Jullie liegen over onze geleerden! Ze zijn geen Bareilwis, Qadiris, Naqshibandis!

in Aqidah - Geloofsleer/Salafisme door
Leestijd: 10 minuten

Onlangs in een artikel had ik een misvatting verduidelijkt die vaak de ronde doet over degenen die zich toeschrijven aan as-Salafiyyah, Ahl al-Hadith, en dat dit een moderne traditie zou zijn, wat express ‘Saudi-leer’ genoemd wordt. De volgende bewering werd gemaakt toen een zuster in een facebook groep voor Moslimstudenten informatie vroeg over een Sufi Kalami instituut in Nederland genaamd ‘Muhasaba’ en welke gerund wordt door Mohammed Aarab.Een broeder gaf daarop het volgende “advies” over dit instituut:

“𝘐𝘯 𝘯𝘦𝘥𝘦𝘳𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘸𝘦 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘨𝘳𝘰𝘦𝘱𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘦𝘧 𝘻𝘪𝘫𝘯. 𝘝𝘦𝘦𝘭 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘶𝘯 𝘷𝘰𝘭𝘨𝘦𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪𝘵𝘪𝘦 𝘥𝘢𝘵 𝘷𝘳𝘪𝘫 𝘯𝘪𝘦𝘶𝘸 𝘪𝘴 𝘦𝘯 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘳𝘶𝘨 𝘨𝘢𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘦 𝘮𝘦𝘵𝘨𝘦𝘻𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘰𝘧 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘦𝘵. 𝘎𝘦𝘭𝘶𝘬𝘬𝘪𝘨 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘸𝘦 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦 𝘥𝘢𝘵 𝘨𝘦𝘣𝘢𝘴𝘦𝘦𝘳𝘥 𝘪𝘴 𝘰𝘱 𝘢𝘩𝘭𝘪 𝘴𝘶𝘯𝘯𝘢𝘩 𝘭𝘦𝘦𝘳 𝘸𝘢𝘵 𝘸𝘦 𝘵𝘦𝘳𝘶𝘨𝘻𝘪𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘭𝘢𝘯𝘥𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘴 𝘪𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢, 𝘮𝘢𝘭𝘦𝘪𝘴𝘪𝘦, 𝘵𝘶𝘳𝘬𝘪𝘫𝘦, 𝘮𝘢𝘳𝘰𝘬𝘬𝘰, 𝘴𝘺𝘳𝘪𝘦 𝘦𝘵𝘤. 𝘏𝘦𝘵 𝘪𝘴 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘨𝘦𝘣𝘢𝘴𝘦𝘦𝘳𝘥 𝘰𝘱 𝘴𝘢𝘶𝘥𝘪 𝘭𝘦𝘦𝘳.”

De insinuatie wordt gemaakt dat de Selefies een vrij nieuwe traditie volgen, ik heb daar in het vorige artikel ruimschoots op geantwoord en laten zien dat dit een valse voorstelling van zaken is, dus men kan naar dat eerdere artikel terugkeren. Daarin heb ik onder andere uitgelegd dat groepen zoals Bareilwis, Naqshibandis, Deobandis gebaseerd zijn op recente heroplevingsbewegingen uit de 17e, 18e en 19e eeuw, waar dus helemaal niks klassieks aan is.

Vervolgens kwamen er allerlei boze reacties van fanatieke aanhangers van deze Sufi Kalami instituten in Nederland. Men schreeuwde moord en brand! Want, zo zeiden zij, wij zouden liegen over het feit dat figuren in Nederland zoals Mohammed Aarab, Galal al-Jihany, Said el Mokadmi en hun organisaties zoals ‘Muhasaba’, ‘Islah Instituut’, ‘al-Husayn Instituut’ vermomde Bareilwi en Naqshibandi, en Qadiri en Chisti instituten zijn. Die onder het mom van een klassieke Islaam proberen de moslimgemeenschap zand in de ogen te strooien, en ze te trekken naar hun verdorven ‘Aqidah via algemene Quraan en Tajwid lessen.

