Islamomroep en Wildeman’s framingshow

in Nieuws/Salafisme door
Leestijd: 3 minuten

Onlangs hebben wij allemaal mogen aanschouwen hoe een feest van ongelovigen werd gevierd door moslims in bepaalde moslimlanden waaronder ook in Saudi Arabië. Het is altijd triest om dit soort afwijkingen en gedragingen te zien in de moslimgemeenschap. Het laat ook weer eens ondubbelzinnig zien hoe belangrijk het is om de da’wah voort te zetten naar het volgen van het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper ﷺ volgens het begrip van de Selef. Het toont ons het belang aan om de deur naar dit soort onislamitische feesten volledig te sluiten en om de deur niet op een kier te laten.

Dit is dan ook precies hetgeen geleerden van Ahl al-Sunnah wa l-Djamaa’ah al eeuwen proberen te bewerkstelligen. Zij leggen uit in hun boeken, fataawaa, lessen dat er in de Islaam slechts twee ‘Eid dagen (feestdagen) bestaan. Dat alle feestdagen buiten deze twee innovaties zijn, denk aan dagen zoals Vaderdag, Moederdag, Valentijnsdag, Nieuwjaarsdag, Kerstmis, Pasen maar ook geïnnoveerde feestdagen die worden toegeschreven aan de Islaam maar daar geen onderdeel van zijn zoals de mawlid, 27e van Radjab etc.

Dit wordt hen niet altijd in dank afgenomen, meer dan eens worden zij vanwege deze duidelijke standpunten neergezet als extreem, toch blijven zij zich inzetten om de deur potdicht te laten. Terwijl anderen hem toch liever op een kier zouden willen hebben zoals bijvoorbeeld degenen die geïnnoveerde feesten vieren zoals de Mawlid en 27e van Radjab en andere onislamitische feestdagen. Het meest ideale zou zijn als de moslims de adviezen zouden opvolgen van de geleerden maar helaas is dat een utopie. Vandaar dat we regelmatig gedragingen zien van moslims die niet stroken met de standpunten van de geleerden, en derhalve blijft da’wah een belangrijke taak in onze gemeenschap.

Als we nu gaan kijken naar een recente video van Bastiaan Wildeman die hij namens de Islamomroep heeft gepubliceerd, dan zien wij daar een vreemde gewaarwording. Je zou verwachten dat Bastiaan in de video zijn zorg en verdriet zou uiten over deze slechte ontwikkeling van het vieren van Halloween door moslims. Ergens doet hij dit ook alleen met een onderliggende agenda, en die agenda is niet om de moslims uit te nodigen naar het wegblijven bij dit soort feesten. Ook niet om de moslims uit te nodigen naar het volgen van de Fataawaa van de geleerden die tegen dit soort feesten waarschuwen. Helaas niets van dit alles! Wat er wel gedaan werd is een goedkoop stukje framing waarbij er een stroman wordt opgegooid en er gedaan wordt alsof we met zijn allen getuigen zijn van een tegenstrijdigheid. Namelijk dat de da’wah en de geleerden van Saudi zich schuldig hebben gemaakt aan dubbele weegschalen.

Want, zo wordt er gesteld: “…dan kijk je over je schouder waar al je boeken vandaan komen, en dan zie je dat ze daar Halloween aan het vieren zijn?“. Vervolgens worden er boeken in beeld gebracht die bekend staan als de boeken van Shaykh Muhammed ibn ‘Abd al-Wahhaab en zijn studenten. Dus wat is hier nu eigenlijk de boodschap? Waarom heeft Bastiaan en de Islamomroep niet uit diezelfde boeken gequoteerd? Waarom laten zij niet zien dat er in die boeken juist gewaarschuwd wordt tegen het vieren van alle onislamitische feesten? Wat dan te zeggen over de halloween vieringen in andere landen? Waar dit al vele jaren langer wordt gedaan? Zoals in Cairo, Istanbul, Tunis en talloze andere steden? Of is het alleen een probleem en tegenstrijdig als dit gebeurt in Saudi Arabië? Waarom geen filmpje met wat boeken van Azhar geleerden in beeld? Of boeken van Diyanet?

Kortom beste lezer, het was weer een frame poging van de hoogste plank, iets wat je verwacht van de media maar niet van een moslimbroeder of van een omroep die pretendeert er voor alle moslims te zijn…


Geef een reactie

Your email address will not be published.

*