah, in zijn video valt hij een boekje over Aqidah aan welke is geschreven door ash-Shaykh Naasir al-‘Aql. Dit boekje gaan de broeders van Moskee Soennah behandelen tijdens hun conferentie, en de murshid van Sunni Instituut heeft ervoor gekozen om dit boekje op een hele goedkope manier aan te vallen met leugens, verdraaiingen en misleidingen waar Sunni Instituut inmiddels welbekend om staan.”

Het gehele artikel kan men hier verder lezen, ik zal nu enkel heel kort laten zien waar Galal zich schuldig maakt aan verdraaiingen van woorden uit te context. In het complete artikel wordt hier uitvoerig op ingegaan, Galal heeft nooit zijn fout goedgemaakt en terug getrokken helaas. Onderstaande is een screenshot uit het hele artikel, we laten de lezer nu een tekst zien waarbij de rode gemarkeerde tekst de woorden zijn die Galal opzettelijk weg heeft gelaten van de woorden van Shaykh Naasir al-‘Aql. Dus Galal pakt slechts een klein gedeelte van de woorden van de Shaykh en gaat dit vervolgens weerleggen in een video waarbij hij de mensen probeert weg te jagen bij de georganiseerde dawrah van Moskee as-Soennah te Den Haag.

Sunni Instituut schreef:
“Shaykh Galal haalt de woorden van deze Salafi shaykh aan die in zijn boekje zegt:

.يجب االلتزام باأللفاظ الشرعية: في العقيدة، وتجنب األلفاظ البدعية التي أحدثها الناس

“Het is verplicht om je te houden aan de Shar’i terminologieën in de ‘aqida en men dient de innovatieve terminologieën te vermijden die mensen hebben verzonnen.”

Deze salafi shaykh zegt dus dat je enkel termen uit Qur’an en Sunnah mag gebruiken waarna Shaykh Galal een terechte vraag stelt waar de Salaf de termen hebben gebruikt die Salafi’s gebruiken om tawhid te verdelen. Het ging nogmaals niet om de inhoud van de drie-deling, dat is een ander discussie, maar het zeggen dat je geen terminologieën mag gebruiken buiten Qur’an en Sunnah, waarna je jezelf daaraan schuldig maakt. Het ging om de inconsistentie in het gebruiken van alfadh en Selefie Nederland (Musa IbnYusuf) heeft zijn stuk dus helemaal voor niks geschreven en een reactie gegeven op zijn eigen wahm.”

Vervolgens zei ik hierop:


Wij raden aan het gehele antwoord op Galal en Sunni Instituut te lezen om zo een eerlijk en compleet beeld te krijgen – hier

Sunni Instituut en woorden leggen in de mond van Ibn Taymiyyah welke hij niet gezegd heeft

Op 6 januari 2017 plaatsten Sunni Instituut een artikel over Ibn Taymiyyah waarin zij hem valselijk aanvielen met zaken die hij zelf niet geloof en zelf ook niet zegt. Zo zeiden zij in dit artikel het volgende :

Taymiyya/Wahhabiyya:Allah weet niet wat wij doen en heeft een gewicht”

Later hebben zij dit artikel weggehaald en hebben zij een halve rectificatie gepubliceerd, waar zij hun fout toegeven als het gaat om bepaalde woorden toe te schrijven aan Ibn Taymiyyah terwijl deze woorden van iemand anders dan Ibn Taymiyyah waren. Maar hun valse beschuldiging dat Ibn Taymiyyah en de “Wahhaabies” zouden geloven dat “Allaah niet weet wat wij doen” hebben zij nooit teruggenomen.

Wij hebben toen een reactie geschreven ter verdediging van Ibn Taymiyyah, u leest het goed! Een reactie op wij waren dus niet degenen die begonnen met aanvallen, dit kwam wederom weer vanuit de hoek van Sunni Instituut.

Wij zeiden in ons artikel ;

Wederom heeft Sunni Instituut NOOIT onze reactie beantwoord en hebben zij hun valse beschuldiging richting Ibn Taymiyyah en de “Wahhaabies” nooit teruggenomen. En zijn vervolgens doodleuk verder gegaan met hun maandelijkse lastercampagnes tegen Ahl as-Soennah

Hier kan men het complete artikel lezen welke wij publiceerden als reactie en verdediging op de valse en onwetenschappelijke laster van Sunni Instituut – link

