Geschiedenis van ‘Ilm al-Kalâm en Aristoteles invloed op de ‘Aqîdah van de moslims

in Aqidah - Geloofsleer/Geschiedenis door
Leestijd: 2 minuten

In dit e-boek behandel ik de geschiedenis van ‘Ilm al-Kalâm, hoe het ontstaan is en wat de effecten zijn geweest op de Islamitische geloofsleer (‘Aqîdah). De serie start met het schetsen van de ontstaansgeschiedenis van ‘Ilm al-Kalâm (speculatieve theologie). Hoe is deze wetenschap zo  prominent geworden in de Islamitische wereld? Waarom halen veel moslims ‘Ilm al-Kalâm door de war met al-Falsafah (Filosofie) terwijl de twee ooit zeer distinctieve wetenschappen waren?  Wat was de (initiële) reactie op dit nieuwe fenomeen vanuit de moslim traditionalisten? Allemaal belangrijke vragen die eerst beantwoord moeten worden en  begrepen alvorens men als oprechte zoeker in de oceaan duikt van ‘Ilm al-Kalâm.

Inleiding

In dit E-Boek behandel ik de geschiedenis van ‘Ilm al-Kalâm, hoe het ontstaan is en wat de effecten zijn geweest op de Islamitische geloofsleer (‘Aqîdah). Ik start met het schetsen van de ontstaansgeschiedenis van ‘Ilm al-Kalâm (speculatieve theologie). Hoe is deze wetenschap zo  prominent geworden in de Islamitische wereld? Waarom halen veel moslims ‘Ilm al-Kalâm door de war met al-Falsafah (Filosofie) terwijl de twee ooit zeer distinctieve wetenschappen waren?  Wat was de (initiële) reactie op dit nieuwe fenomeen vanuit de moslim traditionalisten? Allemaal belangrijke vragen die eerst beantwoord moeten worden en  begrepen alvorens men als oprechte zoeker in de oceaan duikt van ‘Ilm al-Kalâm.

Vervolgens zal ik een filosoof bespreken wiens filosofie een grote impact heeft gehad op de moslimwereld en haar geloofsleer. Mijn keuze is gevallen op Aristoteles, omdat mijns inziens zijn invloed verre weg de grootste is geweest. Hij wordt niet voor niets de ‘Moe’allim al-Awwal’ (de eerste leraar) genoemd onder de Moetakallimîn. Ik behandel kort zijn biografie en vervolgens ga ik in op de  basis van zijn filosofie zodat de lezer – met de Wil van Allaah – bekend wordt daarmee. Hierna wil ik grofweg de initiële reactie van de orthodoxie, de traditionalisten de revue laten passeren, en  hoe vervolgens verschillende standpunten zich vormden bij de traditionalisten en hun positie t.o.v. de Falsafah (filosofie) in het algemeen en in het specifiek op de uitgekozen filosoof in dit  portfolio en zijn ideeën en concepten. Ook zal ik één persoon uitkiezen die ik tegenover de filosoof zet om te kijken wat de verschillen waren tussen hen en wat de overeenkomsten. Ik heb gekozen  voor Imâm al-Ghazâli die een Magnum Opus schreef tegen de Falâsifah, met name tegen Ibn Sîna en al-Farâbi.

Uiteindelijk zal ik afsluiten met een conclusie. Ik wens de lezer van deze serie een fijne reis door deze interessante geschiedenis.

– download E-boek hier –

2 Comments

  1. Salamoe aleikum,

    Graag zou ik willen weten wie dit Artikel heeft geschreven en wat zijn of haar educatieve achtergrond is? Bij welke geleerden heeft deze persoon kennis genomen? Een bekende gezegde luidt : ” deze kennis is religie, dus kijk (wees behoedzaam) van wie jullie je religie nemen”. Baraka Allahoe fikom.

  2. De naam staat erbij vermeld. En het is afkomstig van een portfolio geschreven voor de University of Islamic Applied Sciences. En gecontroleerd door een doctorandus in Filosofie en beoordeel met een 9,7

    Kun je aantonen of er iets inhoudelijks niet klopt?

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*