al-Ghaznâwiyyîn deel 4 – Mahmûd al-Ghaznâwi – De Opener van India en de vernietiger van afgodsbeelden

in Geschiedenis door
Leestijd: 4 minuten

Ibn Kathîr zei over hem : “De Grote Rechtvaardige Koning, de standvastige Murabit, de ondersteuner die geholpen wordt, de strijder, de vertrouweling van de staat, Aboe l-Qaasim Mahmûd ibn Sebuktegin. Heerser over Ghaznah, hij behoorde tot haar grote koningen en hij opende veel van al-Hind en vernietigde hun afgodsbeelden en onderwierp de Hindoes en hun grote koning. En hij bestuurde zijn koninkrijk rechtvaardig en hij volbracht de verplichtingen van de Islaam op een volledige wijze en hij leidde vele foetoehât in Hind en daarbuiten. En zijn status werd vergroot in de wereld en zijn rijk spreidde zicht uit en zijn heerschappij breidde zich uit en zijn dagen verlengden zich. En aan Allaah behoort alle lof toe en de zegeningen.”

Mahmûd al-Ghaznâwi

Ibn Kathîr zei over hem : “De Grote Rechtvaardige Koning, de standvastige Murabit, de ondersteuner die geholpen wordt, de strijder, de vertrouweling van de staat, Aboe l-Qaasim Mahmûd ibn Sebuktegin. Heerser over Ghaznah, hij behoorde tot haar grote koningen en hij opende veel van al-Hind en vernietigde hun afgodsbeelden en onderwierp de Hindoes en hun grote koning. En hij bestuurde zijn koninkrijk rechtvaardig en hij volbracht de verplichtingen van de Islaam op een volledige wijze en hij leidde vele foetoehât in Hind en daarbuiten. En zijn status werd vergroot in de wereld en zijn rijk spreidde zicht uit en zijn heerschappij breidde zich uit en zijn dagen verlengden zich. En aan Allaah behoort alle lof toe en de zegeningen.”

Verhouding met de Abbasiden Soennieten en de Fatimiden Sjiieten

En hij liet in de (vrijdags)preken zijn loyaliteit t.o.v. de Abbaside Kalief al-Qâdir billâh blijken en dat zijn koninkrijk onder zijn heerschappij valt. De Fâtimiden deden meerdere pogingen om in de gunst te vallen van de Ghaznaviden en zij stuurden delegaties vanuit de regionen in Egypte met boeken en giften en artefacten. Maar Mahmûd al-Ghaznâwi ontving deze met verbranding van de giften en verscheuring van hun boeken. Toch lukte het al-Tâharti, een prediker en geestelijke van de Fâtimide staat in Egypte, om enige nabijheid te bewerkstelligen bij Sultan Mahmûd al-Ghaznâwi, en hij deed pogingen om hem op een geniepige manier uit te nodigen naar de madhhab van al-Bâtiniyyah. Toen dit gegeven eenmaal duidelijk werd voor Mahmûd en hij achter de geheime intenties kwam van al-Tâharti om hem te overtuigen van de Bâtiniyyah Madhhab doodde hij hem. En al-Tâharti bereed een imposante kameel en deze gaf hij als gift aan de grote geleerde van Herat al-Qâdhi Abû Mansûr Muhammed al-Azdi, en hij zei toen :

“Het werd bereden door de hoofd van de ketters. Nu wordt het bereden door de hoofd van de Muwahhidîn” 1

Futûhât in India en de vernietiging van de reusachtige Somanath tempel

Mahmûd was in staat om vele futûhât (openingen, veroveringen) onder zijn naam te plaatsen in al-Hind (India), wat niemand voor hem noch na hem voor elkaar heeft gekregen. En hij haalde enorme rijkdommen binnen die niet te meten zijn, immense hoeveelheden aan goud en edelstenen en artefacten. Hij vernietigde talloze afgodsbeelden en hindoe tempels tijdens zijn veldtochten in India. De meest noemenswaardige was zijn veldtocht naar de Somanath tempel.2

De Hindoes hadden de overtuiging dat de god die in Somanath huisde leven en dood kon veroorzaken en zij verrichten pelgrimstochten ernaartoe en zij verrichten daar bloedoffers en andere rituelen van aanbidding. Het was omgeven door 10.000 dorpen en men vulde het beeld met al hun schatten en rijkdommen, 1000 Brahmanen werkten ten dienste van Somanath en er waren meer dan 100 zangkoren van mannen en vrouwen. Vanwege het grote belang wat de Hindoes hechtten aan Sûmanâth en de grote rijkdommen die zij erin opsloegen diende het tevens als een groot fort welke stevig bewaakt werd.

Tussen de Islamitische landen en de Somanath tempel zat een reisafstand van een maand. En Mahmûd reisde met 30.000 man naar die tempel en hij opende het in 3 dagen. Hij bemachtigde hiermee enorme rijkdommen en hij versloeg de grote Hindoe Koning Jaybala net zoals zijn vader voor hem dit had gedaan. Alleen deze keer kon Jaybala de nieuwe nederlaag en herhaalde vernedering niet langer dragen en hij gooide zichzelf in een laaiend vuur als boeteritueel.

Andere grote overwinningen die Mahmûd al-Ghaznâwi behaalde waren op de grote koning van de Turken Ilek Khân van de Ilekhâniden of ook wel Kara-Khaniden genoemd. Op de koning van de Sâmâniyyah die meer dan 100 jaar heersten over Khorasân, Samarqand en omstreken voordat zij werden overwonnen door de Ghaznaviden.

Mahmûd bouwde over de Jaihun rivier een brug wat hem 200.000 dinar kostte, geen van de voormalige koningen waren hem voorgegaan hierin.

Mahmûd al-Ghaznâwi was buiten het zijn van een formidabele staatsman en militaire leider ook een religieus persoon, conservatief in de leer. Hij hield van de geleerden en de hadieth geleerden in het specifiek, hij eerde hen en begaf zich in hun gezelschap. Maar hierover meer in het volgende deel van deze serie :

Volgende deel: De Ghaznaviden vanuit religieus perspectief

Vorige deel: Sebuktegin : Strijd tegen de Hindoe koning Jaybala

Vertaling en samenstelling : Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf al-Indonesi

Bron : ‘Mawsoe’ah al-Hoeroeb as-Salîbiyyah” deel 1, met lichte aanpassingen en aanvulling.


Voetnoten :

1: Siyar A’lâm an-Nubalâ 17/486

2: Tot de dag van vandaag speelt deze tempel een belangrijke rol voor de Hindoes in India, en het wordt regelmatig gerenoveerd en behoort tot hun grote religieuze symbolen. De extreme Hindoe en huidige premier van India Narendri Modi bezoekt de Somanath tempel regelmatig bij staatsaangelegenheden.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*