Afghanistan terug in handen van de Taliban, reden voor euforie? Of schuilt er meer achter de coulissen?

in Nieuws door
Leestijd: 7 minuten

Hoewel het misschien beter is dat de Afghanen nu weer, via de Taliban, hun eigen land terug in handen hebben gekregen en dat zij de bezetters in hun gebied hebben verdreven tezamen met het regime wat door het Westen daar was geïnstalleerd. Zouden we toch ondanks de wijdverspreide euforie bij velen op Social Media even rustig moet gaan zitten en gaan focussen op het grotere plaatje.

Wat we nodig hebben is om meer politiek inzicht te krijgen wat de plannen zijn voor die regio, we zouden niet te makkelijk moeten denken dat de Amerikanen en hun bondgenoten vanaf de zijlijn gaan zitten kijken. Sterker nog, we zouden zelfs niet moeten uitsluiten dat dit hele gebeuren valt binnen het Westerse plan voor die regio. Amerika heeft miljarden geïnvesteerd in Afghanistan en dan vertrekken ze binnen een maand? Basissen en wapentuig achterlatend als paaseieren om opgeraapt te worden door de Taliban? Waar kennen we dit van? Gebeurde niet hetzelfde met ISIS die toen tekeer konden gaan in Mosul?

Ontstaan Taliban na de oorlog tegen de Russen

Deze Taliban, die nog niet officieel bestond ten tijde van de Afghaanse oorlog tegen de Russen, ontstonden pas officieel nadat de oorlog tegen de Russen was gewonnen en zij vertrokken uit Afghanistan in 1992. De strijd van de Afghanen tegen de Russen en het Communisme trok de aandacht van de Amerikanen, en zij begonnen de strijd te steunen met miljarden dollars, waarop ook Saudi en andere Arabische staten van de Golf miljarden begonnen te pompen in dat gebied. Het werd een regio die talloze strijders begon aan te trekken vanuit de hele wereld, de meesten van hen gingen daar met een zuivere intentie om de strijd te steunen tegen de Communistische Atheïsten, maar niet iedereen had daar zuivere bedoelingen. Want waar grote sommen geld te vinden zijn daar ontstaat ook corruptie, en verse kadavers trekken hyena’s aan. Het is ook veelzeggend dat al-Qaidah ontstond tijdens de oorlog tegen de Russen, gefinancierd door de Amerikaanse veiligheidsdiensten, en de Pakistaanse.

De geschiedenis heeft ook laten zien wat voor een mengelmoes aan groepen en gedachte goeden daar ontstonden, en het is niet de eerste keer noch de laatste keer dat Westerse mogendheden Islamitische groepen voor hun karretje spannen, wetende of niet wetende. Met name de haraki (revolutionaire) en jihadi groepen lenen zich perfect voor hun vooropgezette doelen, recentelijk hebben we dit ook gezien bij Isis.[1]

Waar Chaos heerst worden plannen gesmeed

Kortom waar chaos heerst, vaak opzettelijke gecreëerd, daar worden plannen gesmeed. Zoals Shaykh Muhammed Baazmoel zei in zijn lezing jaren geleden al “Mawqif al-Muslim min al-Ahdaath”:

De moslimjongeren ophitsen, het aandrijven van de emoties van de jeugd opdat zij zich haasten, zonder na te denken, naar het verlaten van hun gemeenschap, en de gehoorzaamheid aan hun leiders om naar Irak te gaan. En wanneer zij eenmaal in Irak zijn aangekomen verrichten zij activiteiten die voordelig zijn voor het Zionisme en haar doelstellingen. Wanneer zij martelaar operaties uitvoeren dan filmen zij dit en verspreiden zij dit, en zo verstoren zij het beeld van de Islām en de moslims. En wanneer zij geen martelaar operatie uitvoeren en gedood worden, dan hebben wij een van de jongeren verloren voor wie het mogelijk was om problemen te veroorzaken tegen hun listige plannen in. Wanneer zij in Irak blijven dan vindt er een vermeerdering in chaos plaats die de Amerikanen dan weer als rechtvaardiging gebruiken om nog langer in Irak te blijven. Hebben jullie de uitspraak van de minister van buitenlandse zaken van Amerika gehoord : “Wij willen de regio leiden naar een Gecreëerde Chaos[2] Een gecreëerde chaos, wat wordt daarmee bedoeld ? Een gecreëerde chaos zij bedoelen daarmee te zeggen: “Wij willen daar een chaos creëren die ons een rechtvaardiging geeft om in de regio aanwezig te blijven, om zo onze doelen te realiseren”. Hoe bereiken zij deze gecreëerde chaos ? Door middel van deze jongeren. Het gaan van hun naar Irak, en het samenwerken van hen met deze groepen op basis van hun opinies en gedachte goeden. En dat zal er voor zorgen dat er een voortdurende rechtvaardiging blijft voor de aanwezigheid van de Amerikanen. En zij komen hiervoor uit, hoe vaak hebben zij niet gezegd dat zij niet in staat zijn om de regio te verlaten in zo een toestand. En hier tegenover verspreiden zij dan propaganda dat Amerika is verdronken in het Iraakse moeras! En dit is een slinkse manier om de jongeren naar Irak te lokken zodat zij hun doelen kunnen continueren, die zij niet zouden kunnen bereiken als Allaah het niet zou willen, met het beïnvloeden van deze jongeren hiermee.”

