-Islaam gebaseerd op 14 eeuwen geleerdheid-

Tag archive

Ashari

Het verhaal vd Ashāʿirah – deel 1: Verspreiding van de Madhhab || al-Bāqilānī

De Ash’ari geleerde en geschiedkundige Ibn ʿAsākir beschreef in zijn geschiedenis deze fase als volgt: “De Ḥanābilah en de Ashāʿirah waren vroeger eensgezind en niet verdeeld, totdat de fitnah (onrust/calamiteit) van Ibn Al-Qushayrī ontstond.” Deze fitnah vond plaats in het jaar 469, zoals we gedetailleerd uiteen zullen zetten. De werkelijkheid is dat de hardvochtigheid eerder… Lees verder

Aqidah - Geloofsleer

Niet elke Ash’ari was een mutakallim | ‘Geleerden van de Sharīʿah’ en de ‘Mutakallimīn’

Al-Shaykh ʿAbd al-Ḥaqq al-Turkmānī stipt een belangrijk punt aan als het gaat om een fout die veelvuldig gemaakt wordt hedendaags wanneer het gaat om de discussie omtrent al-Kalām, al-Ashāʿirah en andere Kalām groepen. Wat er vaak gebeurt is een getouwtrek rondom geleerden die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Islām, in het uitleggen van… Lees verder

Ga naar Boven