De Risâlah van Sa’îd b. Djubayr naar de Khalief ‘Abd al-Malik b. Marwân in het uitleggen van de pilaren van de Godsdienst

in Aqidah - Geloofsleer/Geschiedenis door
Leestijd: < 1 minuut

Deze Risālah over al-ʿAqīdah bestaat uit een beknopte uitleg van de grote pilaren van al-Dīn (godsdienst) en haar grote bouwstenen, en dit zijn: al-Islām, al-Imān, al-Ikhlāṣ en al-ʿIbādah

Algemene inhoud van de Risālah:

Deze Risālah over al-ʿAqīdah bestaat uit een beknopte uitleg van de grote pilaren van al-Dīn (godsdienst) en haar grote bouwstenen, en dit zijn: al-Islām, al-Imān, al-Ikhlāṣ en al-ʿIbādah.

Bron van de Risālah:

Deze Risālah is genomen uit het boek ‘Taʿḍḥīm qadr al-Ṣalāh’ van Muḥammed b. Naṣr al-Marwazī P

Hij heeft het overgeleverd vanuit twee wegen die leiden naar Saʿīd b. Djubayr, maar hij vernoemde het verspreid van elkaar op twee plaatsen in zijn boek.

De eerste plaats: (#345) waar hij antwoord gaf op een vraag die betrekking had op al-Imān (het geloof), al-Dīn (de godsdienst), en al-ʿIbādah.

 De tweede plaats: (#608, 609) waar hij antwoord geeft over een vraag die betrekking had op al-Islām, en al-Ikhlāṣ.

Ondanks dat ze los van elkaar vermeld werden kunnen ze samen gebracht worden in één context aangezien de twee wegen (d.w.z. de ketens van overleveraars) één zijn.

Lees het hier

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*