Islamomroep of Soefiomroep? Het aanroepen van de Profeet Muhammed ﷺ naast Allaah

in Aqidah - Geloofsleer/Nieuws door
Leestijd: 5 minuten

Onlangs werd ik benaderd door een broeder met een schokkende video van de Islamomroep, waarin men een soort van Ramadannacht had georganiseerd met verschillende sprekers. Een nacht zogezegd vol kennis, recitaties, dua, gebed en persoonlijke verhalen. Helaas bleek het een Soefi nacht te zijn vol met Djahl (onwetendheid), en dua naar anderen dan Allaah subhaanahu wa ta’aala.

De hoofdgasten van deze avond waren de sprekers Joram van Klaveren, Azzedine Karrat & Ilyas el Yousfi. Wat alle drie de gasten met elkaar gemeen hebben is hun voorliefde voor Ashaa’irah en afkeer van Ahl al-Soennah. De eerste groep promoten zij vermomd achter algemene slogans zoals het “volgen van de klassieke wetscholen“. De tweede groep vallen zij aan door gebruik te maken van afschrikkende termen zoals ‘Madkhalies‘, ‘Wahhabies‘ en ‘extremisme‘, hier is eerder al eens een artikel aan gewijd.

We snappen nu ook steeds meer de uitspraak van el Yousfi dat de Ashaa’irah 99% overeenkomen met Ahl al-Soennah, de arme stakker heeft een ‘Aqidah gevuld met Kalaam en Tasawwuf al-Bid’i denkende dat dit de ‘Aqidah was van de Selef en de Imaams van de Sunnah. Waardoor hij in de veronderstelling is dat dit dus overeenkomt met de Ashaa’irah en de Maaturidiyyah. Moge Allaah hem leiden naar de Rechte Weg.

Laten we nu eens gaan kijken naar de desbetreffende video:

Hieronder de vertaling van hetgeen wordt gezongen:

Oh jij Noer, oh jij Noer die de werelden heeft omvat. De harten zijn tot leven gebracht en de duisternissen verdreven. In de schaduw van uw Profeetschap leven wij eervol. Heengegaan van ons is ons meest edele doeleinde. Oh Muhammed! ,ik offer mijzelf voor jou, waak over/redt/help een Ummah die een vuur heeft betreden door gehechtheid aan de lusten.”

Dit is overduidelijk het aanroepen van de Profeet Muhammed ﷺ en hem vragen om hulp, wat duidelijke Shirk is. Dit is hetgeen waar talloze extreme soefie groepen zich al eeuwen mee bezigen en waar de Imaams van al-Tawhied en al-Sunnah tegen waarschuwen in hun lezingen en boeken. Deze handelingen van afgoderij druisen in tegen de zuivere Tawhied waar de Boodschappers meegekomen zijn. Zoals al-Shaykh Muhammed b. ‘Abd al-Wahhaab zei in zijn verhandeling ‘Kashf al-Shubuhaat‘:

Weet O Lezer! O Moslim! dat al-Tawḥīd betekent: het uitzonderen van Allāh in de aanbidding, en dát is de Godsdienst van Allāh

al-Shaykh Ibn Baaz zegt in zijn uitleg van ‘Kashf al-Shubuhaat’ bij deze woorden: van Shaykh Muhammed b. Abd al-Wahhaab:

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Jullie god is één god. Er is geen god dan Hij, de erbarmer, de barmhartige.”

al-Baqarah 163

En de Verhevene zei:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ

“En jouw Heer heeft bepaald dat jullie alleen Hem zullen aanbidden”

al-Isrāʾ 23

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥

“U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.”

al-Fātiḥah 5

En Hij zei:

٥ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Hun werd slechts bevolen Allaah te aanbidden en daarbij als aanhangers van het zuivere geloof de godsdienst geheel aan Hem te wijden”

al-Bayyinah 5

Dus al-Tawḥīd houdt in: het uitzonderen van Allāh in al-ʿIbādah. En dát is de Godsdienst van de Boodschappers waarmee Allāh hen gezonden heeft tot Zijn dienaren. De eerste van hen was Nūḥ en de laatste van hen is Muḥammed ﷺ zoals Allāh zei:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

“En Wij hebben toch in elke gemeenschap een gezant laten opstaan: “Aanbid Allaah en vermijdt de Taghoet.””

al-Naḥl 36

En Hij zei:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

“En Wij hebben vóór jouw tijd geen gezant gezonden zonder dat Wij hem geopenbaard hebben dat er geen god is dan Ik, aanbidt Mij dus.”

al-Anbiyāʾ 25

En Nūḥ begaf zich op de Godsdienst van al-Tawḥīd en voor hem Ādam en zijn kinderen, en zo waren alle boodschappers na hem daarop.”

Dus beste lezer deze godsdienst is de Godsdienst van pure monotheïsme, en het verwerpt het aanroepen van anderen naast Allaah met heldere en duidelijke bewoordingen. 

al-Shaykh Ibn Baaz legt uit in zijn uitleg van ‘Kashf al-Shubuhaat‘:

