De beschuldiging van antisemitisme een zionistische stok om mee te slaan

in Nieuws door
Leestijd: 5 minuten

De hele kwestie van antisemitisme is niet iets waar enkel de Islaam van beschuldigt wordt, in tegendeel het is een label die de afgelopen decennia te pas en te onpas aan mensen gegeven wordt. Derhalve wil ik het onderwerp breder trekken omdat de beschuldigingen met antisemitisme aan het adres van de Profeet Mohammed ﷺ en tegen de Islaam als religie enkel een van de vele symptomen zijn van het werkelijke probleem. En dat is mijns inziens de politisering van antisemitisme en de daarbij ontstane Holocaust industrie, hieronder zal ik daar verder over uitweiden.

Is kritiek op het Zionisme (Israël) en het afwijzen van deze ideologie antisemitisme? Wie onderzoekt en goed oplet zal ondervinden dat men kritiek op het Zionisme en op de onlegitieme staat Israel gelijk maakt aan antisemitisme. Er zijn talloze Zionistische waakhonden- en organisaties die dit nauwlettend in de gaten houden en alle mogelijke legale wegen (en illegale) wegen bewandelen om degenen die kritisch zijn de mond te snoeren, te stigmatiseren en het leven letterlijk zuur te maken. 119 Zoals in Nederland het CIDI. Deze groep is er altijd op gericht kritiek jegens Israël en/of het Zionisme in de kiem te smoren. Jammer genoeg durven zij de antisemitische daden van de staat Israël niet aan de kaak te stellen. Dit naast het feit dat men aanschurkt tegen racisten zoals de Zionistische extremist Lieberman: https://www.cidi.nl/bezoek-lieberman-cidi-in-de-media/ Deze man is nogal uitgesproken antisemitisch jegens Arabische burgers uit Israël. Ik zal wat uitspraken benadrukken: In een interview met de Sunday Telegraph zei hij dat Joden en Arabieren niet in vrede kunnen samenleven. De Arabische minderheid moet volgens hem daarom van de Joodse staat worden gescheiden. Lieberman bedoelde niet alleen de Palestijnen in de Palestijnse gebieden, maar ook de Arabische moslims en christenen die Israëlisch staatsburger zijn. Met hun 1,4 miljoen vormen zij een vijfde deel van de Israëlische bevolking. "We hebben Israël opgericht als een Joods land", aldus de bewindsman in de Britse krant. "Ik wil zorgen voor een Israël dat een Joods, zionistisch land is. Het gaat erover wat voor soort land we in de toekomst willen zijn." Hij zei ook dat minderheden "het grootste probleem" in de wereld vormen. De partij van Lieberman, Yisrael Beiteinu (Israël Ons Huis), maakt pas sinds vorige week deel uit van de regeringscoalitie van Ehud Olmert. De 48-jarige partijleider en immigrant uit Moldavië kreeg daarbij de functie van minister van Strategische Bedreigingen. U leest het goed: Een immigrant, die net als zijn Zionistische voorgangers, de inheemse bewoners als minderheid wil bestempelen en dus weg moeten. Dit hangt samen met het Zionisme. Toch wordt deze antisemiet een podium geboden. Wat laat zien dat het concept van antisemitisme toe-eigenen en selectief toepassen nogal zwak is. https://www.digibron.nl/search/detail/012dc2d751e08085974b0d43/

Het constant wijzen naar de Holocaust als rechtvaardiging voor het staatsterreur van Israël is dan ook vals- en onverdedigbaar. Dit aangezien de ene misdadige- en treurige gebeurtenis niet de andere legitimeert, en dus de Holocaust legitimeert niet wat er al decennia aan de gang is in Palestina. Sterker nog: Als men waarachtig was m.b.t. het medeleven jegens de slachtoffers van de Holocaust, dan zou men hetgeen in Palestina gebeurt sterk- en daadkrachtig afwijzen- en veroordelen. Dat men dit niet doet laat zien dat de Holocaust gebruikt wordt als verdedigingsmechanisme tegen terechte kritiek en als legitimatie van de stelselmatige landroof- en onderdrukking van het Palestijnse volk. In de academische wereld spreekt men zelfs van een ‘Holocaust-industrie’ die aan de gang is om als dekmantel te functioneren voor ordinaire expansiedrang- en etnische zuivering. 2Zie het fenomenale geschiedkundige werk van Norman Finkelstein ‘The Holocaust Industry – Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering. Kijk ook deze youtube video : https://www.youtube.com/watch?v=oPr8GYUK2EE

De Palestijnen hadden geen directe betrokkenheid bij het lijden van de Joden in Europa terwijl zij nu wel het slachtoffer zijn geworden van de expansiedrang van de Zionisten en het compenseren van de oorlogsslachtoffers door het Westen. We zien dit ook bij de reacties van Israëlische politici op terechte kritiek van mensrechtenorganisaties en landen en individuen. De antisemitisme kaart wordt standaard getrokken en men wijst dan naar de Holocaust en de vervolging van Joden en beschuldigt de criticasters van de meest walgelijke zaken. Dit terwijl de kritiek gericht is op wat de Zionisten zelf nu vandaag de dag doen en het om objectief waarneembare feiten gaat! Laat staan de rol die Zionisten zelf speelden ten tijde van de pogroms en de 2e wereldoorlog en vòòr de stichting van de staat Israël!

