Een gevaarlijke tendens : Het inzetten van ex-radicalen als de-radicaliseringsexperts

in Nieuws door
Leestijd: 20 minuten

Deze week lazen wij een artikel van de VVD wat gedeeld werd op social media over Soumaya Sahla en wat een gevaarlijke tendens laat zien in onze ogen. We zullen het artikel citeren en dan daarna stap voor stap erop ingaan, dan zal hopelijk duidelijk worden waarom wij dit als een gevaarlijke tendens bestempelen. Dit niet om Soumaya te bashen, of om haar belang te overdrijven, maar om de lezers te laten zien dat er iets heel vreemd gaande is wat wetenschappelijk-, moreel-,  en religieus niet te verantwoorden is. Het is het aloude “(mis)gebruiken van de moslim(a) voor een vooraf bepaalde en verborgen agenda” en dit is waarom dit zo gevaarlijk is.

Een inhoudelijke kijk op het artikel 2Bekijk hier het artikel: www.jenv.vvd.nl/mensen/8741/soumaya-sahla

Politici krijsen als er inmenging is van staten en organisaties bij moslims in het opzetten van scholen en moskeeën, maar politici- en politieke partijen in Nederland kunnen er ook wat van zoals we zullen zien!3 Zo ook overheidsinstanties zoals de AIVD wat wij gezien hebben bij het Cornelis Haga Lyceum Dit terwijl zij eigenlijk iets heel anders beogen dan zal lijken. In het begin van het artikel geeft men aan dat `Soumaya Sahla komt uit een Islamitisch religieus nest. Haar ouders hebben aan de wieg gestaan van de moskee ‘El Islam’ in Den Haag. Zelf stond zij aan de wieg van meidenvereniging ‘al Manar’ binnen die moskee om voor de rechten van meisjes en vrouwen binnen de moslimgemeenschap op te komen.´ En `Al vanaf jongs af aan memoriseerde zij de Koran en studeerde Islamitische theologie. Daarnaast volgde zij ook seculier onderwijs.´

Hier begint het framen en het beeldvormen, men wil Soumaya neerzetten als iemand die al vanaf het begin opkwam voor rechten van vrouwen en meisjes binnen de moslimgemeenschap en dat zij Islamitische theologie studeerde maar ook seculier onderwijs volgde. De vraag is of zij überhaupt theologie bestudeerde?1 Aangezien Soumaya te jong was voor een serieuze theologie studie, ze werd opgepakt toen ze 22 jaar was, toen getrouwd met haar 2e man en ook hofstad lid Nouredine el Fathni, en was toen al een geruime tijd actief in het fanatieke hofstadgroepje. Voor deze periode kwam ze in Moskee as-Soennah in Den Haag en was ze getrouwd met een broeder uit die moskee. Het is bekend dat de jonge hofstad pubers kennis namen van een Syrische persoon in zijn mid-veertig. Redouan al Issar, die boven de beruchte belwinkel in Schiedam woonde waar de hofstadleden regelmatig bij elkaar kwamen. Deze Redouan al Issar had ook geen enkele theologische credentials dus waar komt het broodje aap verhaal vandaag dat Soumaya theologie gestudeerd had? Ze was vooral gewoon een gescheiden puber met een identiteits-crisis. Want wat lezingen volgen hier en daar is niet hetzelfde als theologie bestuderen, men probeert in het begin van het artikel al de dichotomie neer te zetten tussen Islamitisch onderwijs en seculier onderwijs, waar Soumaya natuurlijk ¨gered¨ is dankzij het seculiere onderwijs…

Als wij even uit dit voorgeschoteld sprookje stappen van de VVD dan zien wij dat:

 • Soumaya bedekte zich in het begin met traditionele gewaden en volgde lessen her en der in verschillende moskeeën.
 • Later is zij helaas geradicaliseerd en werd zij geronseld voor het Jihadisme door een geringe- en minieme knip- en plak groep genaamd de Hofstadgroep.
 • Dit groepje doe-het-zelvers waren niet representatief voor de moslims gemeenschap in Den Haag, laat staan Nederland.
 • Dit groepje ging de bestaande moskeeën in Den Haag tegen en kozen ervoor om zelf dit pad te gaan bewandelen met amper draagvlak; het was een los groepje;
 • Deze groep wilde geweld gebruiken tegen andersdenkenden en deden takfier op tegenstanders;
 • Soumaya werd opgepakt en veroordeeld.
 • Nadat zij vrijgelaten is heeft zij een opleiding gevolgd en wordt nu gepromoot.

Dit horror scenario steekt erg af tegen de Disney versie van de VVD. I.p.v een serieuze theologische studie was het vooral moskee hoppen en daarna jezelf aansluiten bij een extreem groepje doe-het-zelvers die volledig losgekoppeld zijn van de Islamitische gemeenschap en hun imaams (die wel theologie gestudeerd hebben!). Waar is de meidengroep van Manaar gebleven? En vrouwenrechten? De hofstadgroep was alles behalve een groepje met respect voor vrouwen dus hoe kon een Soumaya van Manaar meidengroep naar Hofstad gaan? Of was ze toch niet zo feministisch als de VVD nu met terugwerkende kracht wil laten lijken? Takfiri groepen staan bekend om veel “trouwen” en “scheiden” alsof het een spelletje is, wanneer zij met een meisje een relatie willen die al getrouwd is dan verrichten ze gewoon takfier op de echtgenoot om zo het bestaande huwelijk teniet te doen en vervolgens ervandoor te gaan met desbetreffende vrouw d.m.v. een spoed trouwceremonie. Dat dit verkapte zina (overspel) is speelt geen rol bij dit soort fanatieke jihadi groepjes die weinig tot geen echt Islamitisch onderwijs hebben genoten.

