-Islaam gebaseerd op 14 eeuwen geleerdheid-

Author

sahieh.nl

sahieh.nl has 128 articles published.

Niet elke Ash’ari was een mutakallim | ‘Geleerden van de Sharīʿah’ en de ‘Mutakallimīn’

in Aqidah - Geloofsleer door
Leestijd: 11 minuten

Al-Shaykh ʿAbd al-Ḥaqq al-Turkmānī stipt een belangrijk punt aan als het gaat om een fout die veelvuldig gemaakt wordt hedendaags wanneer het gaat om de discussie omtrent al-Kalām, al-Ashāʿirah en andere Kalām groepen. Wat er vaak gebeurt is een getouwtrek rondom geleerden die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Islām, in het uitleggen van de Qurʾān, de Sunnah, en de aanbiddingen. Elke groep wil de desbetreffende geleerde naar zijn kant trekken, wat er vervolgens gebeurt is dat er enorm wordt veralgemeniseerd, alles wordt op één hoop gegooid en nuance ontbreekt volledig. Lees verder

Clubhouse Shaykh El-Yousfi – de klok en de klepel | Wat is al-Tafwidh?

in Aqidah - Geloofsleer door
Leestijd: 9 minuten

Het bekende Nederlandse spreekwoord: “Hij heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt” is een prachtige uitdrukking waarmee personen worden beschreven die last hebben van een ziekte. Een ziekte die maakt dat men wil spreken over zaken waar men geen kaas van heeft gegeten, waar men wil duiken in gevorderde onderwerpen zonder het fijne ervan te weten. Nog erger is het wanneer men op basis van gebrekkig begrip in de stoel van een rechter wil gaan zitten. Waarbij men oordeelt over anderen, kritieken wil uiten over standpunten, terwijl men geheel niet eens geschikt daarvoor is simpelweg omdat men de materie niet uitvoerig heeft bestudeerd. Lees verder

De drie fases van de Ashʿarī en Mātūrīdī theologie in de Ottomaanse periode

in Aqidah - Geloofsleer/Geschiedenis door
Leestijd: 2 minuten

De Ottomaanse periode, kende de theologie drie fasen. Historisch en bibliografisch onderzoek wees uit dat de eerste fase, die van de klassieke Ottomaanse periode, liep van het midden van de 14e eeuw tot aan het einde van de vijftiende eeuw. In die tijd was het Ashʿarī-paradigma dominant in de Ottomaanse theologische wetenschap, ondanks dat het Ḥanafisme de gebruikelijke en officiële Madhhab was. Lees verder

Kinderfilosofie voor islamitische ouders!? Reactie op een artikel uit de Trouw

in Actualiteiten/Aqidah - Geloofsleer door
Leestijd: 6 minuten

Er zijn twee groepen in de moslimgemeenschap die onze bescherming verdienen, vanwege hun zwakte om gemakkelijk gekwetst of beinvloed te worden, en dit zijn de vrouwen en de kinderen. Daarom heeft Allaah de mannen tot hoeders gemaakt over deze twee groepen. Lees verder

Review video Sh. Hasan al-Kettani | Ash’aris en Salafis: broederschap of oppositie?

in Aqidah - Geloofsleer/Salafisme door
Leestijd: 13 minuten

Vandaag zag ik een interessante video voorbij komen waar een broeder uit Nederland Sh Hasan al-Kettani interviewt over een onderwerp waarmee wij vandaag de dag regelmatig mee te maken krijgen. Namelijk het verschil tussen twee ‘Aqidah scholen, de Ash’ariyyah en de Salafiyyah. Ik heb de video bekeken en er een review over geschreven. Lees verder

