Handige Zakaat al-Fitr Gids || Hoe geef ik Zakaat al-Fitr volgens de soennah?

in Fiqh/Ramadhân door
Leestijd: 9 minuten

Voor wie moet zakaat al-fitr gegeven worden,voor wie is het verplicht?1Geschreven door Moosaa Richardson, met lichte aanpassingen en toevoegingen van Ridouan Abou Roemaissae

Vraag:
“Wat is het oordeel betreffende Zakaat al-Fitr en heeft het een minimum bedrag? En zijn de soorten die gegeven worden beperkt? En als het zo is, welke zijn het dan? En is een man verplicht voor zijn familie (te geven) waaronder zijn echtgenote en dienaar vallen?”

Antwoord van Imaam Ibn Baaz:


“Zakaat al-Fitr is verplicht voor iedere moslim, jong of oud, man of vrouw, vrij of slaaf door wat bevestigd is op gezag van Ibn ‘Omar – radhiya Allaahu ‘anhumaa – dat hij zei :

“De Boodschapper van Allaah ﷺ maakte een Saa’2SN: Een saa’ is een bepaalde meeteenheid, dit staat ongeveer gelijk aan 3 liter. Een mudd, is ¼ daarvan. van dadels of een Saa’ van gerst verplicht voor de man en de vrouw, de jonge en de oude en de vrije en de slaaf van de moslims. En hij beval om het te geven voordat de mensen vertrokken naar het gebed3Overgeleverd door al Boechaarie in (Az Zakaat). Hoofdstuk: De verplichting van sadaqa van al Fitr met nummer 1503. ”.

En er is geen basisberekening (zoals bij az-Zakaat), integendeel, het is verplicht voor de moslim om het uit te geven voor zichzelf en de mensen uit zijn huis, van zijn kinderen en zijn vrouwen en zijn slaven, wanneer hij en zij meer hebben dan hun eigen dagelijkse en nachtelijke maaltijd.

Als voor de werknemer die ingehuurd wordt, dan moet hij de zakaat zelf betalen, behalve als het geschonken wordt door de inhuurder, of als voorwaarde is gesteld voor hem (in de arbeidsovereenkomst om de zakaat al-fitr te betalen).

Als voor de werknemer die een slaaf is, dan is de zakaat op rekening van zijn eigenaar zoals voorgegaan is in de hadieth. En het is verplicht om het uit te geven in het voedsel van het land. Of het nu dadels, of gerst, of tarwe, of maïs is, of ander dan dat volgens de meest correcte (mening) van de uitspraken van de ‘Ulaama.

Dit omdat de boodschapper van Allaah – Subhaanahu wa ta’aala – , geen voorwaarde heeft gegeven voor een specifieke soort. En omdat het een troost is (voor de ontvanger), en het is niet aan de moslim om troost te geven met iets anders dan dat voedsel (wat bekend is in dat land).”4Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/1483

Mag de Zakaat al-Fitr in geld gegeven worden?

Vraag:
“Is het toegestaan om de Zakaat al-Fitr in riyalaat5Saudische munteenheid m.a.w. zakaat al fitr in geld geven te geven, en is het toegestaan om het in een ander land uit te geven?”

Antwoord van Imaam Ibn Baaz:
“Het is niet toegestaan het in geld te geven volgens de meerderheid van Ahl al-‘Ilm (de Mensen van Kennis). Maar het is verplicht om het te geven in voedsel zoals de Profeet ﷺ en zijn Sahaaba عنهم االله رضي het gaven. En het is één Saa’ van het voedsel van het land (waarin men verblijft) in dadels, of rijst of ander dan dit.

Met een Saa’ van de Profeet ﷺ voor de man en de vrouw en de jonge (persoon) en de oude (persoon) en de vrije (persoon) en de slaaf van de moslims. En de soennah is het uitdelen onder de Foqaraa (armen/behoeftigen) in het land van degene die de zakaat geeft en het niet te brengen naar een ander land. Dit om de Foqaraa van zijn land wat rijkdom te geven om in hun benodigdheden te voorzien.

En het is toegestaan om het 1 of 2 dagen voor al-‘Eid te geven. Zoals de Sahaaba عنهم االله رضي van de Profeet ﷺ dit deden. En hierdoor is de eerste tijd (dat het gegeven kan worden) de nacht van de 28e
van de Ramadaan. En Allaah is Degene die Succes Schenkt. ”6Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/1488


Vanaf wanneer mag de Zakaat al-Fitr gegeven worden?

