Umrah: Een Tocht van toewijding en seclusie of een social media ervaring?

in Tazkiyyah door
Leestijd: 2 minuten

In de wereld van de Islam staat de ‘Umrah, de kleinere pelgrimstocht naar Mekka, symbool voor Tazkiyyah van de Nafs middels toewijding aan Allaah. Het is een reis van introspectie en gebed, een tijd om jezelf van de wereldlijke afleidingen te isoleren en dichter bij Allaah te komen. Echter, de tijden zijn veranderd en er is een hele andere soort generatie opgestaan, de Generatie Z. Wat eens een reis was van strikte spirituele discipline en reflectie, lijkt nu soms meer op een sociaal media evenement.

Het is een zorgwekkende trend dat vele pelgrims, verstrikt in de webben van moderniteit, hun tocht transformeren tot een sociale happening, een gelegenheid voor socialisatie en zichtbaarheid op sociale media. In plaats van het zoeken van spirituele diepgang, vindt men een obsessie met het vastleggen en delen van elk moment op Instagram, Facebook of Snapchat.

Deze verschuiving naar socialisatie en de drang om ‘gezien te worden’ tijdens een reis die fundamenteel over introspectie en persoonlijke groei gaat, is een spiegel van een dieperliggende ziekte in onze tijd. De ziekte van het constant willen tonen van ons leven, een onophoudelijke behoefte aan externe validatie via likes en reacties. Het is een symptoom van een maatschappij die meer waarde hecht aan de schijn dan aan de essentie, waar de diepte van spirituele ervaring plaatsmaakt voor de oppervlakkigheid van digitale goedkeuring.

Een ander vergeten cruciaal aspect van het bezoek van de twee Heilige steden is de ongeëvenaarde kans om te te kunnen zitten aan de voeten van de talloze geleerden in Mekka en Medinah. Deze moskeeën zijn niet alleen gebedshuizen, maar ook bakermatten van Islamitische kennis, waar geleerden hun leven wijden aan het onderwijzen van de Quran en de Hadith. Deze ontmoetingen met geleerden zijn een zeldzame kans om diepgaande kennis en inzicht te vergaren, maar in plaats van deze momenten te koesteren, zien we helaas dat veel pelgrims deze mogelijkheid voorbij laten gaan. In plaats van de rijke profijten te delen die men heeft opgedaan tijdens het bijwonen van de lessen, kiest men ervoor om zoetsappige verhaaltjes te posten op sociale media. Verhalen die vaak erop wijzen dat men waarschijnlijk meer tijd heeft besteedt aan het rondzwerven buiten de moskee, dan daadwerkelijk zittend en lerend in de moskee.

Deze trend is niet alleen teleurstellend, maar ook zorgwekkend. Het toont aan dat de focus verschoven is van het opdoen van waardevolle kennis naar het creëren van een online imago. Het is een gemiste kans van onschatbare waarde. De ‘Umrah zou een tijd moeten zijn van spirituele groei en intellectuele verrijking, maar het is helaas verworden tot het laten groeien van het aantal volgers en “verrijking” van de likes.

Deze post slaat op niemand specifiek en is enkel een verwoede poging om ons allen op te roepen terug te keren naar de essentie en om ons allen te herinneren dat de ware schoonheid van de Umrah ligt in de combinatie van gebed, reflectie, en het opdoen van kennis. Dit is waar de echte waarde ligt, niet in de oppervlakkige weergave van onze ervaringen op sociale media. We zouden het moeten aangrijpen als een kans om los te komen van de greep van sociale media en om weer in contact te komen met de diepere, spirituele aspecten van ons bestaan. Laten we de ‘Umrah herontdekken als een pad van oprechte aanbidding en zelfreflectie, vrij van de ketenen van onze digitale ego’s.

Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*