Hieronder zal ik laten zien dat dit helemaal geen leugens zijn en dat deze banden en beinvloeding overduidelijk aanwezig zijn, alleen de gemiddelde moslim zou dit niet zo 123 kunnen ontdekken. Maar degenen die op de hoogte zijn van de juiste ‘Aqidah en op de hoogte zijn van de mensen die een valse ‘Aqidah hebben zien deze zaken heel gemakkelijk, en weten dit ook al jaren lang.

Zoals ik eerder al zei, kwamen er sommige fanatieke aanhangers van deze personen, om ons te beschuldigen van het verspreiden van onzin en leugens. Zo zouden volgens hen Mhmad Aarab en Galal al-Jihaniy geen Naqshibandi en geen Bareilwi zijn. En Mokadmi geen Deobandi. Want – zo zeggen zij – ontkennen zij dit over zichzelf, en schrijven zij zichzelf niet hieraan toe. 

Ok, dan waarom noemen zij Selefies consistent “Wahhâbis”? Schrijven de Selefies zichzelf toe aan al-Wahhâbiyyah? Nee, en iedereen weet dit. Waarom noemen deze personen dan de Selefies constant toch “Wahhabies”? Het argument wat zij aanbrengen is dan dat de Selefies verwijzen naar de boeken en werken van Sh.Mohammed ibn Abd al-Wahhaab en de Najdi geleerden na hem, en dat zij studeren in moderne universiteitein in Saudi Arabie waar zij – volgens hen – onklassieke Saudi leer krijgen.

Tayyib, dus als dit voor hen voldoende is om iemand toe te schrijven aan ‘al-Wahhâbiyyah’ dan is het ook voldoende voor ons om hun toe te schrijven aan “Naqshibandis” en “Deobandis”, “Bareilwis”, “Shâdhilis” enzovoort, aangezien zij allen kennis hebben gevolgd via dit soort scholen en instituten, en zij ook banden onderhouden met hen, en hen promoten en steunen in Nederland. En dat zal ik hieronder aantonen – met de Hulp van Allaah.

Verder, en dit is veel belangrijker en verklaard ook hun vriendschappelijkheid met deze moderne sektes, is dat zij in ‘Aqîdah overeenkomen met hen.

Zij komen met hen overeen in ‘Aqidah zaken zoals:

Hulp vragen aan de doden (istighâthah)

– Aanroepen van Heiligen in hun graven

– Daden van Aanbidding richten aan de doden

En deze zaken zijn overduidelijk zichtbaar op hun websites en binnen hun organisaties.

Mohammed Aarab

Als wij gaan kijken naar de site welke gelieerd is aan Mohammed Aarab, en die zijn da’wah bijhouden en opslaan en verspreiden, dan zie wij daar de volgende zaken terug:

Het verwijst naar dit artikel:

https://www.sahih.nl/3-bemiddeling-van-heiligen-is-geen-shirk-shaykh-al-sayyid-muhammad-alawi-al-makki-al-maliki-geloofsleer-series/

Daarin wordt teruggekeerd naar Muhammed ‘Alawi al-Maliki, is dit een klassieke geleerde? Oh nee! Dit is een geleerden die onlangs is overleden (2004), en dus gewoon uit deze tijdsperiode komt. Die – je raadt het al – een volgeling van was de Sufi Shâdhili Tariqah, een Tariqah die terugkeert naar een Maghribi shaykh die zelf eerst een volger was van weer een andere Tariqah van Sidi Harâzem in Fes (zijn graf wordt nog steeds veelvuldig bezocht in Marokko), vervolgens startte hij later zijn eigen Tariqah in Shâdhilah (Tunesië).

Deze Shâdhili was dus een persoon uit de 12e eeuw, hij is gestorven in 1258, niks klassieks aan dus.

Dus we hebben Mohammed Aarab en sahih.nl die terugkeren naar een Shaykh uit 2004, die zelf weer terugkeert naar een Sufi shaykh uit 1258. Een keten van grafbezoekers is wat ze dus eigenlijk te bieden hebben.

Waarom dan Selefies aanvallen? En beweren dat zij naar moderne geleerden terugkeren en niet naar de Sahaba en de Salaf en de 4 Imaams? Waren de Sahâbah en de 4 imaams Shâdhili? Waren de Sahâbah en de 4 Imaams volgers van ‘Ilm al-Kalâm? Waren de Sahâbah en de 4 imaams Ash’ari of Maturidi in ‘Aqidah?