Antwoord van Imaam Ibn Baaz:

“….En het is toegestaan om het 1 of 2 dagen voor al-‘Eid te geven. Zoals de Sahaaba عنهم االله رضي van de Profeet ﷺ dit deden. En hierdoor is de eerste tijd (dat het gegeven kan worden) de nacht van de 28e van de Ramadaan. En Allaah is Degene die Succes Schenkt. ”7Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/1488

Mag Zakaat al-Fitr na Salaat al-‘Eid gegeven worden?

Vraag:
“Wat is het oordeel om de Zakaat al-Fitr te geven na de Khoetba (preek) na Salaat al-‘Eid? En dit vanuit dat hij het vergeten heeft?”

Antwoord van Imaam Ibn Baaz:
“Het geven van de Zakaat al-Fitr vóór de Salaah is verplicht. En wie het vergeten is, dan rust er niets op hem, ook al geeft hij het daarna, dit omdat het een verplichting is. Dus het is aan hem om het te geven wanneer hij het zich herinnerd. En het is voor niemand toegestaan om het opzettelijk uit te stellen (om te geven) tot na Salaat al-‘Eid volgens de meest correcte uitspraak van de ‘Ulaama. Dit omdat de Boodschapper van Allaah, ﷺ de moslims het bevel gaf om het te geven vóór Salaat al-‘Eid. ”8Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/1494

Mag de Zakaat al-Fitr in een ander land gegeven worden?

Vraag: “Ik heb de Zakaat al-Fitr die specifiek (verplicht) is voor mij naar mijn familie gestuurd, zodat zij het kunnen uitgeven in het (hun) land. Is deze daad correct?”

Antwoord van Imaam Ibn Baaz:
“Daar is niets mis mee, jij wordt er in shaa` Allaah voor beloond. Maar het uitgeven in jouw plaats (waar je woont) is beter. Dat jij het uitgeeft in jouw plaats waar jij gevestigd bent aan sommige Foqaraa (behoeftigen/armen) is beter. Als jij het stuurde naar jouw familie om het uit te geven aan de Foqaraa, dan is daar niets mis mee.”9 Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/13575


Hoeveel Zakaat al-Fitr dient er gegeven te worden en hoe wordt dit berekend?

Zakat al-Fitr berekeningen: Één Saa’ = 3 liter, één Mudd = 0,75 liter.

De Profeet, moge Allaah zijn rang verheffen en hem vrede geven, gebood de vastende persoon om Zakaat al-Fitr te geven aan het einde van de Ramadaan, één Saa’ voedsel voor jezelf, en iedere persoon waar je verantwoordelijk voor bent.10Boechaarie en Moslim.

Wat is een Saa’?
De Profetische Saa’ ( صـاع ( is niet iets dat gewogen wordt in gewicht. Het was en is nog steeds een meting van volume, gelijk aan de afmeting van een grote salade kom. Het (i.e. de Saa’) bestaat uit vier mudd, en een mudd ( مد ( is een kleinere beker, bijna de grote van een kleine salade kom (de hoeveelheid rijst die men kan vasthouden door de twee handen bijelkaar te vormen in de vorm van een kom).

Om precies te zijn, een Profetische mudd in moderne volume afmetingen is: 0,75 liter of 750 milliliter, wat betekent dat een Saa’ drie liter is.

De ketting van overlevering voor deze Profetische hoeveelheid. 


Deze mudd was berekend door as-Shaych Yahyaa bin ‘Othmaan al-Moedariss met zijn mudd.11: Deze edele Shaych en ‘Allamaah is van de leraren van Shaych Muqbil Rahiemmahoellaah en geeft les in de Masjid al Haraam in Mekka. Deze was berekend tot de mudd van zijn Shaych, al-‘Allaamah Aboe Saa’ied Mohammed ‘Abdoellaah al-Luknaawie (gest. 1400). Welke berekend was tot zijn Shaych zijn mudd, en zo verder, helemaal terug tot aan de mudd van Zayd bin Thaabit عنه االله رضي welke gebruikt werd in al-Andaaloes, en in andere gebieden, helemaal terug tot (tenminste) de 4e eeuw na de Profetische hijdraa.

