De voorwaarden voor het accepteren van at-Tafsîr bi l-Ra`ie (Qur`ân uitleg met opinie)

in Tafsier door
Leestijd: < 1 minuut

Wanneer het gaat om het accepteren van at-Tafsîr bi (l)-Ra`î (uitleg van de Qur`ân met opinie) dan is dit onderhevig aan 5 voorwaarden:

De eerste voorwaarde: Dat het niet verschilt met at-Tafsîr bi l-Mathûr (Uitleg van de Qur`ân gebaseerd op overlevering), op een wijze waarbij er sprake is van een tegenstrijdig verschil (met wat overgeleverd is). Dus de Mufassir (uitlegger van de Qoer`ân) dient niet met een nieuwe uitspraak te komen over de betekenis van een vers van de Qoer`ân waar de Selef hem niet in voorgegaan zijn.

De tweede voorwaarde: Dat (de uitleg) conform de siyâq (context) is, dat wil zeggen dat men bij een vers dient te kijken naar de sâbiq (het geen wat eraan vooraf gaat) en naar de hiq (hetgeen wat erna komt). [Met andere woorden men dient verzen niet uit de context te rukken]

De derde voorwaarde: Dat het overeenkomt met de taalkundige betekenis waar de woorden op duiden vanuit de taal.

De vierde voorwaarde: Dat de opinie geen ondersteuning is voor de uitspraken van Ahl al-Bid’ah (de mensen van innovatie)

De vijfde voorwaarde: Dat het niet in tegenstrijdt is met de Sharî’ah (Islamitische wetgeving)

[Bron:] Shaykh Muhammed ibn  ‘Umar Bâzmûl  www.facebook.com/mohammadbazmool/photos/a.701170623334760/3034813213303811/?type=3&theater

Vertaling: Abû Hudayfa Mûsâ ibn Yûsuf al-Indonesi

2 Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*