Om terug te komen op hetgeen omschreven wordt in het artikel van de VVD, waarin men van Soumaya – een tiener met id-crisis – met terugwerkende kracht een feminist wil maken:

Zelf stond zij aan de wieg van meidenvereniging ‘al Manar’ binnen die moskee om voor de rechten van meisjes en vrouwen binnen de moslimgemeenschap op te komen.

Het opkomen voor de rechten van vrouwen en meisjes deed zij vanuit de Islaam, dit omdat Soumaya zelf toen praktiseerde en zowel de man- als de vrouw rechten hebben. Dit opkomen vanuit de Islamitische rechtgeving is iets wat voor vele politici een gruwel is omdat zij veel liever een assimilatie model voorstaan i.p.v. integratie model met behoud van eigen religie en cultuur en eigenwaarde. Zou men bij de VVD dit ook zo sprookjesachtig hebben omschreven als Soumaya niet overgestapt was naar hun visie? Ach, het doel heiligt de middelen zullen we maar zeggen…

Dit is dan ook de reden dat men aan de éne kant zegt dat religie (lees: de Islaam) achter de voordeur hoort, maar men aan de andere kant wel feministen promoot, die zij presenteren als zogenaamde moslima’s die opkomen voor vrouwen, ook al zijn die vrouwen zelf het niet eens met de wijze waarop dit agressieve helpen gebeurde: zoals bij Hirsi Ali.

Een moskee voor transgenders, een vrouwelijke imaam etc. etc. Het moet allemaal mogelijk zijn en in de Islaam geforceerd worden. Het is dus overduidelijk dat men de Islaam aan de éne kant zwaar wil beperken, en aan de andere kant zogenaamde moslims promoten die claimen de Islaam uit te dragen. Met als voorwaarde natuurlijk dat dit gebeurt op een wijze die aansluit bij hun vaste set van normen en waarden, dit soort moslims worden gefaciliteerd en ondersteunt en bekend gemaakt in de media! Dit zijn de poldermoslims die men handig gebruikt om een polderislaam te promoten, denk aan een Fidan Ekiz die ze eerst onopvallend presentator maken van een “Islamitisch” praatprogramma met de toepasselijke naam de “Nieuwe” Maan 4Je moet wel heel blind zijn om niet te zien waar men mee bezig is. De maan staat symbool voor de Islaam, en men wil van de oude maan af en het vervangen met een nieuwe maan…, om haar vervolgens daarna heel vocaal te maken in de media waar ze voor elke gelegenheid gebruikt wordt om over de Islaam en de moslims te praten.

De VVD vergeet dat moslima’s heel goed zelf in staat zijn om voor de rechten van hun vrouwelijke gemeenschapsleden op te komen en zij hebben geen betutteling nodig uit de liberale rechtse hoek.

Vervolgens schrijft men ‘De gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, de vrijheid van meningsuiting en de gewetensvrijheid waren geen vanzelfsprekendheden, en zijn dat overigens nog steeds niet.’

Komt een beetje ongelukkig over, man en vrouw zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Dit ondervind men in iedere cultuur op talloze wijzen, ook in Nederland. Daarnaast is zijn de vrijheid van meningsuiting en gewetensvrijheid zaken waarop moslims worden aangesproken als zij deze niet 100% omarmen. Maar als we het publieke debat zien bijv. over Israël en het Zionisme dan zien wij dat men niet eens wetenschappelijk onderbouwde kritiek accepteert, maar men wijst naar antisemitisme om de discussie in de kiem te smoren.

Hetzelfde met kritiek op de parlementaire democratie of democratie als concept vanuit de eigen religieuze overtuiging. Moslims moeten verplicht de Nederlandse democratie accepteren en kritiek daarop wordt als loyaliteitsconflict aangemerkt, dit terwijl ook autochtone Nederlanders en mensen met verschillende orthodoxe religieuze levensopvattingen hun religie voor de democratie zetten. Laat staan sommige ideologieën zoals het socialisme etc.

Het wordt pas een probleem als degene die de democratie niet als absolute waarheid erkent geweld wil gebruiken of de wet- en regelgeving in Nederland bewust tegengaat. Maar niet als zij binnen wet- en regelgeving blijven en het heilige concept van democratie betwijfelen en laten zien wat de onvolmaaktheden en fouten ervan zijn.5En er zijn zeer veel wetenschappelijk onderbouwde argumenten voor deze kritiek. Een aantal kunt u hier teruglezen: http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/12-oesoel-fundamenten?download=213:sacred-freedom

Het is niet voor niets dat politici als Wilders, met buitenlandse financiële steun en inmenging, zaken voor elkaar willen krijgen die grondwettelijk niet haalbaar zijn en als een moslim die zaken zou zeggen dan zou getwijfeld worden aan diens loyaliteit. Dit terwijl Wilders de rechtspraak in Nederland onder vuur neemt, spreekt van een nep-parlement en nep regering en het koningshuis aanvalt.

Dit terwijl hij NOOIT iets negatiefs zegt over Israël en dit land met hand en tand verdedigt en onvoorwaardelijk steunt. En blijkbaar de scheiding tussen kerk en staat niet belangrijk meer vindt aangezien hij wel een keppeltje draagt, en de apartheidspolitiek van Israël onderbouwt vanuit religieuze gronden ongemoeid laat.

Vervolgens schrijft men:

‘Soumaya adviseert verschillende politici en overheden op deze thema’s. Naast haar studie Islamitische theologie heeft zij ook Afrikaanse studies en politicologie gestudeerd. Tevens heeft zij onderzoek gedaan naar de rol van Golfstaten in Afrika. Soumaya promoveert momenteel aan de Universiteit Leiden op het religieus-orthodox wereldbeeld; zij onderzoekt of liberaal westers denken een goed alternatief is.’

Het is apart dat Soumaya als adviseur aangesteld wordt aangezien zij zelf in de val van het radicalisme is gevallen ondanks dat zij eerder “al jong islamitische theologie studeerde.”?