Vervolgens als wij gaan kijken naar deze Muhammed ‘Alawi al-Maliki dan wat verdedigde hij? En waarom viel hij de da’wah van Sh.Mohammed ibn ‘Abd al-Wahhâb aan? De oprechte onderzoeker zal ondervinden dat deze ‘Alawi al-Maliki zaken verdedigde zoals:

 • Graven aanbidding (via istighathah en andere vormen van aanbidding gericht naar de graven)
 • Bemiddeling vragen aan dode heiligen
 • Aanroepen van de Profeet Mohammed ﷺ
 • Verdedigen van de Bâtiniyyah en de ‘Ubadaydiyyin (Fatimiyyin)
 • En nog veel meer….

Is dit de klassieke Islaam? De Islaam van de Sahâbah en de Salaf? Is dit de ‘Aqidah van Ahl as-Sunnah van de 4 Imaams?

Als we nog verder gaan kijken op de site sahih.nl, dan zien wij daar, talloze verwijzingen naar Hisham Kabbani an-Naqshibandi, en deze Hisham wordt naar voren geschoven op hun site als adviseur van de juiste ‘Aqidah boeken en waarschuwer tegen de onjuiste ‘Aqidah boeken. Let goed op beste lezer, dat de boeken waar tegen gewaarschuwd wordt de boeken zijn van de Salaf! Van al-Imaam Ahmed en zijn directe studenten! Boeken en werken geschreven in de 2e eeuw van de Hijrah kalender, dat zijn dus de boeken van de ECHTE salaf, historisch aantoonbaar. Maar dat zijn de boeken waar de Ummah voor moet uitkijken volgens deze Sufi Kalami organisaties, wa Allaahu l-Must’ân.

In plaats daarvan moet de Ummah ‘Aqidah adviezen opvolgen van een moderne Naqshibandi Charlatan Hisham Kabbani. Maar wij beschuldigen dan Mohammed Aarab en hun organisatie valselijk voor hun linken met Naqshibandis, en voor het promoten van deze Sufi sekte?

Zie hier: https://www.sahih.nl/5-verworpen-boeken-van-ongeldige-geloofsleer-shaykh-hisham-kabbani-geloofsleer-series/

En ons antwoord erop van een aantal jaren terug, waarin wij duidelijk maken wat de vervuilde shirk ‘Aqidah is van deze Hisham Kabbani:

https://www.sahieh.nl/2018/06/14/extreem-soefisme-vermomd-in-een-4-wetscholen-jasje/

Zie hier ook op de facebook pagina van sahih.nl:
 

 

 

 

Dan hier het bewijs voor het verband tussen Aarab en zijn soortgenoten en de Bareiwli heroplevings imam Ahmad Rida Khan uit de 19e eeuw!! 

https://www.sahih.nl/de-qasida-burda-uit-india-de-salat-o-salam-van-imam-ahmad-rida-khan-deel-2/

Is dat de klassieke Islaam? Een interpretatie van de Islaam die terugkeert naar een 19e eeuwse hervormer?? Iemand die het extreme sufisme heeft doen laten heropleven?

Dan hier wederom een artikel over ‘Aqidah, waar de moslims in Nederland hun ‘Aqidah op moeten baseren. Een artikel van een een 18e eeuwse Sufi Shaykh Ibn ‘Alawi al-Haddad.

https://www.sahih.nl/de-weg-van-de-soennitische-islam-aqeedah-ahl-islam-qutb-imam-al-sayyid-abdallah-ibn-alawi-al-haddad-aqeedah-series/

En zo kunnen we nog even doorgaan, constant keren de lijnen terug naar bepaalde hervormers uit de recente eeuwen.

Zo ook de leraren van de Mohammed Aarab zelf verduidelijken veel, zo waren een van zijn leraren waar hij heel erg door beinvloed is de Syrische Shaykh Osama ar-Rifâ`i die zelf ook een jamâ’ah is gestart, de Zayd Jamâ’ah. Ze zijn ook nauw verbonden aan de Ikhwaan al-Muslimin[1], ze moesten zelfs in de jaren 80 vluchten uit Syrie door hun banden met de moslimbroederschap, en eerdere pogingen van opstand en revolutie tegen de Syrische overheid, wat resulteerde in een van de grootste slachtingen van moslims in Hama.

