Oude wijn in nieuwe zakken, riooljournalistiek van NRC en Nieuwsuur omtrent Salafisme

in Nieuws door
Leestijd: 5 minuten

Gisteren en vandaag werden we als gemeenschap weer eens met onze neus op de harde realiteit gedrukt, en die realiteit is dat er in Nederland al geruime tijd een hetze bezig is tegen de Islaam. Deze hetze voert men onder valse voorwendselen, men richt zich zogenaamd op het Salafisme maar uiteindelijk is de Islaam het doelwit. Dit keer was het nieuwsuur en het nrc die de handen ineen hebben gestoken om hun pijlen te richten op de moslimgemeenschap. Dat men dit doet op basis van knip en plak werk en met leugens en verdraaiingen is niets nieuws onder de zon. De nieuwsberichten van het nrc en nieuwsuur waren doorspekt met afgezaagde kwesties die al generaties standaard worden uitgelicht in de westerse media als het om de Islaam gaat. Zaken zoals homoseksualiteit, dat ongelovigen naar de hel gaan, lijfstraffen zoals hand afhakken bij diefstal, kledingvoorschriften, omgang tussen mannen en vrouwen. Allemaal uitgekauwde onderwerpen die iedereen al 100 keer gehoord heeft, helaas wil het Islaamdebat maar niet voorruit gaan in Nederland en blijft het hangen bij deze clichés.

Goedkope riooljournalistiek

Wat Milena Holdert en Andreas Kouwenhoven vooral hebben gedaan is riooljournalistiek bedrijven en meewerken aan een klimaat van islamofobie. Bekende antropoloog en salafisme-expert Martijn de Koning, die meerdere academische onderzoekswerken en literatuur heeft gepubliceerd omtrent het salafisme en radicalisering, beschrijft op Twitter zeer accuraat de werkwijze van het NRC en Nieuwsuur wanneer het gaat om deze kwesties.

Wij hebben als gemeenschap inmiddels gezien hoe de AIVD te werk is gegaan bij het Cornelis Haga Lyceum, alle aantijgingen waren vals en het enige wat ze correct hadden in hun “onderzoek” was de naam van de school. Dat door de werkwijze van de overheid onschuldige kinderen en hun ouders getroffen worden is niet van belang want immers het doel heiligt de middelen.  Zoals het Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, niks kon interesseren dat er leugens verspreid werden over leerlingen van het Haga-lyceum, maar als het om haar zoon gaat dan ligt de zaak ineens anders en kan ze de leugen niet laten gaan.

En dat directeur-generaal Dick Schoof van de AIVD achteraf aangeeft dat zij ‘de maatschappelijke dynamiek niet voldoende hebben beheerst, gecontaind. Dat we niet voldoende gehoor hebben gegeven aan de gevoelens in de moslimgemeenschap.’ is mosterd na de maaltijd. De schade is al aangericht, aan de school en aan de hele moslimgemeenschap in Nederland en aan het islamitisch onderwijs. Het is ook niet zomaar dat de CTIVD (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) een uitzonderlijk onderzoek verricht naar het handelen van de AIVD en of zij hun boekje te buiten zijn gegaan.

Zoals Martijn de Koning terecht beschrijft, wat ik riooljournalistiek noem, is de onprofessionele goedkope manier van werken door Milena en Andreas. Men verzamelt wat quotes, volledig uit de context, waarvan men weet dat het algemene publiek er door gechoqueerd zal zijn, men vraagt vervolgens een paar politici om erop te reageren en klusje is geklaard. Kijkcijfers zijn weer opgeschroefd, want dat is een probleem waar nieuwsuur mee te kampen heeft. Ze komen niet eens voor in de top 100, waar programma’s als ‘sterke verhalen‘ (92e plek) en ‘kanniewaarzijn‘ (100e plek) zelfs in voorkomen…

Slap onderzoek

Men heeft van de 50 organisaties er slechts 10 “onderzocht”. De eerste vraag die gesteld dient te worden is “op basis van welk criterium wordt een organisatie bestempeld als salafistisch?”. Het Dynamic Duo Milena en Andreas hebben hier nogal een heel breed criterium voor gehanteerd, zo stellen zij “Nieuwsuur en NRC deden onderzoek naar tientallen onderwijscentra die salafistisch zijn of sterk door het salafisme worden beïnvloed” Sterk door het salafisme beïnvloed? En hoe bepaald men deze beïnvloeding dan? Het moge duidelijk zijn dat dit met de losse pols gebeurd. Milena, die ik persoonlijk meerdere malen heb gesproken, weet weinig tot niets van het Salafisme maar blijkbaar is ze wel in staat om “onderzoek” te verrichten. Toen ik haar aansprak over het feit dat ze van de 50 organisaties er maar 10 onderzocht hebben, waarbij ze ook nog eens uitspraken uit de context publiceren, bleef zij van mening dat ze gewoon goed journalistiek werk heeft verricht.