Hoe kan het dat iemand zo kritiekloos wordt neergezet om deze politici en overheden te adviseren terwijl haar studies niet direct aansluiten bij dit vraagstuk? Zij heeft geen theologie gestudeerd na haar radicalisatie proces… De vraag is of zij überhaupt theologie gestudeerd heeft maar dat terzijde. En ook gezien het feit dat Soumaya best extreem is in haar nieuwe denken? Heeft ze niet gewoon het ene extreme gedachtegoed vervangen met het andere?

Dan laten wij nog weg dat haar mentor, Bolkenstein, een uitgesproken criticus is van de Islaam an sich, en niet enkel het radicalisme(!!). En een zogenaamde pleitbezorger van het liberaal westers denken.6Bolkestein is vooral een selectieve liberaal die, wanneer het de agenda dient, bereid is om de publieke opinie te beïnvloeden en naar eigen hand te zetten zoals hij zelf schaamteloos toegeeft in zijn polemieken met de grote intellectueel Noam Chomsky, waarin hij een epische nederlaag heeft geleden. Chomsky had Bolkestein ontmaskerd als een kwakzalver in de academische wereld. Hierover zullen wij in een toekomstig artikel verder over uitwijden. Al is hij zelf ook extremistisch in het verdedigen van zijn westerse vrijheden en ook nogal hypocriet als het gaat om andere orthodoxe stromingen binnen bijv. het christendom en het jodendom, laat staan het politiek zionisme.

Dus komt het een beetje opgezet over: Want politici in Nederland zijn in hun benadering naar moslims en de Islaam nogal negatief geweest. Maar Soumaya wordt als paradepaardje neergezet…….op basis van?

Vervolgens schrijft men:

“Op uitnodiging van de VN heeft Soumaya een toespraak gehouden in Saudi-Arabië over de gevaren van bepaalde Islamitische wereldbeelden. Tevens voerde zij in aanwezigheid van verschillende ministers en veiligheidsexperts een discussie met voormalige Al Qaeda leden over het belang van theologische discussie binnen de islamitische gemeenschap zelf, om op die manier radicalisering tegen te gaan.”

De gevaren van “bepaalde Islamitische wereldbeelden” is nogal breed geformuleerd. Dit suggereert dat de Islaam het probleem vormt en niet het radicalisme, en dit is een gevaarlijke bewering. Dit aangezien binnen de Islamitische gemeenschap zelf al tientallen jaren een theologische discussie woedt over hoe radicalisering tegen te gaan. Deze discussie is een aantal jaar langs Soumaya heen gegaan en zij koos ervoor om zich in te laten met een radicaal groepje die sympathieën hadden voor al-Qa’idah en andere sekten.

De vraag is waarom Soumaya destijds niet haar kennis van “Islamitische theologie” inzette om het gedachtegoed van bijv. al-Qa’idah af te wijzen? Of niet terugkeerde naar moskeeën in Den Haag die dit pad nooit ondersteunden?

Dat dit theologische debat al decennia voor Soumaya haar bekering plaatsvond is hier terug te lezen:

http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/20-as-salafiyyah?download=218:salafisme-bron-voor-radicalisme

Veel van deze materie was al toegankelijk toen Soumaya zich nog ophield met de Hofstad groep. Het is dus aantoonbaar onjuist om Soumaya haar daden nu als aanjager van een theologische discussie neer te zetten aangezien deze al jaren gaande was. Dan laten wij nog weg dat zij als expert niets aangetoond heeft vanuit theologisch perspectief….Maar men is gek op labeltjes plakken op zaken.

De vraag is dan natuurlijk: Waarom kwam de overheid niet uit bij degenen die het altijd al afwezen en waarom promoot men wel Soumaya achteraf en maakt men de link naar Islamitische wereldbeelden, de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw etc? Dit omdat het primair niet om radicalisme gaat maar om orthodoxie waarbij men de Nederlandse wet- en regelgeving niet tegengaat!  Dit laat zien dat het helemaal niet gaat om de-radicaliseren, maar om mensen dwangmatig assimileren.

Dit wordt duidelijk uit de volgende citaten:

“Volgens Soumaya is er nog steeds sprake van een sterke sociale controle binnen de (Nederlandse) Islamitische gemeenschap. Dit wordt versterkt door de bemoeienissen van onvrije landen als Saudi-Arabië en Koeweit. Via allerlei geldstromingen proberen zij de ideologische koers van de moslims in Nederland te bepalen of hebben reeds bepaald, aldus Soumaya.”

Dus Soumaya gaat op bezoek in Saoedi-Arabië op uitnodiging van de VN, een onvrij land, om daar te spreken over het belang van theologische discussie binnen de islamitische gemeenschap zelf, om op die manier radicalisering tegen te gaan?”

Dit terwijl het Salafisme al decennia waarschuwt tegen radicalisme en extremisme en ook voor het moslimbroederschap en de uit haar ontsproten sekten zoals al-Qa’idah waar Soumaya zelf ten prooi aan is gevallen. Het eerder gegeven artikel verduidelijkt dit in theologisch opzicht:

http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/20-as-salafiyyah?download=218:salafisme-bron-voor-radicalisme

Daarnaast hebben extreme politici als Wilders en Baudet ook buitenlandse inmenging en schurken zij ook tegen zionisten en rechts-extreme personen aan welke bepaalde ideeën hebben die volgens de Nederlandse wetgeving niet gewenst zijn.

Misschien kan Soumaya de politici die zij adviseert ook aangeven dat dit onwenselijk is: Het zorgt voor het toenemen van spanningen binnen de samenleving en ook voor een verhard politiek klimaat.