Osama ar-Rifâ’i en andere ikhwaan zijn toen hartelijk ontvangen door Saudi Arabie waar zij jaren verbleven onder hun bescherming. Later keerden zij terug naar Syrie om daar in de vorm van de Zayd Groep het Ikhwani netwerk opnieuw op te bouwen. Deze Rifa’i steunde ook wederom een revolutie tegen Assad en hij prees strijdende groepen aan zoals de Islamic Front[2], wederom hebben we gezien wat voor massaslachtingen dit heeft opgeleverd voor de Ummah!

Lang verhaalt kort, Mohammed Aarab’s educatie keert terug naar moderne politieke bewegingen zoals de Ikhwaan al-Muslimin en Moderne Sufi bewegingen die terugkeren naar 19e eeuwse hervormers.

Dus de bewering:

“𝘐𝘯 𝘯𝘦𝘥𝘦𝘳𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘸𝘦 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘨𝘳𝘰𝘦𝘱𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘦𝘧 𝘻𝘪𝘫𝘯. 𝘝𝘦𝘦𝘭 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘶𝘯 𝘷𝘰𝘭𝘨𝘦𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪𝘵𝘪𝘦 𝘥𝘢𝘵 𝘷𝘳𝘪𝘫 𝘯𝘪𝘦𝘶𝘸 𝘪𝘴 𝘦𝘯 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘳𝘶𝘨 𝘨𝘢𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘦 𝘮𝘦𝘵𝘨𝘦𝘻𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘰𝘧 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘦𝘵. 𝘎𝘦𝘭𝘶𝘬𝘬𝘪𝘨 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘸𝘦 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦 𝘥𝘢𝘵 𝘨𝘦𝘣𝘢𝘴𝘦𝘦𝘳𝘥 𝘪𝘴 𝘰𝘱 𝘢𝘩𝘭𝘪 𝘴𝘶𝘯𝘯𝘢𝘩 𝘭𝘦𝘦𝘳”

Geldt net zo goed voor henzelf en voor hun instituten.

Dit was Mohammed Aarab, laten we nu gaan kijken naar al-Husayn instituut:

al-Husayn Instituut

We vinden daar de volgende verwijzingen naar ‘Aqidah werken:Ok, wie was deze Badjuriy? Al-Badjuriyy zelf was een persoon uit de 19e eeuw! Gestorven in 1860 en hij was een Ottomaanse Egyptische geleerde, uit de eind periode van het Ottomaanse rijk. Dus men keert bij al-Husayn instituut terug naar een 19e eeuwse moderne Azhari Aqidah werk. Is dit de klassieke Islaam van de Sahaba en de Salaf?

Dan laten we nog achterwege de verschillende dwalingen in ‘Aqidah die in dit werk te vinden zijn.

Dan het volgende werk:Een ‘Aqidah werk van een 18e eeuwse Ottmaanse Egyptische geleerde Ahmad al-Dardir, gestorven in 1786. Is dit de ‘Aqidah van de metgezellen en de Profeet ﷺ ?

En beste lezer, deze werken zijn allemaal moderne interpretaties van de Ash’ari en Maturidi scholen die door de eeuwen heen steeds verder ontwikkelen richting de Mu’tazilah en Jahmiyyah. Dit werk wordt ook gretig uitgedeeld bij hun broeders van de Bareilwi moskee in Den Haag ‘Noeroel Islaam”, in deze Moskee geeft Mohammed Aarab ook lessen.

Dit laat meteen de link en affiliatie zien met Bareilwis, net zoals velen leden van het team achter al-Husayn instituut banden hebben met deze 19e eeuwse moderne sektes.

Zoals Fadil Mohammed Serferaaz Idu

Gestudeerd bij de Ashrafia school, gesticht in 1899!! in Noord India. Behoort tot de grootste Bareilvi school in de wereld. Dit is ook de school waar een ander teamlid van al-Husayn Instituut heeft gestudeerd, Mohammed Yasin Khan.

