-Islaam gebaseerd op 14 eeuwen geleerdheid-

Tag archive

Geschiedenis

Geschiedenis

De Boeken drainage naar Europa: Westerse hebzucht en imperialisme

Verborgen in de spelonken van de geschiedenis, onder de sluier van een tijdperk waarin de Arabisch-Islamitische literaire traditie in volle bloei stond, ligt een duistere historie van culturele roof en intellectueel verval. Dit verhaal begint in de zevende en achtste eeuw, en groeide uit tot een tijdperk welke een ongekende diversiteit aan kennis voortbracht, van… Lees verder

Het verhaal vd Ashāʿirah – deel 1: Verspreiding van de Madhhab || al-Bāqilānī

De Ash’ari geleerde en geschiedkundige Ibn ʿAsākir beschreef in zijn geschiedenis deze fase als volgt: “De Ḥanābilah en de Ashāʿirah waren vroeger eensgezind en niet verdeeld, totdat de fitnah (onrust/calamiteit) van Ibn Al-Qushayrī ontstond.” Deze fitnah vond plaats in het jaar 469, zoals we gedetailleerd uiteen zullen zetten. De werkelijkheid is dat de hardvochtigheid eerder… Lees verder

Geschiedenis

Het Ottomaanse rijk tussen romantiek en realiteit: De Turkse bezetting van de Arabische gebieden

Toen Selim Damascus bezette, ondervond de bevolking daar een ongekende mate van onderdrukking en wreedheid. Sommige geleerden daar wensten zelfs de dood, zo verontwaardigd waren zij over de gruwelijke daden van de Turken en hun corruptie. Zo wenste Abu al-Fadl Ali b. Mohammed al-Maqdisi al-Shaafi’i (overleden: 934 H/1527) de dood vanwege de beproeving die plaatsvond… Lees verder

Geschiedenis

De Mamelukken en het bevorderen van de Internationale handel

Tijdens het bewind van de Mamelukken werden er speciale privileges toegekend aan buitenlanders, waaronder christenen en aanhangers van andere denominaties, binnen de islamitische staat. Deze privileges waren bedoeld om de handel te stimuleren, aangezien deze in die tijd voornamelijk gericht was op India en omliggende gebieden, evenals Europa, met name Andalusië en Italië. De Mamelukken… Lees verder

Hoe de smeekbede van al-Nawawī werd verhoord via Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah

Shaykh ʿAbd al-Ḥaqq al-Turkmānī schreef in zijn boek ‘Ḥaqīqah al-Tawḥīd al-ʿIbādah bayna Ibn Taymiyyah wa al-Mutakallimīn’:  “Als het gaat om geleerden en predikers dan kunnen wij hierin, als het gaat om al-amr bi al-maʿrūf (het goede gebieden) en al-nahī ʿan al-munkar (het slechte verbieden) en hun invloed op de maatschappij, onderscheid maken tussen verschillende soorten… Lees verder

Ga naar Boven