Minhādj al-Sunnah al-Nabawiyyah – De Positie van Ahl as-Sunnah m.b.t. historische fitan

in Aqidah - Geloofsleer/Hanbali/Manhaj door
Leestijd: < 1 minuut

In dit vertaalde fragment uit de magnum opus van Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyyah, wat voor het eerst beschikbaar is gemaakt in de Nederlandse taal, behandeld Ibn Taymiyyah vele kwesties en concepten. Zoals wat al-Imāmah (leiderschap) inhoudt, wat de kenmerken zijn van leiderschap, wat de correcte positie zou moeten zijn in de omgang met onrechtvaardige de leiders, wat de bayʿah (eed van trouw) inhoudt. Hij bespreekt historische fitan (mv. fitnah), zoals de fitnah van ibn al-Ashʿath, de fitnah tussen al-Ḥussein en Muʿāwiyah, de fitnah tussen ‘Abdullah b. al-Zubayr en Yazīd, de fitnah van al-Ḥurrah, en andere fitan, en welke gevolgen deze hebben gehad aan verderf en schade voor de maatschappij en de moslims.

Download het hier

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*