De Madhab van Sunni Instituut van het lasteren en schelden met bijnamen

Tot slot zal ik hier afsluiten met een laatste voorbeeld van de gedragscode welke gehanteerd wordt door Sunni Instituut en hun soortgenoten. Hieronder ziet u een screenshot uit een artikel welke wij schreven als een reactie en als een verdediging op de scheldpartijen van Sunni Institiuut. De tekst in het gele vak zijn de woorden van Sunni Instituut, men kan duidelijk zien dat men scheldt met termen zoals ‘Madkhalies’ en wij hebben hen vriendelijk verzocht hun aantijgingen te onderbouwen. Dit hebben zij natuurlijk nooit gedaan…

Schelden met de term ‘Hashawiyyah”

Verdraaien van woorden uit de context door grote gedeelten van de context weg te laten, net zoals Galal al-Jihany dit deed bij de woorden van Shaykh Naasir al-‘Aql.

Het gehele artikel welke een reactie was op de aanval van Sunni Instituut en hun helpers en dus enkel weer een verdediging vanuit onze kant, kan hier teruggelezen worden – link

Er zijn nog talloze voorbeelden te geven van stelselmatige aanvallen op Ahl as-Soennah vanuit het kamp van Galal al-Jihany (zoals bijvoorbeeld zijn leugen dat Ibn Taymiyyah de Mawlid goedkeurt) en Sunni Instituut, maar voor de oprechte moslims volstaan een aantal voorbeelden.

En tot slot herhalen wij wat wij eerder al eens zeiden in 2016 :

“Het is voor velen niet verborgen gebleven dat Sunni Instituut zeer fanatiek bezig is om Ahl as-Soennah aan te vallen, zij doen dit op alle mogelijke manieren. En zij doen dit ook constant tijdens hun lessen, dan moeten ze weer even een zijpad nemen en slecht spreken over de ‘selefies’ en de ‘wahhabies’, en zij doen dit op hun facebook pagina, op hun website etc etc.

Nu is het op zich niet vreemd als je ergens van overtuigd bent dat je dan degenen die deze overtuiging tegen gaan bekritiseert en aanvalt, vooral wanneer het om overtuigingen gaat die met de religie te maken hebben. Wat wel vreemd is, en totaal niet moslimwaardig, is wanneer deze kritieken en aanvallen gebeuren gebaseerd op leugens en verdraaiingen. En dit is nu precies hetgeen waar Sunni Instituut zich mee ontsiert, en waar zij zich veelvuldig aan schuldig maken.”

Dus kortom: wij zijn niet tegen wetenschappelijke kritieken en theologische discussies maar deze dienen gedaan te worden met zuivere intenties en conform de juiste adaab, en niet met lasterpraktijken, verdraaiingen uit de context en leugens. En het moge duidelijk zijn voor iedere oprechte persoon dat de stelselmatige aanvallen en lasterpraktijken uit de hoek van Sunni Instituut komt en Galal al-Jihany en dat het logisch is dat er op den duur dan een reactie te verwachten valt op deze aanvallen.

Hieronder een aantal artikelen welke reacties waren op hun aanvallen en die tot de dag van vandaag nog openstaan en zij nooit opgereageerd hebben. Stenen gooien naar anderen is natuurlijk makkelijk, maar je kunt beter geen stenen gooien wanneer je eigen huis van glas is….

De Werkelijkheid van at-Tawhied bij de Ashaa’irah en Maaturidiyyah

Het richten van aanbidding tot anderen dan Allaah geen shirk bij de Ashaa’irah

Sunni Instituut – Neo-Jahmiyyah propaganda over Ibn Taymiyyah verduidelijkt

Het Tawhied tragedie van Sunni Instituut en haar helpers

Stierf Abu’l Hasan al-Ash’ari op een andere geloofsovertuiging nadat hij afstand nam van de Mu’tazilah? Een antwoord op een artikel van Sunni Instituut

Sunni Instituut en hun valse verdediging op Galal al-Jihany

Een verdediging op Shaykh Shams al-Afghaanie en zijn boek

De pseudo kritiek op al-Imaam al-Fawzaan van Sunni Instituut

Een korte reactie op een artikel over de Mawlid

Moge Allaah ons allen oprecht maken en standvastig maken op Zijn religie en de vrede en de zegeningen zij met de Profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen.

Aboe Hudayfa Musa ibn Yusuf al-Indonesi

3 Comments

  1. Salamu 3alaikom warahmatu Allah wa barakatuhu, kan je mischien weer de linken nakijken in sha Allah broeder, alle linken waar ik op klik is error en of is verwijderd

  2. Wa alaykoemoe ssalaam akhi,

    we werken aan een oplossing voor die site, de site is ooit jaren geleden gebouwd op joomla en het is nu verouderd, dus we zoeken naar een oplossing

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*