Laat staan Israël. Dit paradepaardje is in de ogen van de Nederlandse politiek de enige democratie in het Midden-Oosten. Nou, als we kijken naar:

 • Het verschil in wet- en regelgeving tussen Joden en Arabieren, ook degenen die er aantoonbaar (eeuwen) langer wonen,
 • Het steeds uitbreiden van nederzettingen;
 • Het laten dragen van wapens door kolonisten in bezet gebied;
 • Het collectief straffen van inwoners door het slopen van huizen en landbouwgewas;
 • Het oogluikend toestaan van het stelen van winkels en huizen in Jeruzalem en Hebron bijvoorbeeld;
 • Het verbod op terugkeer van Palestijnen en ook het opleggen van administratieve regels zodat men uiteindelijk amper de eigen stad of land kan verlaten zonder het gevaar inwoner schap of bezit te verliezen;
 • Het creëren van no-go area’s voor Arabieren in hun stad van herkomst, maar immigranten alle ruimte geven;
 • Het beschermen van de staat van kolonisten die het land stelen of bezit toe-eigenen door leger en beveiligingsbedrijven, maar de slachtoffers?
 • Het bouwen van een muur waarbij men gebied toe-eigent, maar ook gebied van de Arabieren isoleert van ander gebied etc.

Als een minderheid in welk land dan ook ter wereld maar iets van deze zaken meemaakt dan staat de internationale gemeenschap op haar achterste poten. Maar bij Israël? Ja dan “is het een lastig conflict”, “moet men zichzelf beschermen tegen haar buren” etc. etc.

De VN-resoluties zijn niet mals tegen Israël, net als de mensenrechtenorganisaties en hun rapporten. Maar dit wordt dan afgedaan als antisemitisme en andere uitvluchten……

Ik durf te stellen dat de onvrije landen waarover Soumaya het had, hun minderheden meer rechten geven dan Israël geeft. Dit aangezien Israël naar buiten toe claimt rechten te geven aan haar burgers, maar men qua lange termijn politiek alle gebieden die zij onder controle heeft gebruikt om langzaam de demografische samenstelling te veranderen. 7Lees hierover meer : http://www.sahieh.nl/2018/08/02/e-boek-barsten-in-de-glazen-muur-van-de-zionistische-geschiedvervalsing-de-geplande-etnische-zuivering-van-palestina-en-het-academische-bankroet-van-het-zionisme/ 

Helaas is Soumaya juist m.b.t. het Jodendom en het Zionisme geradicaliseerd zoals wij straks zullen aanstippen, tenminste als zij meent wat zij zegt! En daar geeft zij het belang niet aan voor wetenschappelijke discussie over het politiek Zionisme en de wandaden van Israël door Joden of zionisten…..

Vervolgens schrijft men:

“Deze ideologieën, het Salafisme en de Moslimbroederschap, verspreiden een geluid dat op gespannen voet staat met de westerse waarden, en is een sta-in-de-weg voor de menselijke groei. Volgens Soumaya belemmert dit tevens de integratie van moslims in Nederland. Ook is gebleken dat deze geluiden onverdraagzaam en anti-democratisch zijn, en een gevaar voor de democratische rechtsorde vormen”

Soumaya is hierin nogal hypocriet en tegenstrijdig. Ze sprak op een pro-Israël bijeenkomst:8https://www.niw.nl/chanoekalicht-in-tijden-van-onrust/

“Sahla bevond zich jarenlang in radicaal islamitische kringen en was de eerste vrouwelijke Nederlandse terreurverdachte. In de gevangenis leerde zij gevangenisrabbijn Heinz kennen, met wie ze een bijzondere band opbouwde. Hij bracht haar kennis over het Jodendom bij. Sahla studeert nu aan de Universiteit van Leiden, vertelde dat ze kortgeleden Auschwitz heeft bezocht en dat zij binnenkort naar Israël gaat om daar een cursus antisemitismebestrijding te volgen. Zij hoopt in de toekomst voorlichtingscursussen over antisemitisme te gaan geven: “Zolang een Joodse man niet met een keppel over straat kan en een moslima met hoofddoek wel bij Albert Heijn kan werken, is dat een signaal dat we er nog lang niet zijn,” stelde zij.”

Dit extract kan hier teruggezien worden en plaatst sommige uitspraken in een andere context. We zullen een aantal uitspraken uit deze video hier citeren en van commentaar voorzien.

Ze bedankt haar mentor, Bolkenstein en de Israëlische ambassade

Kijk wat Denk over zich heen kregen m.b.t. Erdogan en Turkije. Dezelfde hypocrisie zagen we bij Wilders die duidelijk contacten met de Mossad en Israëlische politici heeft, maar dit werd ook gedoogd.

“Soumaya spreekt over antisemitisme door de eeuwen heen en Godsdienstvrijheid”

Het is een feit dat Joden veel onrecht is aangedaan en dit vooral in Europa. De vraag is echter: is het alleen antisemitisme wat er speelt of ook duidelijke haat jegens de islaam en wordt de Godsdienstvrijheid van moslims niet onder de loep genomen en wil men deze niet beperken? Kijk hoe men moskeeën benadert, hoe men scholen benadert, mensen die de niqaab willen dragen, maar ook de Islaam als Godsdienst.

Politici roepen op voor een verbod op de Qor’aan, men weert Islamitische predikers, men wil meer bevoegdheden om scholen te sluiten gebaseerd op onderbuik gevoelens- en geruchten en men wil de wet zover mogelijk oprekken met steeds veranderende motivatie om de niqaab te verbieden in sommige gebieden van het publiek domein.

Hier zien en horen wij Soumaya en anderen niet? Waarom? Ze spreekt toch over een vrijheid voor iedereen, ook Joden? Dan zeggen wij: Zeker maar ook moslims….En die worden ook beperkt! Laat staan de beeldvorming in de media. Dit is bij Joden aantoonbaar niet het geval!