De Mamelukken en het bevorderen van de Internationale handel

in Geschiedenis door
Leestijd: 2 minuten

Tijdens het bewind van de Mamelukken werden er speciale privileges toegekend aan buitenlanders, waaronder christenen en aanhangers van andere denominaties, binnen de islamitische staat. Deze privileges waren bedoeld om de handel te stimuleren, aangezien deze in die tijd voornamelijk gericht was op India en omliggende gebieden, evenals Europa, met name Andalusië en Italië. De Mamelukken wilden middels deze privileges ervoor zorgdragen dat de handelaren met hun verschillende goederen en handelsactiviteiten steeds terugkeerden naar de Mamelukse staat. Lees verder

Drie systemen van ḥadīth modernisten | Al-ʿAllāmah al-Muʿallimī al-Yamānī

in Hadieth door
Leestijd: 3 minuten

Al-ʿAllāmah al-Muʿallimī in zijn polemiek tegen de Ḥadīth modernist Abu Rayyah beschrijft dat de meest schadelijke mensen voor de Islām en de moslims de zogenaamde Islam-advocaten zijn. Degenen die zichzelf opwerpen als zijnde de verdedigers van de Islām en de moslims, maar dat in werkelijkheid niet zijn. Vanwege het feit dat zij slachtoffer zijn van een onderworpen en gepacificeerde geest. D.w.z. dat zij bezweken zijn door de tijdsgeest waarin zij leven en door de sociale druk die zij ondervinden van de rationalisten uit hun tijd. Hierdoor verdedigen zij de Islām niet vanuit haar eigen bronnen en fundamenten, want daartoe zijn zij incapabel omdat zij niet stevig gegrondvest zijn daarin. Lees verder

Een maandelijkse onderverdeling van de Qur`ân gebaseerd op die van de Sahâbah – Ibn Taymiyyah

in Ramadhân door

Leestijd: < 1 minuutIbn Taymiyyah – moge Allah hem genadig zijn – beschreef een schema van 29 dagen waarmee men het voltooien van het reciteren van de Qur`ân kan uitvoeren op een wijze die dichter bij de manier is waarop de Metgezellen van de Profeet – sallallâhu ‘alayhi wa sallam – dat deden.

Lees verder

Al-Kafāʾah fī al-Nikāḥ | gelijkheid van afkomst bij het trouwen

in Fiqh door
Leestijd: 3 minuten

De gelijkheid in afkomst is geen sharṭ (vereiste), en dit is de Madhhab van de Mālikiyyah, en het is het standpunt van al-Karkhī van de Ḥanafiyyah, en het standpunt van een groep van de Selef (de Voorgangers), en de Ikhtiyār (overwogen keuze) van Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, al-Shawkānī, Ibn Bāz, en Ibn ʿUthaymīn, en dit is het religieuze oordeel van de Ladjnah al-Dāʾimah (Permanente comité van Fatāwā in Saudi Arabië).

Lees verder

Abrahamitische religies? een gevaarlijke ontwikkeling

in Actualiteiten/Aqidah - Geloofsleer door
Leestijd: 4 minuten

In Abu Dhabi, maar ook elders in de wereld, ontluikt er zich een gevaarlijke ontwikkeling, deze ontwikkeling is niet pas gisteren begonnen maar dit speelt al enkele decennia nu lijkt het echter tot een kristalliseringsproces te komen. De opening van een ‘𝐴𝑏𝑟𝑎ℎ𝑎𝑚𝑖𝑐 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒’ in Abu Dhabi is een duidelijke uiting van dit proces, waarbij er een soort van centrum is gebouwd met een moskee, een kerk en een synagoge. Allen in een zelfde bouwstijl om zo de zogenaamde ‘Wahdatu l-Adyaan‘ (eenheid van religies) symbolisch via de architectuur uit te stralen. Waarbij het idee wordt uitgedragen dat alle drie de religies in feite niet zoveel van elkaar zouden verschillen aangezien zij allen zogezegd ‘𝐴𝑏𝑟𝑎ℎ𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒’ religies zijn. Lees verder

1 2 3 13
Ga naar Boven