-Islaam gebaseerd op 14 eeuwen geleerdheid-

Author

sahieh.nl

sahieh.nl has 109 articles published.

Sihr en astrologie in de Ottomaanse staat – Müneccimbaşı en al-Qamis al-Sihri

in Geschiedenis door
Leestijd: < 1 minuut

Voor degenen die verder kijken dan geromantiseerde verhalen en series over het Ottomaanse rijk zal al snel ondervinden dat de geschiedenis minder romantisch is. Verschillende vormen van Shirk en kufr gingen hand in hand met het dagelijkse reilen en zeilen van de staat. Dit was niet enkel beperkt tot de bevolking zelf, waar al-Quburiyyah (grafaanbidding) een wijdverspreid fenomeen was. Maar dit gebeurde ook op staatsniveau bij de geleerden en de staatshoofden. Lees verder

De beschuldiging van antisemitisme een zionistische stok om mee te slaan

in Nieuws door
Leestijd: 5 minuten

De hele kwestie van antisemitisme is niet iets waar enkel de Islaam van beschuldigt wordt, in tegendeel het is een label die de afgelopen decennia te pas en te onpas aan mensen gegeven wordt. Derhalve wil ik het onderwerp breder trekken omdat de beschuldigingen met antisemitisme aan het adres van de Profeet Mohammed ﷺ en tegen de Islaam als religie enkel een van de vele symptomen zijn van het werkelijke probleem. En dat is mijns inziens de politisering van antisemitisme en de daarbij ontstane Holocaust industrie, hieronder zal ik daar verder over uitweiden. Lees verder

Yaseen Khan al-Azhari al-Breilwi | de knip en plak imaam van Husayn Instituut

in Aqidah - Geloofsleer/Salafisme door
Leestijd: 10 minuten
Het is inmiddels geen onbekend gegeven meer dat de gravenaanbidders van de Breivli’s en de Naqshibandi’s etc, bereid zijn om te liegen en te bedriegen om zo hun da’wah kracht bij te zetten. Een van dit soort types is Yaseen Khan al-Breilwi die gestudeerd heeft bij een van de hoofd breivli instituten in India, een school die opgestart is in 1982, Taibatul Ulma Jamia Amjadia Rizvia. Laten we onze reactie niet te lang maken en gewoon meteen to the point komen.

Lees verder

Kennis van al-Balaaghah of van al-Balghah? El Yousfi en het aanroepen van de Profeet ﷺ

in Aqidah - Geloofsleer/Salafisme door
Leestijd: 50 minuten

Het is onder mijn aandacht gekomen dat de opposant een reactie heeft geschreven op een artikel dat verschenen is op sahieh.nl betreffende het aanroepen van anderen dan Allaah. In dit geval ging het om het aanroepen van de Boodschapper van Allaah ﷺ om tot de redding te komen van zijn Ummah. Waarbij er in zeer heldere taal gezegd werd:

“O Muḥammed redt een Ummah die een Vuur binnengaat……” Lees verder

Islamomroep of Soefiomroep? Het aanroepen van de Profeet Muhammed ﷺ naast Allaah

in Aqidah - Geloofsleer/Nieuws door
Leestijd: 5 minuten

Onlangs werd ik benaderd door een broeder met een schokkende video van de Islamomroep, waarin men een soort van Ramadannacht had georganiseerd met verschillende sprekers. Een nacht zogezegd vol kennis, recitaties, dua, gebed en persoonlijke verhalen. Helaas bleek het een Soefi nacht te zijn vol met Djahl (onwetendheid), en dua naar anderen dan Allaah subhaanahu wa ta’aala. Lees verder

al-Buwayti de Imaam Ahmad van de Shafi’ies | opdat wij hem nooit vergeten

in Aqidah - Geloofsleer/Biografie/Geschiedenis/Mihna/Inquisitie door
Leestijd: 2 minuten

Het grootste slachtoffer van de Inquisitie in Egypte was de groot geleerde en een van de belangrijkste studenten van al-Imam al-Shāfiʿī, Abū Yaʿqūb al-Buwayṭī. Al-Buwayṭī was een van de geleerden die standvastig bleef weigeren om te zeggen dat de Qurʾān is geschapen. Al-Dhahabī levert over dat hij op een dag voor de gouverneur moest verschijnen….
Lees verder

De Miḥnah (Inquisitie) van Khalq al-Qurʾān en de effecten ervan in Egypte met Ḥanafī ondersteuning

in Aqidah - Geloofsleer/Geschiedenis door
Leestijd: 4 minuten

De Miḥnah begon in 218/833 en duurde tot 234/849, het behoort tot een van de meest bepalende periodes in de ontwikkeling van de Sunni ʿAqīdah. Het was een strijd tussen het Abbaside leiderschap en de Sunni geestelijke klasse omtrent de vraag wie de absolute autoriteit heeft om religieuze standpunten te bepalen. Het was een poging van de Kalief als leider van de gemeenschap om doctrinaire macht op te eisen. Recente historici claimen dat hij niet daadwerkelijk overtuigd was van de Muʿtazili doctrine van de geschapenheid van de Qurʾān. Lees verder

De Risâlah van Sa’îd b. Djubayr naar de Khalief ‘Abd al-Malik b. Marwân in het uitleggen van de pilaren van de Godsdienst

in Aqidah - Geloofsleer/Geschiedenis door
Leestijd: < 1 minuut

Deze Risālah over al-ʿAqīdah bestaat uit een beknopte uitleg van de grote pilaren van al-Dīn (godsdienst) en haar grote bouwstenen, en dit zijn: al-Islām, al-Imān, al-Ikhlāṣ en al-ʿIbādah Lees verder

De Risālah van Amīr al-Muʾminīn ʿUmar b. al-Khaṭṭāb in het bevestigen van al-Qadr

in Aqidah - Geloofsleer/Geschiedenis door
Leestijd: < 1 minuut

Deze Risālah is geschreven door de leider van de gelovigen ʿUmar b. al-Khaṭṭāb – radhiya Allāhu ‘anhu –  als een antwoord op wat Abū Mūsā al-Ashʿarī – radhiya Allāhu ‘anhu – naar hem schreef toen hij gouverneur was van al-Baṣrah en hij geconfronteerd werd door mensen die spraken over al-Qadr (de Goddelijke voorbeschikking) en er op een foute manier indoken. Lees verder

1 2 3 11
Ga naar Boven