“Het praktiseren van het geloof zoals zij dat fijn vinden, niemand ermee lastigvallen, want bekeringsdrang in het Jodendom is een vreemd fenomeen”

Dit is slim geformuleerd. Maar als een moslima met niqaab over straat gaat, moet zij dan beperkt worden maar de Joods orthodoxe man of vrouw niet in hun klederdracht? Want de vrouw met de niqaab draagt kledij en kiest hiervoor en vind het niet fijn beperkt te worden daarin. De Soumaya van vroeger, die voor meiden en vrouwen opkwam, zou daar ook voor op kunnen komen, maar doet dit toch niet……

Daarnaast worden wij als mensen die zaken wetenschappelijk willen benaderen wel lastiggevallen als wij het totaalplaatje qua Israël en het politiek zionisme niet slaafs volgen.

“Ze noemt het bezoek aan massa vernietigingskampen en dat het niet lang geleden was dat dit soort praktijken werden uitgevoerd en dat er werd weggekeken…De internationale gemeenschap heeft veel te laat ingegrepen en wat haar betreft haar verplichtingen verzaakt.. Dan moeten alle regeringsleiders en politici Auschwitz bezoeken, ook Kuzu (van Denk).”

Dit is nogal hypocriet. De Internationale gemeenschap kijkt al meer dan 70 jaar weg in Palestina en wat daar gebeurt en gebeurde…..Laat staan wat er in Irak, Afghanistan, Burma maar ook in Congo gebeurde.

Feitelijk hebben niet de onvrije landen volgens Soumaya meegewerkt aan deze vernietigingskampen, maar landen welke nu onder de vrije wereld geschaard worden. Dezelfde landen die vandaag de dag nog steeds het onrecht van Israël legitimeren en steunen. Misschien kan ze eens gaan kijken in vluchtelingenkampen in de Palestijnse gebieden als ze toch Israël wil bezoeken? Of is het dan niet erg?

De sneer naar Kuzu is in deze hypocriet. Kuzu is kortgeleden in o.a. Hebron en Jeruzalem geweest en liet zien hoe Zionisten te werk gaan. Maar werd aangesproken op provoceren?! En blijkbaar was deze openlijke onvrijheid en onderdrukking geen probleem.

“Soumaya geeft ook aan dat de leer over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust te wensen overlaat…..En leraren melden zich aan voor een cursus lesgeven over de Holocasut bij o.a. het CIDI”

Laten we zeggen dat het CIDI nogal ongelukkig gekozen is in deze context. Het CIDI gebruiken propaganda om Israël zo positief mogelijk op de kaart te zetten. De eerder objectief aantoonbare schendingen van mensenrechten door Israël zul je daar niet vinden. Dus blijkbaar moeten leraren naar een organisatie gaan die mensen indoctrineren? Dat is niet correct.

“Want zolang een Joodse man niet met zijn keppeltje over straat kan, zoals een moslima wel met haar hoofdoek kan werken in de Albert Heijn”

Dit zijn we eens. Maar ook de vrouw met de niqaab die opgejaagd wordt, en ook de moslima die uitgescholden wordt om haar kleding, of de moslim die geweigerd wordt op stage etc.

“En dat zij na 2000 jaar een Joods tehuis heeft gevestigd, zij die bewust zijn van de gruwelijkheden van de tweede wereldoorlog en een gevoel van medemenselijkheid kennen, gunnen deze gemeenschap dan ook hun thuis en verwelkomen de Joden waar dan ook ter wereld”

Sahla gaat hier opzichtig verder in een politiek getint propaganda verhaal van Zionisten. Aangezien de gruwelijkheden van de tweede wereldoorlog nooit een vrijbrief kunnen geven om zelf gruwelijkheden te begaan en onrecht in stand te houden. De stichting van het Joodse huis was aantoonbaar een gruwel waarbij 100.000-en verdreven werden van huis en haard……Dan laat ik weg dat het orthodoxe Jodendom dit afwees van het politiek zionisme. Maar deze kritiek onder Joden wordt vaak weggewuifd en Joden die het wagen het politiek Zionisme te bekritiseren en Israël, worden de toegang tot Israël ontzegd, geweerd van leerstoelen en als antisemiet uitgemaakt!

Maar moslims hebben Soumaya nodig om theologisch radicalisme af te wijzen? Terwijl zij dit voor Soumaya afwezen en ook tijdens haar radicale fase?

Soumaya noemde niet dat het politiek Zionisme een onverdraagzame, antidemocratische ideologie is die al decennia Arabieren onderdrukt nadat men hen verdreven heeft van huis en haard. Laat staan dat ze kunnen terugkeren of schade vergoeding krijgen……

Het gevaarlijke is ook dat deze Zionistische ideologie actief gepromoot wordt en kritiek hierop gelijk gesteld wordt aan antisemitisme, terwijl de ideologie zelf antisemitisch is aangezien Arabieren minder rechten toebedeeld krijgen op basis van hun afkomst. Dat is hier uitgebreid onder de loep genomen:

Barsten in de Glazen Muur van de Zionistische Geschiedvervalsing:

de Geplande Etnische Zuivering van Palestina en het Academische Bankroet van het Zionisme

https://www.sahieh.nl/2018/08/02/e-boek-barsten-in-de-glazen-muur-van-de-zionistische-geschiedvervalsing-de-geplande-etnische-zuivering-van-palestina-en-het-academische-bankroet-van-het-zionisme/

Waarom gebruikte Soumaya haar toespraak niet om de universele rechten van de mens, de godsdienstvrijheid voor Arabieren in Palestina onder het voetlicht te brengen? Want getuigt het niet van medemenselijkheid hen ook een veilig thuis te gunnen? Of beter gezegd een terugkeer naar eigen huis waar zij generaties woonden en waar zij aantoonbaar etnisch gezuiverd zijn door zionistische kolonisten? Met steun van de “vrije wereld” waar zij nu zo pal achterstaat…

Als Soumaya uitgenodigd was door de VN, dan zou het goed zijn dat ze eens kritisch kijkt naar het aantal VN resoluties tegen Israël, maar dat zal je nooit horen van Soumaya.