Al-‘Allaamah al-Luknaawie, een voormalige onderwijzer in de Haraam in Mekka, en in Daar al-Hadieth, en een Indiase geleerde die gegrondvest was in Tawhied, en die streng was tegen de mensen van begeerten zei over deze mudd:

“Dit is de mudd waar de Profeet, moge Allaah zijn rang verheffen en hem vrede geven, over sprak toen hij badt: “O Allaah! Plaats zegeningen in onze Saa’ en onze Mudd!”

Dit was verzameld door de twee Shaychs ( al Boecharie en Moslim).

Verder, hij, moge Allaah zijn rang verheffen en hem vrede geven, was gewoon om woedoe te verrichten door zijn mudd te gebruiken, en hij was gewoon om een bad te nemen waarbij hij een Saa’ gebruikte.”12An-Nadjm al-Baadee, Shaykh Yahyaa al-Mudarris zijn biografie pagina 63.

In een overlevering van de hadieth in Sahih Moslim, zei de Profeet, moge Allaah zijn rang verheffen en hem vrede geven, terwijl hij badt voor Allaah om de Mudd en de Saa’ te zegenen: “zegeningen op zegeningen.

Dus wie dan ook Zakaat al-Fitr wil geven met gebruikmaking van deze berekening, zoals het was voorgeschreven, is vrij om dit te doen. Moge Allaah de moslims zegenen en hun vasten en hun zakaat accepteren.

Hoe jouw eigen Zakaat al-Fitr te berekenen.

Een manier om het simpel te houden, gebruik makend van een moderne vorm van een Saa’ (drie liter), is om 0,75 liter (750 mililiter) van het eten wat jij wilt gebruiken uit te meten in een grote meetbeker en dezelfde hoeveelheid te gebruiken om dit 4 maal af te meten om iedere persoon zijn zakaat te berekenen.

Dit kan bij iedere type voedsel, en het sluit de noodzakelijkheid uit voor langdradige berekeningen en gesprekken die verschillen per voedsel type, vooral omdat sommige types rijst zwaarder zijn dan andere types rijst. Het werkt. En zelfs bij een zelfde soort voedsel zijn er verschillende soorten die verschillende concentraties en gewichten hebben.

Dus als jij de Zakaat al-Fitr in rijst wilt geven bijvoorbeeld, meet dan 750 mililiter van de soort rijst die jij hebt in een meetbeker. Als jij de zakaat wilt geven in een verzegelde en ongeopende bak, weeg dan de 750 milliliter die jij afgewogen hebt en doe dit 4 keer. Dit is het gewicht van een persoon zijn (haar) Zakaat al-Fitr waarmee precies hetzelfde soort voedsel gebruikt is. Dan vermeerder dit met het aantal mensen voor wie jij Zakaat al-Fitr moet geven.

Een gids om stap voor stap de Zakaat al-Fitr volgens de Soennah te geven

Stap 1: Bepaal het aantal mensen voor wie jij Zakaat al-Fitr geeft.
Voorbeeld: Een man heeft een vrouw en vier kinderen en zijn ouders hebben hem gevraagd om ook Zakaat al-Fitr voor hen te geven. Dus hij moet dan in totaal 8 Saa’ aan voedsel geven.

Stap 2: Bepaal hoeveel 1 Saa’(drie liter) van het gekozen voedsel is.
De man is ons voorbeeld koos om gerst te gebruiken om de Zakaat al-Fitr te geven. Hij kan dit op twee manieren doen:
a) Weeg drie liter gerst af in een grote maat beker.
b) Weeg 750 milliliter (1 mudd) gerst af in een maatbeker. Weeg deze hoeveelheid en vermeerder het gewicht met 4 keer de 750 milliliter. Dit is een Saa’ van die gerst. Laten we zeggen in dit voorbeeld dat 750 milliliter van de gekozen gerst 400 gram woog. Dus 400 gram x 4 = 1,6kg. Het gewicht van 1 Saa’ van die specifieke vorm van gerst zou 1,6 kg zijn voor 1 persoon.

Stap 3: Vermeerder de berekening van stap 2 met het aantal mensen voor wie jij Zakaat al-Fitr geeft (van stap 1, de eerder 8 genoemde personen).