Verder heeft hij ook gestudeerd bij een andere bareilvi instituut in India, een school die opgestart is in 1982!! In India, de school Taibatul Ulma Jamia Amjadia Rizvia. Dit is ook waar andere leden van al-Husayn instituut hun kennis vandaan hebben gehaald, zoals:

Een ander teamlid van al-Husayn instituut is moskeebestuurder van de bekende Bareilwi moskee in Den Haag Noeroel Islam

En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Er wordt dus geheel niet gelogen over de affiliatie en beïnvloeding door Bareilwi leer. Dit verklaard ook het feit dat zij in Nederland deze extreme vormen van sufisme willen laten heropleven bij de moslimgemeenschap in Nederland, onder het mom van klassieke islam. Wie naar de ‘erevermelding’ kijkt bij al-Husayn instituut ziet daar al snel de bron van hun inspiratie, stuk voor stuk Sufi Tariqah figuren van de Qadiris en Chistis etc.

Vertegenwoordigen zij de ‘Aqidah van de Sahabah en de Selef en de 4 Imaams?? Of zijn het gewoon ordinaire volgers van moderne Sufi hervormers uit de 18e en 19e eeuw? Hetzelfde kan gezegd worden over Said al-Mokadmi.

Said el Mokadmi

Hij heeft gewoon gestudeerd bij moderne, recent gestichte islamitische scholen, zoals Jamia Nizamia in India, gesticht in 1876, door een moderne hervormer van Qadiri Sufisme. Deze school is een van de grote Sufi Quburi bolwerken in India, waar Naqshibandis en Bareilwis en allerlei verschillende Sufi Quburi sektes elkaar vinden in hun Shirk.

Waar ze jaarlijks het graf bezoeken van de oprichter van deze school om het te vieren bij zijn graf:


Om een al te lang verhaal niet nog langer te maken, het is overduidelijk dat personen zoals Mohammed Aarab en Galal al-Jihany en Said el-Mokadmi behoren tot degenen die moderne tradities volgen van recente Sufistische hervormers uit de 18e en 19e eeuw, en dat zij allen studies hebben gevolgd op moderne, recent opgerichte Sufistische Kalami scholen.. Dat zij de gemeenschap verwijzen naar moderne en recente Sufi en Kalami Aqidah werken. En dat zij ALLEN duidelijke banden en linken hebben met Bareilwis, Naqshibandis, Qadiris, Chistis etc etc.

Afsluiting

En mijn vorige artikel was niet eens zozeer bedoeld om een verband te bewijzen tussen deze personen in NL en deze Sûfi sektes, want deze verbanden zijn overduidelijk. Maar het punt was vooral om te laten zien dat de bewering:

“𝘐𝘯 𝘯𝘦𝘥𝘦𝘳𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘸𝘦 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘨𝘳𝘰𝘦𝘱𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘦𝘧 𝘻𝘪𝘫𝘯. 𝘝𝘦𝘦𝘭 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘶𝘯 𝘷𝘰𝘭𝘨𝘦𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪𝘵𝘪𝘦 𝘥𝘢𝘵 𝘷𝘳𝘪𝘫 𝘯𝘪𝘦𝘶𝘸 𝘪𝘴 𝘦𝘯 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘳𝘶𝘨 𝘨𝘢𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘦 𝘮𝘦𝘵𝘨𝘦𝘻𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘰𝘧 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘦𝘵. 𝘎𝘦𝘭𝘶𝘬𝘬𝘪𝘨 𝘩𝘦𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘸𝘦 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦 𝘥𝘢𝘵 𝘨𝘦𝘣𝘢𝘴𝘦𝘦𝘳𝘥 𝘪𝘴 𝘰𝘱 𝘢𝘩𝘭𝘪 𝘴𝘶𝘯𝘯𝘢𝘩 𝘭𝘦𝘦𝘳”

Dus de claim dat:

1- “De Selefies een traditie volgen die vrij nieuw is

2- “Deze organisaties zoals Muhasaba, Husayn Instituut, en islah instituut, geen nieuwe traditie volgen maar de originele Ahl as-Sunnah leer