Dit goede journalistieke werk zien wij terug bij Stichting Taubah in Veenendaal, één prediker die ooit actief was daar onder een totaal ander bestuur was blijkbaar genoeg reden om toch deze stichting zwart te maken en als salafistisch neer te zetten. Gelukkig heeft men bij stichting Taubah een persbericht uitgebracht waarin men de valse aantijgingen en knip en plakwerk van het dynamic duo aan de kaart stelt. Zo zegt men in hun persbericht :

“Zaken zijn totaal uit de context gehaald en feiten zijn volledig verdraaid. Ook heeft mw. Milena Holdert het samen met haar team voor elkaar gekregen om een reportage te maken met een zeer negatieve belading die totaal niet op feiten en op de werkelijkheid is berust. Wij hebben mw. Holdert nota bene uitgenodigd in onze stichting om de werkelijke onderwijsmethodiek zelf te aanschouwen, maar hier heeft mw. Holdert geen gehoor aan gegeven.

En

Het feit dat mw. Holdert en mr. Kouwenhoven geen moeite hebben gedaan om op zijn minst één keer langs de organisaties te komen om de werkelijkheid te aanschouwen getuigt van een onprofessionele houding in een vak waar juiste berichtgeving zo hoog in het vaandel zou moeten staan. Ook zou zij en haar collega hier de mogelijkheid hebben gehad om leden, ouders en studenten te spreken en te vragen naar de werkelijke inhoud van de lessen.

Is dit het zogenaamde onderzoek wat men gedaan heeft? Op basis van onduidelijke vage criteria 50 organisaties als salafistisch bestempelen, dan vervolgens er slechts 10 “onderzoeken”. En van de 10 hebben er 3 gereageerd waarbij uit hun reacties voldoende opgemaakt kan worden dat er van hoor en wederhoor geen sprake is geweest en het zogenaamde onderzoek alles behalve integer is verlopen. Het is vooral sensatie waar men op uit was en dat men dit publiceert vlak voor en op 11 september getuigt alles behalve van oprechte bedoelingen.

De moslims worden wakker

Ik zei eerder al eens in een artikel dat de moslims wakker zijn geworden, inmiddels ziet men een kentering ontstaan bij de moslimgemeenschap, een nieuwe generatie is opgestaan die welbespraakt zijn, goed ingelicht zijn over hun rechten en plichten als burgers in Nederland. Deze gemeenschap is minder makkelijk kneedbaar en kan men niet zo gemakkelijk voor het karretje spannen. Dit is wel gebleken na een perfide actie van Femke Halsema om de Amsterdamse moskeebesturen op te zetten tegen het Cornelius Haga Lyceum. Helaas heeft dit niet het gewenste effect gehad, eerder het tegenovergestelde. De moskee besturen hadden het vertrouwen in Halsema opgezegd en staan achter de school.

Het is een verheugende ontwikkeling dat de moslimgemeenschap, in al zijn diversiteit, door heeft dat de overheid, media en veel politici een verdeel en heers politiek bedrijven jegens de moslims. Dat zij gebruik maken van leugens en smerige spelletjes, en dat de ene dag moslimgroep x geknuffeld wordt en daarna af geserveerd wordt, en de volgende dag weer een andere groep.

Vandaag zijn het de Salafisten en morgen alle moslims, want zo gaat dat wanneer men klaar is met de zogenaamde orthodoxe moslims. Geen ene islaamsmaak geeft een fijne smaak in de mond van de radicale seculieren, dus uiteindelijk wil men helemaal geen islam en moslims. Maar uit noodzaak kauwen ze graag op een groepje moslims om ze vervolgens als een smaakloze kauwgom uit te spuwen op het trottoir.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*