Het gaat dus niet zo zeer om “belemmering van de integratie van moslims in Nederland of “geluiden van onverdraagzaamheid die antidemocratisch zijn, en een gevaar voor de democratische rechtsorde vormen”

Het gaat om een politieke agenda van het dwangmatig opleggen van een extremistische visie waar Soumaya wederom vol voor gaat, net als toen zij terroriste was. Nu is het dwangmatig de religieuze beleving van moslims onder de loep nemen en afzetten tegen de westerse waarden, waarden die andere orthodoxen blijkbaar niet delen.

Want waarom horen wij Soumaya niet over het politiek zionisme, orthodox jodendom en orthodox christendom? In alle drie deze ideologieën zitten elementen die aangemerkt kunnen worden zoals Soumaya het Salafisme aanmerkt?

Maar de scheidslijn ligt ook hier bij wat strafbaar is. Aangezien er een recht op vrijheid van meningsuiting is, vrijheid van geloof en vrijheid van vereniging. Maar blijkbaar niet voor moslims in sommige aantoonbare gevallen?

Dus de menselijke groei, verdraagzaamheid, democratische waarden en westerse waarden zijn helemaal niet zo hoogstaand als gepromoot wordt. Want hoe kun je zo gevoelloos zijn als het om andere volkeren gaat en dit verbloemen door walgelijk gedrag jegens Joden uit het verleden en in mindere mate het heden te noemen? Als je een persoonlijkheid hebt en menselijkheid wijs je daarom ook af wat er vandaag de dag gebeurt en bij iedereen!

Soumaya wil op basis van haar eigen foute theologische begrip van de islaam en ook van het zionisme dit projecteren op de gemeenschap. Want zij was een antisemiet die zeer extreem was en het lijkt erop dat zij haar foutieve theologische visie projecteert op anderen die nooit zo waren. Aangezien zij radicalisme en orthodoxie door elkaar haalt. Het is veelzeggend wat de ommekeer was en wie haar mentor is in deze, een gevangenisrabbijn en Frits Bolkestein.

Vervolgens schrijft men in het artikel van de VVD:

“Dit zullen onder meer de onderwerpen zijn waar Soumaya als tafelvoorzitter, samen met de VVD leden en politici, over zal spreken. 

Dhr. Bolkestein is sinds 2011 de mentor van Soumaya Sahla.”

Dezelfde fanatiekeling Bolkenstein die Sahla aankondigde tijdens een Chanoeka viering8 als zijnde een de-radicaliseringsexpert, door de ervaring die zij had “opgedaan in een vorig leven.”. Ze is dus de-radicaliseringsexpert op basis van ervaring die zij had opgedaan in een vorig leven? Dus zij zelf radicaliseerde ondanks een zogenaamde theologische studie, maar ze heeft tot de dag van vandaag nergens inhoudelijk haar theologische redenen gedeeld waarom ze haar radicale pad heeft verlaten?

Het zou logischer zijn dat iemand als de-radicaliseringsexpert wordt aangemerkt als diegene theologisch kan onderbouwen waarom radicaliteit slecht- en onwenselijk is. Want op basis van wat is Soumaya dan in theologische discussie gegaan met leden van de Islamitische gemeenschap zelf in Saoedi Arabië? Theologie haalt men primair uit de Islamitische bronnen en bestudering ervan en deze bronnen wijzen radicalisme zeer sterk af!

Haar mentor is duidelijker dan Soumaya Een korte google opdracht levert het volgende op 9https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/03/frits-bolkestein-islam-niet-verenigbaar-met-westers-liberalisme-462615/:

Frits Bolkestein: ‘Islam niet verenigbaar met westers liberalisme.’

Dus geen moslimbroederschap, geen Salafisme, maar de Islaam an isch. Hoe kan Bolkenstein Soumaya dan aankondigen als “de-radicaliseringsexpert? ” Aangezien Soumaya zelf volgens het artikel van de VVD momenteel promoveert aan de Universiteit Leiden op het religieus-orthodox wereldbeeld; zij onderzoekt of liberaal westers denken een goed alternatief is. 

Dus Soumaya is er nog niet over uit, iets waar Bolkenstein al lang en breed uit is! Want Bolkenstein vind de waarden van de Europese beschaving superieur aan die van de Islaam. 10http://www.republiekallochtonie.nl/blog/opinie/bolkestein-jihadisme-heeft-alles-met-islam-te-maken

Ook zegt Bolkenstein: “Jihadisme heeft alles met islam te maken.11https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/jihadisme-heeft-alles-met-islam-te-maken~bfd20508/ En zegt hij “De islam moet zich aanpassen aan de moderne wereld.“. Het probleem is dat Bolkenstein vooringenomen- is en selectief kritisch. Hij wil dit in een wetenschappelijk jasje wringen, maar faalt daar nogal in. Dit ook in zijn kijk op Israël, waarin hij ook selectief shopt in geschiedkundige gebeurtenissen, maar nooit eens inhoudelijk kijkt naar de visie van de stichters van het politiek Zionisme: welke al gevormd was voor al deze gebeurtenissen…….Dit zou zaken erg duidelijk maken.