Is onomstotelijk bewezen een valse claim te zijn, gestoeld op onwetendheid over ‘Aqidah, onwetendheid over de eigen bronnen die men volgt, onwetendheid over de personen die men blind volgt. Of – als het geen onwetendheid is – dan is het te wijten aan fanatisme voor de eigen groep, nationaliteit, en haat tegen andere groepen. Waardoor men willens en wetens aan het liegen is, door het te doen lijken alsof Selefies volgers zijn van moderne hervormers, terwijl zij dit duidelijk zelf zijn, alleen is hun volgen gebaseerd op fanatiek blindvolgen, en zijn hun hervormers mensen met een verdorven ‘Aqidah. Want de hervormers die zij volgen zijn degenen die Shirk en Bid’ah laten heropleven in de gemeenschap.

Terwijl de Selefies – walhamdulillaah – inderdaad terugkeren naar bepaalde hervormers uit verschillende eeuwen, en uit verschillende plaatsen in de Islamitische wereld, zoals ash-Shawkâni, as-San’âni, Mohammed ibn Abd al-Wahhâb, Shah Waliullaah al-Dehlawi, Muhammed Taqiuddin al-Hilâli, en velen velen anderen. Maar deze hervormers linken en verwijzen hun studenten naar de boeken van de Selef, de ‘Aqidah werken van de 4 Imaams en hun directe studenten, en naar de ‘Aqidah werken van de Ahl al-Hadith die geschreven waren ver voor de komst van de latere Kalam werken van de volgers van al-Ash’ari en al-Maturidi. En deze hervormers bestrijden het volksgeloof vol met Shirk en Bid’ah, het vereren van heiligen en graven en talloze andere dwalingen.

Wat een groot verschil met deze uitnodigers naar het laten herleven van de Sufi sektes en tariqa’s, dat verklaard ook dat zij zelf hun harten hebben verbonden aan de graven, zoals we hier zien bij Galal al-Jihany:


Voetnoten:

[1] https://carnegie-mec.org/2020/06/19/sunni-religious-establishment-of-damascus-when-unification-creates-division-pub-82107

[2] https://twitter.com/Charles_Lister/status/4038981646812487688 Comments

 1. salaam alaikom over chiek said mokdami ben je verkeert kijk naar zijn biografie hij studeerde niet alleen waar u beweerd en u beweerd hij moderne islam aanleert wel volg eens zijn lezingen die zijn niet modern maar orginele islam leer van onze geliefde profeet mohamed rasoulilah wasalaam
  ik ben en belgiche moslim sinds 1986 wat ik leerde in brussel franse leraars mofties hoogleraren en wat chiek said mokdami ons leert kende ik al van mijn begin jaren als moslim dus hij is geen afvalige maar betrouwbare hadit verteller want daar is hij bevoegd gevonden in de scholen hanifi en malikischolen

  • Mokadami ken ik pas sinds maart 2021, hij roep toen in een video op om mee te doen aan shirk verkiezingen. Ik wist toen genoeg. Ben dan ook blij om in artikel te lezen dat ik het bij het juiste eind had wat betreft Mokadami. Alhamdulillah.

 2. Assalamou alaykoem,

  Goed onderbouwd artikel allahouma barek. Als je op YouTube de video’s van Saïd el Mokadmi bekijkt zie je vrijwel niets waarin hij het over tawheed/aqidah heeft zodat we kunnen horen wat zijn geloofsovertuiging is. Enige wat ik tegenkwam is een video waarin hij de handen van Allah ontkent, omdat dat zou betekenen dat je Allah een lichaam met ledematen zou geven (Mujassim).

  Zijn lessen gaan vaak over algemene islamitische zaken die natuurlijk ook zeer belangrijk zijn, maar niet altijd fundamenteel. Omdat ik toch geïnteresseerd was nam ik een kijkje op zijn website waar een overzicht staat van de docenten waar hij heeft gestudeerd. De helft daarvan kan ik niets van vinden op internet en bij de andere helft kom ik allerlei soefie’s tegen zoals mohammed el yaqoubi en sayf urrahman. Toch wel verontrustend toen ik dat zag..

  Youssef

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*