Rol Taliban tijdens de Afghaanse burgeroorlog

Dat er een soep ontstond aan verschillende strijdende partijen en gedachte goeden, verklaart ook de burgeroorlog die uitbrak in Afghanistan toen de Russen eenmaal verslagen werden, en men begon onderling elkaar te bevechten. Hier is het van belang om te kijken naar de rol van de Taliban in dit geheel. De Taliban werd gesticht en zij wonnen uiteindelijk deze burgeroorlog, omdat zij de sterkst gefinancierde groep waren, en de linken tussen hen en geldstromen van de CIA en veiligheidsdiensten van andere landen zijn niet moeilijk op te graven. Er is veel over geschreven en het doet grote vraagtekens opkomen, maar dit is niet het artikel om daar nu teveel over uit te wijden.

Meer politiek inzicht een vereiste

Dus we moeten meer politiek inzicht krijgen om te zien of er ook een Amerikaans plan voor de regio is. Hiervoor moeten we wat nader de persoon, en nu verkozen Taliban leider van Afghanistan, Mullah Abdul Ghani Baradar bestuderen. Deze man goes way back, hij was mede-oprichter samen met zijn schoonbroer Mohammed Omar van de Taliban in Afghanistan vanuit Kandahar in 1992 toen de Russen vertrokken en er een burgeroorlog uitbrak. De Taliban werd gesteund in hun strijd in die burgeroorlog door o.a. de Pakistaanse ISI (Inter-Services Intelligence) en flink gefinancierd. Later werd hij door de CIA “opgespoord” en door de Pakistaanse ISI gevangengenomen in 2010. Maar op verzoek van de VS werd hij in 2018 weer vrijgelaten om de belangrijkste bondgenoot van de VS te zijn in het vredesakkoord, hij was zelfs een van de ondertekenaars van de deal. Dit roept nogal wat vragen op, waarom zouden de VS zelf om zijn vrijlating vragen? Tenzij ze wisten dat hij de sleutel zou zijn tot het vredesakkoord voor hen, wat is er nog meer allemaal afgesproken achter de schermen?

Connecting the dot’s, rol van Rusland en China in het geheel, 

Wat dan te denken over Rusland en China, die vorige week nog intensievere gezamenlijke militaire oefeningen zijn gaan uitvoeren in Noordwest China, ten oosten van Xinjang. De Russen en de Chinezen hebben ook verklaard dat het hen niet gaat om Afghanistan als land en ook niet om de VS, maar dat het hen gaat om de dreigingen die kunnen ontstaan door overname van de Taliban. Xinjiang deelt een smalle grens met Afghanistan, en Peking maakt zich zorgen over het geweld dat over de grens stroomt als de Taliban de controle over Afghanistan overnemen na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen.[3] De Russen en de Chinezen zijn ook niet op hun achterhoofd gevallen en zij zien wat er gebeurt aan ontwikkelingen in Afghanistan en de rol die Amerika daarin speelt. Het is ook geen geheim dat de betrekkingen tussen de VS en China en Rusland op gespannen voet staan, en het vertrouwen is gezakt naar het level van de Koude Oorlog. Dit is ook een van redenen dat China zo fanatiek de Xinjang provincie in een ijzeren greep houdt, vanwege de moslimminderheden die daar wonen en die gemakkelijk ingezet kunnen worden door buitenlandse mogendheden om te strijden tegen China (en in het verlengde Rusland en Iran) onder het mom van autonomie in die regio. Het lijkt erop dat China en Rusland zaken zien aankomen waar zij niet zo gerust om zijn, want de wereld heeft de afgelopen decennia kunnen aanschouwen wat de kracht is van moslimstrijders, helemaal wanneer zij alle toegang hebben tot grote geldstromen en geavanceerd wapentuig tot hun beschikking hebben. Geen superpower heeft zulke strijders in hun gelederen, en zij zijn dus het ideale Neo-Mamlukken leger om ingezet te worden voor een proxyoorlog. Moge Allaah de moslims beschermen om gebruikt te worden als pionnen op het geopolitieke schaakbord.