Dit wordt gedaan op 2 manieren:
a) 3 liter maal 8 (personen) van gerst zoals in dit voorbeeld (dit is gebaseerd op de oorspronkelijke inhoud).
b) 1,6 kilo x 8 = 12,8 kilogram in dit voorbeeld ( omgezet naar gewicht van dit specifieke voorbeeld!).13Dit betekent dat je wel zeker moet zijn van het gewicht van jouw Saa’ (3 liter volume). Want het gewicht van de Saa’ kan verschillen. Pas als jij 1 Saa’ berekend hebt in gewicht van het voedsel dat jij wilt geven, dan kun je dit maal het aantal personen doen. Want dadels, rijst, gerst en dergelijke moeten eerst naar volume afgemeten worden en daarna kun je pas kijken hoeveel de 3 liter (Saa’) weegt!! Let hier dus op Akramakomoellaah!

Belangrijk: Is een mudd simpelweg een dubbele handvol?

Een mudd is niet simpel gezegd een dubbele handvol. Een mudd is een fysieke maatbeker (zoals een kleine kom of een pot of een grote beker), een gestandaardiseerde eenheid om af te meten, welke wijdverspreid in gebruik was in de tijd van de Profeet, , Moge Allaah zijn rang verheffen en hem vrede geven, in de markten en in de huizen van de mensen.
Het is (wel) gebaseerd op een dubbele hand vol (van oorsprong) (zie eerder fotos hierboven), wordt dus niet verward, maar de metgezellen gebruikten de mudd’s en de Saa’s voor het kopen en verkopen en niet hun eigen en individuele dubbele handvol. Zij gaven Zakaat al-Fitr met deze weeg bekers (de mudd’s en de Saa’s ). De Profeet, moge Allaah zijn rang verheffen en hem vrede geven, liet gewoonlijk Zayd ibn Thaabit عنه االله رضي de Mudd’s en de Saa’s voedsel afwegen door gebruik te maken van de gestandaardiseerde Mudd en Saa’ van al-Medina.

Dus Allaah heeft het niet voorgeschreven dat mensen met grote handen meer Zakaat alFitr moeten geven en dat mensen met kleine handen minder Zakaat al-Fitr moeten geven. Daartegen is er en gestandaardiseerde meetvorm die gebruikt moet worden, volgens hoe het wettelijk vastgelegd is volgens de Shari’aah.

Dus is het bekend dat het onzorgvuldig is om de mudd welke genoemd word in de teksten simpelweg als iemand zijn dubbele handvol te beschrijven. Eerder de mudd welke vermeld werd in deze teksten was een feitelijke maatbeker welke onze geleerden door de geschiedenis heen gebruikt hebben en zij hebben de mudd zijn grote, vorm, volume en beschrijving vastgelegd.

Verduidelijking misvatting: De Geleerden hebben de Saa’ gespecificeerd als 2,172 kilo?

In een vertaling van een fatwaa van het Permanente Comité van Geleerden in Saoudie Arabie welke voorgezeten was door Shaych Ibn Baaz lijkt er een specificatie te zijn van de Saa’ als hoeveelheid van 2,172 kilo gewicht.

Echter is dit iets wat toegevoegd is aan de Arabische tekst van de fatwaa door de vertaler(s). Het Arabische origineel vermeld deze specificatie van 2,172 kilo niet, niet in de tekst van de fatwaa, en ook niet in een voetnoot.14Fataawaa al-Lajnat ad-Daa’imah (9/364) Het is simpelweg toegevoegd door de vertaler(s).

Dit betekent niet dat zo’n berekening onzorgvuldig is, want een Saa’ (drie liter) van sommige soorten eten kan in feite precies 2.172 kilo wegen. Maar het is belangrijk te weten dat deze specificatie niet kwam van de Geleerden welke de fatwaa gaven welke vertaald is, 15 Daarintegen hebben de Lajnah ad Daa’imah in sommige fatawaa wel ongeveer 3 kilo gespecificeerd bij het geven van rijst en ander voedsel dat gegeven wordt in het land. Dit in onderstaande fataawaa ondertekend door: As-Shaykh Ibn Baaz, ‘Abdel ‘Aziez Aal Shaykh, ‘Abdollaah al Ghoedayaan, Saalih al Fawzaan en Bakr Aboe Zayd: http://alifta.org.sa/Fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=13360&PageNo=1&BookID=3 De drie kilo is naar alle waarschijnlijkheid zwaarder dan de 3 liter volume berekening met de mudd (of maatbeker), maar het is wel aan de veilige kant! Het wegen qua volume is sowieso altijd veilig. en waar de vertaler(s) naar verwijzen.

En Allaah weet het het beste.

Ridouan Abou Roemaissae


Geef een reactie

Your email address will not be published.

*