Soumaya doet haar best zich aan te passen aan haar nieuwe rol, dat is te zien aan haar uiterlijk, aan haar overdreven articulatie, aan haar uitspraken en de allianties die zij vormt. Met expertise betreffende de-radicalisering heeft het niks te maken. Eerder met haar ondersteuning van een all-in pakket:

 • Ondersteuning van democratie en westerse waarden (selectief toegepast)
 • Kritiek op de Islaam en mensen die het orthodox beleven
 • Het Jodendom uitzonderen om beschermt te worden en spreken over antisemitisme
 • Daarnaast steun voor Israël gebaseerd op niet wetenschappelijke basis

Hierin is Soumaya helaas de volgende in een lijn van Hirsi Ali 12Die ook gesteund werd door Bolkenstein in haar hypocriete gezeur om Islamitisch onderwijs aan banden te leggen:  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bolkestein-in-de-bres-voor-hirsi-ali~bca0cfd5/ , Afshin Ellian en ook subsidie slurper Haliem al Madkouri, noch zo een de-radicaliseringsexpert die de islaam koppelde aan IS 13https://www.sahieh.nl/2017/10/09/is-is-in-niets-strijdig-met-de-islaam/

We willen Jason Walters niet direct noemen omdat zijn bijdrage niet veel met zich meebrengt. Wel heeft hij dezelfde arrogante- en hoogmoedige opstelling in zijn media optredens. Deze voormalig extremist doet zichzelf ook heel erg verlicht- en intellectueel voor en kijkt vaak neer op mensen maar is daarin ook selectief. Hij is blijkbaar vergeten dat hij als niet Arabisch sprekend pubertje zichzelf wilde mengen in zaken waarvoor hij niet gekwalificeerd is- en was zijn theologische achtergrond zeer zwak. Dit weten wij uit eerste hand gezien zijn bijdragen op het internet van erg laag niveau waren en hij ook in een discussie niet sterk stond tijdens zijn radicale periode. Na zijn detentie afgerond te hebben heeft hij ook hetzelfde meegemaakt: Alle steun van de universiteit en ook hij werd een vriend van Israël, terwijl ook hij de wandaden van het politiek Zionisme nooit noemt. Het lijkt op hetzelfde pakket als bij Soumaya en dezelfde radicale overgave aan de vernieuwde versie van zichzelf, terwijl schaamte op zijn plaats zou zijn. Schaamte voor wat zij de gemeenschap hebben aangedaan, maar ook schaamte voor wat zij deze nog aan willen doen in hun onwetenschappelijke benaderingen van bijv. extremisme. Want hoe kan het dat zowel Soumaya als Jason het basisonderscheid niet maken tussen bijv. orthodoxie en extremisme/ radicalisme/ terrorisme? En zij niet aangeven dat orthodoxen dit afwezen van hen en nog doen? En zij doen alsof zij zijn aangewezen na hun criminele verleden dit te doen op basis van? Hetzelfde geldt ook voor Dennis Honing die nu ook pro Israël is en ineens media bekendheid kreeg en een boek schreef? Het begint een bekend patroon te worden
. Dit zijn de mensen die moslims moeten verlichten en laten integreren (lees: assimileren). En de mentor van Soumaya is zelf erg radicaal…….Sterker nog: Hij koppelt zaken die moslims in sommige gevallen aan radicalisme koppelen direct aan de Islaam, maar zegt dan dat Soumaya de-radicaliseringsexpert is? Is dat omdat zij geen moslima meer is? Dat zou de enige logische verklaring kunnen zijn om Bolkenstein zijn visie in overeenstemming te krijgen met zijn bewering. Anders zou zij als moslima nog steeds radicale elementen bevatten omdat de Islaam volgens Bolkensteun alles met het jihadisme te maken heeft.

We zijn benieuwd wanneer de VVD en Soumaya en Bolkenstein hun claims ook gaan toepassen op het Jodendom, Israël en het politiek Zionisme…..Of eigenlijk niet.

Moge Allaah de waarheid laten zegenvieren. Amien

Aboe Roemayssae Ridouan


[1] Aangezien Soumaya te jong was voor een serieuze theologie studie, ze werd opgepakt toen ze 22 jaar was, toen getrouwd met haar 2e man en ook hofstad lid Nouredine el Fathni, en was toen al een geruime tijd actief in het fanatieke hofstadgroepje. Voor deze periode kwam ze in Moskee as-Soennah in Den Haag en was ze getrouwd met een broeder uit die moskee. Het is bekend dat de jonge hofstad pubers kennis namen van een Syrische persoon in zijn mid-veertig. Redouan al Issar, die boven de beruchte belwinkel in Schiedam woonde waar de hofstadleden regelmatig bij elkaar kwamen. Deze Redouan al Issar had ook geen enkele theologische credentials dus waar komt het broodje aap verhaal vandaag dat Soumaya theologie gestudeerd had? Ze was vooral gewoon een gescheiden puber met een identiteits-crisis.

[2] Bekijk hier het artikel: https://jenv.vvd.nl/mensen/8741/soumaya-sahla

[3] Zo ook overheidsinstanties zoals de AIVD wat wij gezien hebben bij het Cornelis Haga Lyceum

[4] Je moet wel heel blind zijn om niet te zien waar men mee bezig is. De maan staat symbool voor de Islaam, en men wil van de oude maan af en het vervangen met een nieuwe maan…

[5] En er zijn zeer veel wetenschappelijk onderbouwde argumenten voor deze kritiek. Een aantal kunt u hier teruglezen: http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/12-oesoel-fundamenten?download=213:sacred-freedom

[6] Bolkestein is vooral een selectieve liberaal die, wanneer het de agenda dient, bereid is om de publieke opinie te beïnvloeden en naar eigen hand te zetten zoals hij zelf schaamteloos toegeeft in zijn polemieken met de grote intellectueel Noam Chomsky, waarin hij een epische nederlaag heeft geleden. Chomsky had Bolkestein ontmaskerd als een kwakzalver in de academische wereld. Hierover zullen wij in een toekomstig artikel verder over uitwijden.

