Rode koeien in Jeruzalem, einde der tijden

in Actualiteiten/Aqidah - Geloofsleer door
Leestijd: 3 minuten

Ratten roeren zich in de schemerige schaduw van Jeruzalem, te midden van het voortdurende tumult en het bloedvergieten dat het heilige land heeft besmeurd en verscheurd, staan we wellicht aan de vooravond van een onheilspellend tijdperk. De Bani Isra`il hebben “rode koeien” naar het Heilige Land gebracht, en dit  omvat meer dan een simpele agrarische verwijzing. Deze rode vaarzen zijn niet zomaar vee; ze zijn de lont in het kruitvat, het symbool van een apocalyptische toekomst die dreigend boven ons hoofd hangt.

Deze koeien, die nu grazen op een veilige, geheime locatie op de door de Yahud bezette Westelijke Jordaanoever, staan daar klaar om ritueel geofferd te worden. De Yahud, en sommigen van de door Zionisme geïndoctrineerde Christenen, geloven dat zij de sleutel zijn tot de wederopbouw van de Joodse tempel die ooit in Jeruzalem stond, waarmee men de komst van de Messias (lees: de Dajjal) verwacht. Om het te herbouwen verwijzen de Yahud naar het Bijbelboek Numeri, waarin de Israëlieten worden geboden:

1 De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron:

2 Dit is de wetsverordening die de HEERE geboden heeft: Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen juk gekomen is” Numeri 19

Alleen met dat bloedoffer, zo geloven ze, kan de derde tempel weer verrijzen, en het pad geplaveid worden voor de komst van hun Messias. Om dit te begrijpen moet je bijna 2000 jaar terugkijken in de geschiedenis van het Midden-Oosten, toen de Romeinen de 2e herbouwde tempel van Salomon in Jeruzalem verwoestten.

Maar in hun arrogante verblinding zien zij niet de catastrofale vonk die zij met hun acties kunnen ontsteken, een vonk die de hele regio in een ongekende chaos kan storten, en zij zullen niet triomfantelijk uit het stuifzand van de strijd komen, zouden zij het maar weten.

 

De route van deze rode vaarzen van Texas naar de Westelijke Jordaanoever, getransporteerd onder het mom van ‘huisdieren’ om strenge Amerikaanse wetgeving te omzeilen, is niets minder dan een macabere parade, een trots vertoon van religieus Joods fanatisme die hen duur zal komen te staan.

In een video gepubliceerd in augustus vorig jaar om dit initiatief te lanceren benadrukt rabbijn Chaim Richman, hoofd van de internationale afdeling van het Tempelinstituut het volgende:

“Vergis je niet, dit project is niets minder dan de eerste fase van de herintroductie van Bijbelse zuiverheid in de wereld, een voorwaarde voor de bouw van de heilige tempel. Al tweeduizend jaar rouwen we om de verwoesting van de heilige tempel, maar de toekomst ligt in onze handen.”

Daarom is er een enorm wit altaar gebouwd op de Olijfberg in Jeruzalem die uitkijkt op de Tempelberg, waar de koeien zullen worden geofferd en verbrand. Wat zich momenteel op de Tempelberg bevindt is Masdjid al-Aqsa, een van de drie Heilige masaadjid in de islam. Het Heilige land wordt bedreigd door de Bani Isra`il, die, gedreven door een valse droom van een valse Messias, het aangezicht van Jeruzalem willen hervormen, zonder te begrijpen dat ze hiermee een ongekende golf van bloedvergieten riskeren met als uiteindelijk gevolg hun eigen ondergang, walhamdulillaah.

Daarom geliefde broeders en nobele zusters, dit is geen kwestie van een enkele tempel of een handvol vee. Dit is een strijd om de ziel van een regio, een strijd waarbij de fundamenten van onze beschaving op het spel staan. Het kan de wereld in vuur en vlam zetten, aangewakkerd door de acties van de onrechtplegers, waarbij niet alleen Jeruzalem, maar de hele wereld zal worden meegesleurd in een ongekende chaos.

Laten we dus waakzaam blijven en ons verzetten tegen de helpers van Iblis en de volgelingen van de Dajjaal. Beproevingen staan in het verschiet, houdt vast aan je ‘Aqidah, blijf standvastig op al-Tawhid en al-Sunnah en de Weg van de Salaf.

“Een groep van mijn Ummah zal standvastig blijven – op de Waarheid, zegevierend en onaangetast door degenen die hen tegengaan en hen niet steunen – tot aan de dood en tot aan de Dag des Oordeels.” (al-Bukharie en Muslim)

Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf

1 Comment

  1. Ik bid de vrede van God toe die alleen in Jezus Christus verkrijgbaar is. Dat je vuur van haat en veronachtzaming veranderd mag worden in liefde voor de medemens.

    Ach had Mohammed (vrede zij met hem) dat Licht maar gezien. De Dag des Oordeels zal rechtvaardig worden uitgeoefend door de Messias en Gezalfde Christus Jezus zelf.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*