Joodse intellectuelen die zich uitspreken worden neergezet als zelf hatende Joden, antisemieten, holocaust ontkenners, en zij worden op academische posten geweerd en op ad hominem wijze aangevallen. 3Zoals dit gebeurde bij Norman Finkelstein : https://www.youtube.com/watch?v=9R4KV9wAnsU En sommigen wordt zelfs de toegang tot (het democratische?!) Israël ontzegd…Dus de staat die opgericht is als Joods tehuis weigert een te kritische Joodse onderzoeker? Onderzoekers wiens ouders en familie slachtoffers waren in de 2e Wereldoorlog en Holocaust survivors zijn, die als volbloed Jood volgens de gangbare Zionistische theorie historisch recht zou moeten hebben op het land om tenminste te mogen betreden?!

Wie een miniem onderzoekje doet op internet kan al zien dat het Zionisme een sterk bekritiseerde ideologie is, vooral in haar beginstadium al, wat de claim weerlegd dat Zionisme gelijk staat aan het Jodendom: Anders hoe kan het dan dat het een minderheidsbeweging was?

Evelien Gans, bijzonder hoogleraar hedendaags jodendom aan de Universiteit van Amsterdam, schreef in 2003 in een opinieartikel in Vrij Nederland dat volgens haar antisemitische, antizionistische én anti-Israëlische uitingen soms dwars door elkaar heen lopen, maar dat het onjuist is om antizionisme en antisemitisme per definitie op één hoop te gooien. Volgens Gans was antizionisme vóór de Tweede Wereldoorlog ook onder Joden de gewoonste zaak van de wereld, en is dit pas veranderd na de Holocaust. Gans betoogt dat antizionisme pas overgaat in antisemitisme indien “het zich bedient van identieke mechanismen, in dit geval van stereotypering en demonisering van Israël als zogenaamde collective Jew“. Hieronder verstaat zij dat “de joodse staat, impliciet of expliciet, wordt gebrandmerkt als de Duivel op Aarde, de moderne vermomming van de sluwe, machtige en rijke jood die over Oorlog en Vrede gaat“.

Een weldenkend mens zal inzien dat dit idioot is. Er is geen enkele staat wereldwijd die geen kritiek krijgt op welk punt dan ook! Dit naast het feit dat ook ieder geloof en/of ideologie kritiek krijgt. In normale gevallen wordt er dan gekeken naar de inhoud van deze kritiek en kan het van daaruit verworpen of geaccepteerd worden.

Kortom men zou de vraag moeten stellen: Wat zijn de maatstaven om iets als antisemitisme te bestempelen? Want nu zien we dat het publieke debat over deze zaak verkracht wordt. Kritiek op christenen en moslims en hun religie en landen wordt nooit op deze manier belicht en behandeld?! Wat velen niet weten is dat op 10 november 1975 met 72 stemmen tegen 35 (en 32 onthoudingen) een resolutie is aangenomen bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ze stelt vast dat “zionisme een vorm is van racisme en raciale discriminatie.”  4https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_3379_Algemene_Vergadering_Verenigde_Naties https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_3379 Kijk ook in de Engelstalige link welke rol de Verenigde staten speelde in het tegengaan van de resolutie. Men strafte Mexico die voor de resolutie stemde. Dit gedrag vertoonde men ook in 1947Later is deze resolutie herroepen in 1991. 5https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_46/86_Algemene_Vergadering_Verenigde_Naties

Om een lang verhaal kort te maken, Israel met de steun van het Westen voert al decennia lang een grote propaganda oorlog, waarbij men de geschiedenis vervalst, de politieke opinie probeert te beïnvloeden, individuen en groepen stigmatiseert bij elke vorm van kritiek op Israël en dit labelt als antisemitisme. Zij hebben van de verschrikkelijke gebeurtenis de Holocaust een industrie gemaakt die zij kunnen gebruiken voor hun politieke agenda. Maar beetje voor beetje, en natuurlijk veel te langzaam, begint de publieke opinie internationaal te veranderen, en wordt men steeds kritischer naar het beleid van de apartheidsstaat Israël. Onlangs nog bereikte mij het heugelijke nieuws dat meer dan 40 Joodse organisaties het verwerpen dat kritiek op Israël gelijkgesteld wordt met antisemitisme! 6https://jewishvoiceforpeace.org/first-ever-40-jewish-groups-worldwide-oppose-equating-antisemitism-with-criticism-of-israel/

Dit soort ontwikkelingen geven een sprankeltje hoop voor de toekomst, en ik ben er zeker van dat de toekomstige generaties zullen terugkijken naar onze generatie en zich diep zullen schamen hoe de Internationale gemeenschap is omgegaan met de Palestijse kwestie. En wellicht zal men dan ook weer zeggen, zoals de Duitsers zeiden na de 2e Wereldoorlog toen de wereld hen confronteerde met hoe zij als bevolking ooit de Nazi’s zo hun gang hebben kunnen laten gaan, Wir haben es nicht gewußt…

Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf

Tags:

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*