[7] Lees hierover meer : http://www.sahieh.nl/2018/08/02/e-boek-barsten-in-de-glazen-muur-van-de-zionistische-geschiedvervalsing-de-geplande-etnische-zuivering-van-palestina-en-het-academische-bankroet-van-het-zionisme/ 

[8] https://www.niw.nl/chanoekalicht-in-tijden-van-onrust/ 

[9] https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/03/frits-bolkestein-islam-niet-verenigbaar-met-westers-liberalisme-462615/

[10] http://www.republiekallochtonie.nl/blog/opinie/bolkestein-jihadisme-heeft-alles-met-islam-te-maken

[11] https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/jihadisme-heeft-alles-met-islam-te-maken~bfd20508/

[12] Die ook gesteund werd door Bolkenstein in haar hypocriete gezeur om Islamitisch onderwijs aan banden te leggen:  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bolkestein-in-de-bres-voor-hirsi-ali~bca0cfd5/ 

Dat zij met een leugenachtig asielverhaal toegang tot Nederland zocht wordt met de mantel der liefde bedekt: http://selefienederland.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=637

[13] https://www.sahieh.nl/2017/10/09/is-is-in-niets-strijdig-met-de-islaam/

We willen Jason Walters niet direct noemen omdat zijn bijdrage niet veel met zich meebrengt. Wel heeft hij dezelfde arrogante- en hoogmoedige opstelling in zijn media optredens. Deze voormalig extremist doet zichzelf ook heel erg verlicht- en intellectueel voor en kijkt vaak neer op mensen maar is daarin ook selectief. Hij is blijkbaar vergeten dat hij als niet Arabisch sprekend pubertje zichzelf wilde mengen in zaken waarvoor hij niet gekwalificeerd is- en was zijn theologische achtergrond zeer zwak. Dit weten wij uit eerste hand gezien zijn bijdragen op het internet van erg laag niveau waren en hij ook in een discussie niet sterk stond tijdens zijn radicale periode. Na zijn detentie afgerond te hebben heeft hij ook hetzelfde meegemaakt: Alle steun van de universiteit en ook hij werd een vriend van Israël, terwijl ook hij de wandaden van het politiek Zionisme nooit noemt. Het lijkt op hetzelfde pakket als bij Soumaya en dezelfde radicale overgave aan de vernieuwde versie van zichzelf, terwijl schaamte op zijn plaats zou zijn. Schaamte voor wat zij de gemeenschap hebben aangedaan, maar ook schaamte voor wat zij deze nog aan willen doen in hun onwetenschappelijke benaderingen van bijv. extremisme. Want hoe kan het dat zowel Soumaya als Jason het basisonderscheid niet maken tussen bijv. orthodoxie en extremisme/ radicalisme/ terrorisme? En zij niet aangeven dat orthodoxen dit afwezen van hen en nog doen? En zij doen alsof zij zijn aangewezen na hun criminele verleden dit te doen op basis van? Hetzelfde geldt ook voor Dennis Honing die nu ook pro Israël is en ineens media bekendheid kreeg en een boek schreef? Het begint een bekend patroon te worden…

6 Comments

 1. Het zoveelste anti-moslim snoepje wordt het volk weer eens door de Sint Bolkestein aangeboden, na een rits eerder mislukte pogingen met eerdere Pieten op schip als Cherribi, Hirsi Ali, en Pietje Jami en nu dus de introductie van de Soumaya-versie

  En om deze keer wel wat long-term rendement te behalen uit dit avontuur en niet binnen no-time uit de bocht en de Kamer te vliegen zoals we gewend zijn, wordt ze op cursus gestuurd, die niks en ook niks te maken zal hebben antisemitisme-bestrijding. Dat laatste kunnen, ik moet het ze meegeven, die eerste klas Nazi-Hunters zelf wel.

  Waarvoor zij naar Israël wordt gelokt? Om dezelfde type scholing te krijgen als dat Wilders op hun ambassade in Den Haag jarenlang elke maandag voorgeschoteld kreeg. Een soort diplomatenklasje. Een Marokkaanse VVD-politica, die in en uit dezelfde ambassadegebouw gespot zal worden steeds, elke dinsdag, is kosjer noch halal.

 2. Ik ken Soumaya van voor haar radicalisering. Ze volgde een opleiding voor doktersassistent en had deze niet afgemaakt. Ze heeft nooit in het bestuur gezeten van Al Manaar. Ze nam deel aan de activiteiten die Al Manaar organiseerde en volgde lezingen in de Haagse moskeeën. Toen ze radicaliseerde, keerde ze de moskeeën de rug toe, omdat ze vond dat ze afgedwaald zijn.

 3. Dit stuk bevat terechte kritiekpunten. Wat ik me wel afvraag is waarom ‘moslims’ ieder persoon uit eigen nest die een tegen geluid laat horen of zich afzet tegen de gevestigde orde zo ultra kritisch wordt aanpakt. Mis het kritisch denkvermogen als het om alledaagse dingen gaan die moslims meer schade toedoen, dan iemand die ruimte krijgt om haar versie van haar belevingen te etaleren. Al jaren werd intern besproken hoe radicalisering tegen kon worden gegaan. Hoe succesvol was dit? Met oogkleppen op komen we nergens.

  • Als u kritisch het stuk leest dan zult u zien dat juist mensen als Soumaya de moslims veel schade hebben aangedaan en nu ook helaas nog doet vanuit een onderontwikkelde visie op de islaam. Dat zij ineens haar versie wil beleven en dan zaken gaat projecteren op moslims is juist vreemd. Vooral gezien de allianties vanuit waar zij dit wil doen.

   De radicalisering tegengaan was succesvoller dan wat Soumaya nu wil doen dit aangezien zij in haar geradicaliseerde fase lid was van een splintergroepering met een groep pubers die een doe-het-zelf islaam etaleerden. Ook nu wil ze vanuit haar visie radicalisering tegengaan, en niet vanuit bronnen van de islaam. Het is veelzeggend dat haar visie op de islaam bijna nergens gedeeld werd.

   Misschien kunt u in uw ogen ongefundeerde kritiek uit het stuk noemen? Aangezien u spreekt van ultra kritisch?

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*