-Islaam gebaseerd op 14 eeuwen geleerdheid-

Author

sahieh.nl

sahieh.nl has 105 articles published.

Kennis van al-Balaaghah of van al-Balghah? El Yousfi en het aanroepen van de Profeet ﷺ

in Aqidah - Geloofsleer/Salafisme door
Leestijd: 50 minuten

Het is onder mijn aandacht gekomen dat de opposant een reactie heeft geschreven op een artikel dat verschenen is op sahieh.nl betreffende het aanroepen van anderen dan Allaah. In dit geval ging het om het aanroepen van de Boodschapper van Allaah ﷺ om tot de redding te komen van zijn Ummah. Waarbij er in zeer heldere taal gezegd werd:

“O Muḥammed redt een Ummah die een Vuur binnengaat……” Lees verder

Islamomroep of Soefiomroep? Het aanroepen van de Profeet Muhammed ﷺ naast Allaah

in Aqidah - Geloofsleer/Nieuws door
Leestijd: 5 minuten

Onlangs werd ik benaderd door een broeder met een schokkende video van de Islamomroep, waarin men een soort van Ramadannacht had georganiseerd met verschillende sprekers. Een nacht zogezegd vol kennis, recitaties, dua, gebed en persoonlijke verhalen. Helaas bleek het een Soefi nacht te zijn vol met Djahl (onwetendheid), en dua naar anderen dan Allaah subhaanahu wa ta’aala. Lees verder

al-Buwayti de Imaam Ahmad van de Shafi’ies | opdat wij hem nooit vergeten

in Aqidah - Geloofsleer/Biografie/Geschiedenis/Mihna/Inquisitie door
Leestijd: 2 minuten

Het grootste slachtoffer van de Inquisitie in Egypte was de groot geleerde en een van de belangrijkste studenten van al-Imam al-Shāfiʿī, Abū Yaʿqūb al-Buwayṭī. Al-Buwayṭī was een van de geleerden die standvastig bleef weigeren om te zeggen dat de Qurʾān is geschapen. Al-Dhahabī levert over dat hij op een dag voor de gouverneur moest verschijnen….
Lees verder

De Miḥnah (Inquisitie) van Khalq al-Qurʾān en de effecten ervan in Egypte met Ḥanafī ondersteuning

in Aqidah - Geloofsleer/Geschiedenis door
Leestijd: 4 minuten

De Miḥnah begon in 218/833 en duurde tot 234/849, het behoort tot een van de meest bepalende periodes in de ontwikkeling van de Sunni ʿAqīdah. Het was een strijd tussen het Abbaside leiderschap en de Sunni geestelijke klasse omtrent de vraag wie de absolute autoriteit heeft om religieuze standpunten te bepalen. Het was een poging van de Kalief als leider van de gemeenschap om doctrinaire macht op te eisen. Recente historici claimen dat hij niet daadwerkelijk overtuigd was van de Muʿtazili doctrine van de geschapenheid van de Qurʾān. Lees verder

De Risâlah van Sa’îd b. Djubayr naar de Khalief ‘Abd al-Malik b. Marwân in het uitleggen van de pilaren van de Godsdienst

in Aqidah - Geloofsleer/Geschiedenis door
Leestijd: < 1 minuut

Deze Risālah over al-ʿAqīdah bestaat uit een beknopte uitleg van de grote pilaren van al-Dīn (godsdienst) en haar grote bouwstenen, en dit zijn: al-Islām, al-Imān, al-Ikhlāṣ en al-ʿIbādah Lees verder

De Risālah van Amīr al-Muʾminīn ʿUmar b. al-Khaṭṭāb in het bevestigen van al-Qadr

in Aqidah - Geloofsleer/Geschiedenis door
Leestijd: < 1 minuut

Deze Risālah is geschreven door de leider van de gelovigen ʿUmar b. al-Khaṭṭāb – radhiya Allāhu ‘anhu –  als een antwoord op wat Abū Mūsā al-Ashʿarī – radhiya Allāhu ‘anhu – naar hem schreef toen hij gouverneur was van al-Baṣrah en hij geconfronteerd werd door mensen die spraken over al-Qadr (de Goddelijke voorbeschikking) en er op een foute manier indoken. Lees verder

Je mag niet iemand berispen bij kwesties waar een geschil over bestaat!

in Fiqh/Manhaj door
Leestijd: 4 minuten

Het is tegenwoordig een wijdverspreid fenomeen bij vele mensen, wanneer er bij hen iets wordt afgewezen over een kwestie waarvan het bewijs evident is, duidelijk zoals de zon op een klaarlichte dag, dat zij zeggen: “Je mag niet iemand berispen bij kwesties waar een geschil over bestaat!” Klopt dit werkelijk? Dat je bij kwesties van geschil niet mag berispen? Lees verder

Onderzoek NTA ‘Moskeeën in verandering’ onder de loep

in Nieuws/Salafisme door
Leestijd: 10 minuten

Wie het document van de NTA “Moskeeen in verandering” leest en bestudeert ziet al snel de insteek van het schrijven. Op een subtiele, doch voor ingelezenen overduidelijke, wijze neemt het document je mee in een vooropgezet frame. Waarbij het doel is om het Salafisme te framen in een fundamentalisch kader, het uit te zonderen als een sektarische fundamentalistische aftakking, een opstapje naar extremisme. Wanneer een ongestudeerde persoon dit document leest, en met name ongelovige beleidsmakers, dan kan hij geen andere conclusie trekken dat we toch vooral die Salafisten in de gaten moeten houden. Want de Salafisten volgen een sektarische interpretatie van de Islaam waarbij men zich afzondert van de gemeenschap, en familie, en omgeving. En ze zijn uit op het overnemen van de moskeeen en het beinvloeden van naieve jongeren, om ze vervolgens heimelijk in te lijfen in het Wahhabisme!!

Het zou teveel tijd in beslag nemen om het gehele document te behandelen, maar het zal volstaan om een voorbeeld aan te halen. Lees verder

Theoloog NTA vertrekt met staart tussen de benen

in Nieuws/Salafisme door
Leestijd: 4 minuten

De theoloog die jarenlang in dienst was bij de NTA heeft zijn vertrek ingediend. Hij is de eerste die het zinkende schip verlaat en hij doet dit met de nodige krokodillentranen. Deze theoloog schiet in de slachtofferrol i.p.v. zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het participeren bij zo een criminele organisatie. Lees verder

Afghanistan terug in handen van de Taliban, reden voor euforie? Of schuilt er meer achter de coulissen?

in Nieuws door
Leestijd: 7 minuten

Hoewel het misschien beter is dat de Afghanen nu weer, via de Taliban, hun eigen land terug in handen hebben gekregen en dat zij de bezetters in hun gebied hebben verdreven tezamen met het regime wat door het Westen daar was geïnstalleerd. Zouden we toch ondanks de wijdverspreide euforie bij velen op Social Media even rustig moet gaan zitten en gaan focussen op het grotere plaatje. Lees verder

1 2 3 11
Ga naar Boven