While living in peace, think of danger, in the midst of chaos, there is also opportunity – Sun Tzu

China wil een schroefsleutel in de raderen gooien van Amerika’s plannen door te zeggen dat ze de nieuwe regering zullen erkennen en verwelkomen, om eventuele problemen aan hun grens met de Xinjiang -regio en de Oeigoerse kwestie te onderdrukken. China probeert zo tijd te rekken en zich voor te bereiden op wat komen gaat, tezamen met Rusland die noch rust noch duur voelen in deze ontwikkelingen. Biden heeft meerdere keren een “over the horizon“-strategie genoemd[4], wat betekent dat Amerika de situatie onder controle willen houden via hun luchtmacht en satelliet surveillance en aannemers in de regio. Er zijn nog meer dan 18.000 defensie-aannemers voor de VS werkzaam in Afghanistan! Dat is meer dan de troepen die de VS tien jaar geleden in Afghanistan hadden.

Afghanistan behoort tot de meest strategische plekken op aarde om te controleren voor een supermacht, en extreem lastig om te betreden en militair te besturen vanwege de bergachtige regio’s, en de dappere bevolking die bereid zijn om te strijden tot de laatste man.

Dan hebben we nog de “One Belt One Road-route” die China van plan was om door Afghanistan te laten lopen om zo de oude Zijderoute weer op te bouwen. Waarom zouden de VS dat zomaar laten gebeuren? De “One Belt One Road initiative” van China is een immense groot plan van China om zo de grootste economische superpower te worden in de wereld.

Kortom, we moeten leren van de geschiedenis, en we moeten emoties achterwege laten want die kunnen ons denkvermogen vertroebelen. Niets is wat het lijkt deze dagen, vooral niet met mediamachines die het narratief van de geschiedenis én de toekomst willen bepalen.

Moge Allaah de moslims wereldwijd beschermen en steunen tegen de plannen van de ongelovigen.


[1] Lees er hier meer over: Positie van de moslims in de huidige ontwikkelingen, van Shaykh Muhammed Baazmul:  https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2021/08/positie-van-de-moslim.pdf 

En Salafisme bron voor radicalisme? : https://www.sahieh.nl/wp-content/uploads/2021/08/Salafisme-bron-voor-radicalisme.pdf

[2] In werkelijkheid is de hele oorlog in Irak gepland en gecreëerd. Ten eerste de inval, deze was gebaseerd op bewuste manipulatie van de feiten. Er waren geen massavernietigingswapens, want die waren al ontmanteld na de eerste Golfoorlog op last van de Veiligheidsraad. En Amerika wist dat de inval geen moeilijke zou zijn, aangezien Irak al reeds totaal verzwakt en vernietigd was door de jarenlange economische sancties die uitgevoerd werden op Irak en die honderdduizenden levens hebben gekost. En verder had Irak geen externe steun dus een inval zou met 100% slagen. Het binnenvallen van Irak is een onderdeel van een groot plan voor werelddominantie, Irak is de laatste plek op aarde waar er immens grote petroleum bronnen zijn, voor een groot deel nog niet geëxploreerd, misschien wel de grootste in de wereld. Deze bronnen zijn makkelijk toegankelijk, en het domineren ervan zal Amerika in een zeer machtige positie zetten, zelfs nog machtiger dan vandaag de dag, om zo wereldwijde invloed te hebben. (zie: On the War in Iraq, Noam Chomsky interviewed by David McNeill.)

[3] Zie: https://www.defensenews.com/training-sim/2021/08/13/see-russia-and-china-launch-joint-military-drills/

[4] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/04/14/remarks-by-president-biden-on-the-way-forward-in-afghanistan/

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*