-Islaam gebaseerd op 14 eeuwen geleerdheid-

Tag archive

Ibn Taymiyyah

Hoe de smeekbede van al-Nawawī werd verhoord via Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah

Shaykh ʿAbd al-Ḥaqq al-Turkmānī schreef in zijn boek ‘Ḥaqīqah al-Tawḥīd al-ʿIbādah bayna Ibn Taymiyyah wa al-Mutakallimīn’:  “Als het gaat om geleerden en predikers dan kunnen wij hierin, als het gaat om al-amr bi al-maʿrūf (het goede gebieden) en al-nahī ʿan al-munkar (het slechte verbieden) en hun invloed op de maatschappij, onderscheid maken tussen verschillende soorten… Lees verder

Minhādj al-Sunnah al-Nabawiyyah – De Positie van Ahl as-Sunnah m.b.t. historische fitan

In dit vertaalde fragment uit de magnum opus van Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyyah, wat voor het eerst beschikbaar is gemaakt in de Nederlandse taal, behandeld Ibn Taymiyyah vele kwesties en concepten. Zoals wat al-Imāmah (leiderschap) inhoudt, wat de kenmerken zijn van leiderschap, wat de correcte positie zou moeten zijn in de omgang met onrechtvaardige de… Lees verder

Ga naar Boven