En de verzen hierover zijn veelvuldig, allen duiden ze erop dat zij (d.w.z. de mushrikīn in de tijd van de Profeet) bevestigden dat Allāh de Schepper is van de aarde, de hemelen, en van alle zaken. Maar zij pleegden ongeloof omdat zij al-Shafāʿah (voorspraak) en al-Qurbā (toenadering) zochten bij de Profeten en de Ṣāliḥīn, en zij voor hen slachtten, eden aflegden en soortgelijke handelingen (van aanbidding). Hiermee hebben zij ongeloof gepleegd, ondanks dat zij wisten dat alle schepselen geschapen zijn door Allāh, en zij allen voorzien worden door Allāh de Verhevene. En zij bevestigden dit feit en zij hadden hier geen enkele twijfel over. Maar zij namen hen (d.w.z. de Profeten, en Ṣāliḥīn) als tussenpersonen in het zoeken van al-Shafāʿah (voorspraak) en het zoeken van al-Maghfirah (vergeving), en andere zaken die zij verzochten. En ze zeiden: “Wij zoeken slechts toenadering tot hen omdat wij hun Shafāʿah wensen en wij wensen van hen dat zij ons dichter tot Allāh brengen”. Dus Allāh heeft de valsheid hiervan verduidelijkt en dat dit grote Shirk is, Kufr (ongeloof) en dwaling. En Hij heeft verduidelijkt dat hun aanbiddingen, het slachten voor hen, het afleggen van eden aan hen, het aanroepen van hen, dat dit alles al-Shirk al-Akbar (grote afgoderij) is.

Ook al hadden zij de geloofsovertuiging dat zij geschapen zijn door Allāh, en zij voorzien worden door Allāh. Zolang zij deze aanbiddingen tot hen richten, zij hen aanroepen in tijden van nood (al-Istighāthah), eden afleggen bij hen, slachten voor hen, is dit al-Shirk. Maar wellicht dat deze nakomers, wanneer zij erop gewezen worden gaan inzien, en wanneer zij worden herinnert aan hetgeen waar de afgodendienaren op waren, zij tot besef komen. Dat hetgeen waar zij op zijn de Shirk is van de eerste mushrikīn.  

En zij hebben zelfs toegevoegd aan hetgeen wat de eerste mushrikīn deden, want zij verrichten hun Shirk altijd, zowel in tijden van gemak als in nood. Terwijl de eerste mushrikīn enkel Shirk pleegden in tijden van gemak, maar in tijden van nood wijden zij de Godsdienst en de smeekbeden zuiver toe aan Allāh. Zoals de Verhevene zei:

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٦٥

“En wanneer zij aan boord van een schip gaan roepen zij Allāh aan terwijl zij de godsdienst geheel aan Hem wijden, maar wanneer Hij hen dan gered en aan land gebracht heeft, dan bedrijven zij veelgodendienst”

al-ʿAnkabūt 65

 Maar wat betreft deze mushrikīn, de gravenaanbidders, de aanbidders van al-Ḥussein, de aanbidders van al-Djaylānī en anderen. Hun Shirk is constant, zowel in tijden van gemak als in moeilijkheden. Wij zoeken toevlucht bij Allāh! Dus zij zijn erger in hun Shirk dan de mushrikīn van weleer, en slechter en groter in overtreding.”

Toen wij deze video voorlegde aan een aantal geleerden kregen wij de volgende reacties:

al-Shaykh al-‘Allaamah Badr al-‘Utaybi : “Dit is duidelijke shirk

 

al-Shaykh Abu Malik al-Djuhani: “Dit behoort tot de grote Shirk, toevlucht wordt gezocht bij Allaah

al-Shaykh ‘Abd al-Hamid al-Hadjuri: 

wa ‘alaykoemoe ssalaam wa rahmatoellaahi wa barakaatuh, ja (dit is al-Istighathah) hij zegt: “Waak over/redt/help een Ummah die een vuur heeft betreden door gehechtheid aan de lusten.dit is Shirk! Dit is istighaathah (hulp vragen in nood) bij anderen dan Allaah en dit is anderen aanroepen naast Allaah. (Allaah zegt in de Quraan: ‘En wie dwaalt er meer dan hij die, in plaats van God, iemand aanroept die hem tot aan de opstandingsdag geen gehoor geeft? Zij schenken aan hun aanroeping geen aandacht’

 

Dus O beste lezer! Laat je niet misleiden door kameleonen in imaamkleding, die onder zoetsappige slogans proberen de mensen uit te nodigen naar innovaties en dwalingen. Dit alles heeft NIETS te maken met het volgen van klassieke geleerden en wetscholen maar dit is gewoon klinklare dwaling en het uitnodigen naar blindvolgerij en fanatisme.

Moge Allaah ons beschermen tegen de uitnodigers naar de deuren van de Hel. 

Beheer sahieh.nl

1 Comment

  1. La hawl wa la qawat illa Bellah.

    Maanden geleden werden twee verhalen gepubliceerd over de chaos binnenshuis van de omroep, organisatie en ideologie van het bestuur. Islamomroep was niet in staat vereiste aantal betalende leden te bereiken om een vergunning te bemachtigen. Dit heeft te maken met het feit dat de bestuursleden niet eens waren over de over de ideologie en doelstelling van de omroepen. Er is geconstateerd dat binnen het bestuur twee groeperingen waren. Een volgens de Soenna en een groep, niet echt duidelijk, met een andere ideologie. Sjiieten probeerden de macht, binnen de omroep, naar zich te trekken. Wij moeten niet vergeten dat geld ook een rol heeft binnen de organisatie van deze omroep.
    Sommige bestuursleden waren het eens met de gepubliceerde verhalen en door ons geconstateerde chaos en splitsing binnen de omroep. Wij werden door deze bestuursleden als ongewenst en als niet moslims verklaard en mochten geen contact meer hebben met de omroep en bestuursleden. Ni is het, Alhamdolillah, duidelijk geworden wat de ideologie van het bestuur is. Om de participatie en integratie van de moslims in Nederland te bevorderend, is een nieuwe bestuur nodig, een bestuur dat voor 100& uit Soenna is. Soenna bestrijd extremisme, radicalisering, apartheid en haat.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*